Skip to main content

Future Advanced system for an on-demand Insurance Reliable product based on driving behaviour analysis

Article Category

Article available in the folowing languages:

System monitorowania kierowców pomaga w zapewnieniu ubezpieczeń na żądanie

Ubezpieczyciele muszą wiedzieć, co robią kierowcy. Jedynym pewnym sposobem na uzyskanie tej wiedzy jest monitorowanie ich zachowania.

Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność

Tradycyjna działalność handlowa opiera się na modelu zakupowym. Klienci kupują produkt fizyczny i stają się jego właścicielami, jak w przypadku książek. Oprócz tego klienci mogą też płacić za usługi w zależności od potrzeb. Nowszym modelem jest koncepcja abonamentu. Użytkownicy uiszczają regularne opłaty licencyjne za ciągłe korzystanie z produktów wirtualnych, których nie są właścicielami. Przykładami takiego rozwiązania są ostatnio usługi transmisji strumieniowej telewizji i korzystania z niektórych programów. Zespół finansowanego ze środków UE projektu FAIR pomógł branży ubezpieczeń motoryzacyjnych przejść na model abonamentowy. Nowe podejście pozwala ubezpieczycielom na dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do wymagań klienta, co prowadzi do obniżenia cen i zwiększenia elastyczności. Ubezpieczyciele będą również w stanie lepiej rozpatrywać wnioski o odszkodowanie.

Monitorowanie zachowań

Koncepcja ta opiera się na nowym systemie technicznym, opracowanym w ramach projektu FAIR, który monitoruje zachowanie kierowcy w celu oceny ryzyka. Naukowcy skupili się na opracowaniu zestawu wskaźników służących do jego interpretacji. Zespół stworzył również platformę opartą na koncepcji Internetu rzeczy składającą się z różnych warstw oprogramowania telemetrycznego i do zarządzania danymi. Celem systemu jest umożliwienie ubezpieczycielom oferowania opcji comiesięcznych rat, które różnią się w zależności od sposobu użytkowania samochodu. System częściowo ocenia sposób użytkowania pojazdu w zależności od pokonanego dystansu, dzięki czemu w okresach rzadszego korzystania z samochodu użytkownicy płacą mniej. Kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia tej oceny mają samochody, w których istnieje możliwość połączenia z Internetem rzeczy za pomocą standardowego urządzenia z funkcją łączności mobilnej, takiego jak smartfon lub tablet. „System zbiera informacje na temat ruchu, rodzaju dróg i pór dnia, w których porusza się pojazd”, mówi Igor Valandro, koordynator projektu FAIR. „Na tej podstawie wylicza pokonane odległości, a także konkretne parametry, takie jak prędkość, a także styl jazdy – hamowania, przyspieszania i pokonywania zakrętów”, dodaje Valandro.

Ocena ryzyka

Algorytm uczenia maszynowego przydziela kierowców o tym samym stylu jazdy i wzorcach częstotliwości do grup wysokiego i niskiego ryzyka. Wysokie ryzyko oznacza dużą intensywność i częstotliwość jazdy. Niskie ryzyko – na odwrót. Ponadto system monitoruje kierowcę przez pewien czas, aby uzyskać jego uśredniony obraz, ponieważ styl jazdy może się różnić w zależności od pogody i innych czynników. Na podstawie tych informacji system określa poziom ryzyka i odpowiednio ustala składkę. System przekazuje swoją ocenę kierowcom w formie porad. Zwiększają one umiejętności kierowcy i wzmacniają zachowania niskiego ryzyka. Badacze wzięli pod uwagę obawy społeczeństwa związane ze zbieraniem danych osobowych. Użytkownicy mają pełny dostęp do wszystkich danych pochodzących z ich pojazdów. „Każdy klient będzie w pełni informowany o przetwarzaniu swoich danych i będzie mógł wyrazić na to zgodę”, wyjaśnia Valandro. „Ponadto zbierane dane będą ograniczone do tego konkretnego zastosowania i nie będą udostępniane do innych celów”. Nowy model ubezpieczeń będzie oferowany klientom indywidualnym, flotowym i dealerom samochodowym. Klienci flotowi będą mogli monitorować historię użytkowania wszystkich pojazdów w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Dealerzy samochodowi będą mogli monitorować stan wszystkich pojazdów, aby zminimalizować ryzyko awarii i skuteczniej udzielać pomocy drogowej. Zespół kontynuuje doskonalenie algorytmów behawioralnych i podstawowych technologii funkcjonalnych systemu. Następnym etapem rozwoju będzie migracja systemu z urządzeń firm zewnętrznych na dedykowane urządzenia montowane w samochodach.

Słowa kluczowe

FAIR, ubezpieczenie, abonament, monitorowanie, zachowanie kierowców, motoryzacja, ocena ryzyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania