Skip to main content

ICT enabled BEhavioral change ToWards Energy EfficieNt lifestyles

Article Category

Article available in the folowing languages:

Platforma TIK zachęci użytkowników do energooszczędnych i zrównoważonych zachowań

Budynki odpowiadają za 40 % całkowitego zużycia energii w całej Unii Europejskiej, jednak skłonienie mieszkańców do zmiany stylu życia na bardziej energooszczędny może zmniejszyć je nawet o 20 %. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu opracowują rozwiązania TIK, które zachęcą ludzi do takich zachowań.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Energia

Inteligentne technologie pomiarowe i systemy automatyki domowej okazały się skuteczne w zmianie zachowań użytkowników końcowych. Wiedzą o tym uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu InBetween, którzy opracowali inteligentne rozwiązania dla budynków, na które składają się platforma oparta na chmurze i aplikacja mobilna. „Wychodzimy poza ramy istniejących technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystywanych dotychczas do zachęcania użytkowników do zmian stylu życia i zachowań na bardziej energooszczędne”, podsumowuje Donato Zangani, koordynator projektu. „Udaje nam się to osiągnąć dzięki pomaganiu użytkownikom w wykrywaniu strat energetycznych, edukowaniu ich w zakresie oszczędzania energii i motywowaniu do działania”. Dostępna dzięki aplikacji mobilnej i internetowej platforma pozwala użytkownikom na dostosowywanie usług do swoich potrzeb i preferencji bez uszczerbku dla własnej wygody.

Zaawansowane usługi energetyczne

„Wachlarz usług, obejmujący między innymi planowanie, powiadomienia oraz analizy, zapewnia właściwą kombinację motywacji społeczno-gospodarczych i środowiskowych do oszczędzania energii”, zauważa Zangani. „Zarówno usługi, jak i powiadomienia sprawiają, że oszczędzanie energii staje się proste i nie nastręcza trudności”. Opracowane usługi uwzględniają trzy główne parametry związane z analizą zużycia energii – aktualne zużycie, liczbę mieszkańców oraz warunki pogodowe. Rozwiązanie wykorzystuje rywalizację jako czynnik motywujący użytkowników do energooszczędnych zachowań. Platforma monitoruje zużycie energii przez użytkowników, a następnie określa idealny czas włączania sprzętu AGD w celu zmniejszenia kosztów oraz optymalizacji wpływu odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne lub turbiny wiatrowe. „Łączenie podobnych danych dotyczących zużycia energii w wybranych budynkach w danym okresie pozwala na łatwiejsze porównanie na pierwszy rzut oka kolejnych okresów oraz wyciąganie wniosków, a także dostrzeganie podejrzanych schematów zużycia”, wyjaśnia Zangani. Dzięki podłączeniu inteligentnych liczników do każdego urządzenia, platforma jest w stanie informować mieszkańców o zużyciu energii oraz włączonych urządzeniach AGD. Aktywna 24/7 usługa monitoringu analizuje zdarzenia związane z oszczędzaniem energii, zdrowiem oraz bezpieczeństwem w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Użytkownicy końcowi otrzymują dodatkowo powiadomienia, których celem jest motywowanie ich do wprowadzania bardziej energooszczędnych, bezpieczniejszych i zdrowszych nawyków do swojego życia.

Duża popularność wśród użytkowników

Zespół skupiony wokół projektu InBetween zdecydował się na przeprowadzenie analizy w czasie trwania projektu w celu sprawdzenia zmian w zużyciu energii, wynikających z wdrożenia platformy. Znaczące zmniejszenie zużycia energii zaobserwowano w przypadku 38 % wszystkich budynków, których mieszkańcy pobrali aplikację, co stanowi wzrost względem 33 % w ubiegłym roku. Analiza przeszło 2 000 powiadomień i zdarzeń przesłanych w pierwszych miesiącach 2020 roku wykazała, że użytkownicy końcowi doskonale reagują na platformę. Także rozmowy z użytkownikami i przekazywane przez nich opinie wskazują na wysoki poziom zadowolenia z użytkowania platformy. Jednym z działań podjętych w trakcie projektu był konkurs fotograficzny, w ramach którego zespół zapytał użytkowników o ich nawyki, które pozwalają im na oszczędzanie energii i pieniędzy w domu. Dodatkowym celem jest również promowanie usług dostępnych dzięki platformie. Konkurs potrwa do 15 września.

Słowa kluczowe

InBetween, energia, platforma, budynek, zachowanie, urządzenie, zużycie energii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania