CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Efficient filtering of metallic impurities in food processing

Article Category

Article available in the following languages:

Filtr magnetyczny poprawia bezpieczeństwo przetwarzania mąki

Nowy filtr magnetyczny pozwala na automatyczne usuwanie nawet 99 % zanieczyszczeń metalicznych obecnych w sproszkowanych produktach.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Mąka jest podstawowym składnikiem wielu produktów. W czasie przetwarzania może jednak zostać łatwo zanieczyszczona drobinami metali, na przykład żelazem. Ponieważ takie zanieczyszczenie jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia konsumentów, Unia Europejska stara się lepiej uregulować przetwórstwo mąki. „W obliczu coraz bardziej rygorystycznych przepisów europejski przemysł młynarski będzie potrzebował nowych rozwiązań, by zapewnić bezpieczeństwo produktów”, mówi Mathias Beguin, założyciel i dyrektor generalny szwajcarskiej firmy MagneSys, która wytwarza systemy do usuwania drobin żelaza z przetwarzanej żywności. Wykorzystując wsparcie z funduszy UE, firma MagneSys opracowała nowy system automatycznego filtrowania dla branży młynarskiej i przetwórstwa spożywczego, który odpowiada na to zapotrzebowanie.

Filtr HGF

Głównym osiągnięciem projektu Magnesys jest opracowanie i przetestowanie technologii HGF (ang. High-Gauss Filter), czyli filtra magnetycznego do automatycznego usuwania magnetycznych cząstek żelaza ze sproszkowanej żywności. „Filtr HGF radzi sobie z dużym przepływem, automatycznie zatrzymując i eliminując zanieczyszczenia”, wyjaśnia Beguin. „Sekcja swobodnego przepływu pozwala na produkcję przy wysokiej prędkości przepływu bez jakichkolwiek przeszkód spowalniających produkt”. Po zamontowaniu filtra proszki praktycznie przez niego przepływają. Na zewnątrz sekcji przepływu znajduje się obwód magnetyczny, który przyciąga cząstki żelaza w kierunku prostopadłym do dwóch obszarów wychwytujących – po jednym na każdą stronę filtra. Po określonym czasie obszary wychwytujące przemieszczają się w linii prostej, by usunąć drobiny. Cały ruch jest wykonywany automatycznie przy użyciu dwóch cylindrów pneumatycznych i sterownika, który generuje sygnał elektryczny. Jako urządzenie typu „plug and play” filtr HGF firmy MagneSys może być łatwo dostosowywany do rodzaju i rozmiaru cząstek znajdujących się w proszku. Urządzenie to jest ponadto bardzo łatwe w montażu i obsłudze, a do działania potrzebuje prądu pod napięciem 230 V i co najmniej 3 barów ciśnienia powietrza.

Duży zwrot z inwestycji

Zdaniem Beguina rozwiązanie HGF firmy MagneSys oferuje klientowi wysoki zwrot z inwestycji. „W trakcie testów przeprowadzanych w rzeczywistych warunkach przemysłowych nasz filtr magnetyczny usunął 99 % wszystkich cząstek – to o wiele więcej, niż są w stanie odseparować filtry dostępne obecnie na rynku”, dodaje przedsiębiorca. „Nie muszę chyba dodawać, że opinie potencjalnych użytkowników końcowych były bardzo pozytywne”. Jest to świetna wiadomość dla europejskiej branży młynarskiej, która składa się z 3 800 młynów oraz ponad 45 000 zatrudnionych i ma obroty na poziomie 15 miliardów EUR. „Dzięki naszemu rozwiązaniu firmy te będą w stanie sprostać rygorystycznym przepisom, dostarczać Europejczykom bezpieczną żywność i podnosić swoją konkurencyjność na arenie międzynarodowej”, podsumowuje Beguin. Pod wpływem pozytywnych wyników testów firma złożyła wniosek o europejski patent dla rozwiązania i pracuje nad jego rozwojem oraz komercjalizacją.

Słowa kluczowe

Magnesys, filtr magnetyczny, przetwarzanie mąki, żywność sproszkowana, mąka, przemysł młynarski, sektor przetwórstwa spożywczego

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania