Skip to main content

Start Learning in 3D-Worlds with Powerful Memo-Techniques

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nauka faktów nie musi być nudna

Zapamiętywanie ciągów żargonowych słów i faktów jest zmorą uczniów i studentów. Nawet jeśli zdążą nauczyć się na egzamin, wkrótce potem wszystko zapominają. Innowacyjna trójwymiarowa internetowa platforma edukacyjna może sprawić, że takie żmudne zadania staną się przyjemniejsze i bardziej efektywne.

Gospodarka cyfrowa

W ramach projektu Memorix tworzone jest wciągające, trójwymiarowe środowisko wykorzystujące narzędzia internetowe, techniki gry i inne bodźce do motywowania uczniów i wspomagania długotrwałego zapamiętywania informacji. „Trwałe zapamiętanie faktów poznanych poprzez naukę jest trudnym zadaniem. Pomimo starań włożonych w zapamiętanie wszystkich informacji 80 % wiedzy zdobytej przez ucznia zaczyna stopniowo zanikać tuż po egzaminie, co jest bardzo demotywujące”, mówi Hermann Kudlich, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy Memorix. „Chcemy wyjść z uczeniem się faktów na pamięć ze szkolnej ławki i wykorzystać do tego cyfrowych nauczycieli. Pozwoli to na poświęcenie czasu spędzonego w sali lekcyjnej na to, w czym dobrzy są ludzie – dawanie rad, odpowiadanie na pytania, opiekowanie się osobami osiągającymi wysokie lub niskie wyniki”. „Budowanie trójwymiarowych światów jako środowisk edukacyjnych to nie to samo, co używanie koncepcji gier w trójwymiarze”, mówi przedsiębiorca. Platforma Memorix, opracowana przy wsparciu UE, łączy w sobie od dawna znane asocjacyjne techniki zapamiętywania z nowszymi badaniami nad uczeniem się z trwałym skutkiem i rozwiązywaniem problemów. Algorytmy sztucznej inteligencji personalizują proces nauki i czynią go bardziej efektywnym. Jak wyjaśnia Kudlich, użytkownik tworzy „podróże pamięciowe”, bawiąc się i pracując z listą pozycji do nauczenia. „Użytkownik loguje się na platformie, określa swój »pałac pamięci« i ukrywa 10 słów do zapamiętania w miejscach, które lubi, a które to zapamięta za pomocą powiązanych obrazów, wzorów kolorystycznych i tym podobnych elementów”. Platforma zajmie się resztą. Uruchamia ona obszary w mózgu, które są aktywowane w celu efektywnej nauki lub zapamiętywania, gdy użytkownik wyrusza w podróż.

Użytkownicy współtworzą treści

Każdy może tworzyć treści na platformie Memorix. „To wspólna nauka, w ramach której użytkownicy są zarówno twórcami, jak i odbiorcami treści”, dodaje Kudlich. „Jest to niezwykłe, ponieważ publikowanie treści w trójwymiarowym środowisku jest zwykle trudne”. „Po zdaniu egzaminu użytkownicy mogą na przykład opublikować treści, które stworzyli na platformie Memorix, a które to pomogły im go zdać, i udostępnić je innym, aby mogli z nich skorzystać. Żadne z obecnych rozwiązań na rynku nie oferuje podobnego podejścia opartego na współtworzeniu po stronie użytkownika i sztucznej inteligencji po stronie oprogramowania”.

Rozwiązanie przetestowane na studentach szkół medycznych

Prototypowa platforma została przetestowana na ponad 600 studentach Uniwersytetu Medycznego w Kopenhadze. Testy wykorzystujące informacje zwrotne uzyskane podczas bezpośrednich rozmów pomogły w opracowaniu produktu o minimalnej funkcjonalności i udostępnieniu go w Internecie w kwietniu 2020 roku. „Ludzie studiujący medycynę mają dużo materiału do nauki, byli więc idealną grupą badawczą”, zauważa Kudlich. „Przekazywane przez nich informacje zwrotne były ważne – studenci chcieli prostszego, bardziej angażującego produktu, który działałby bezpośrednio na stronie internetowej. Przyczyniło się to do powstania dodatkowego produktu obok znacznie bogatszej wersji do pobrania, która bardziej przypomina grę wideo i pozwala użytkownikom na tworzenie treści”, mówi Kudlich. Finansowanie UE dla MŚP pomogło rozwinąć metody wykorzystywania danych, takie jak śledzenie osiągnięć i obliczanie krzywej zapominania, co pomaga ustalić optymalny profil uczenia się użytkownika. Poprawiło to komfort użytkowania platformy i stopień zaangażowania poprzez dostosowanie emocjonalnych czynników wyzwalających, takich jak satysfakcja i poczucie sukcesu wynikające z opanowania treści. „Po osiągnięciu pełnej funkcjonalności użytkownicy otrzymają cyfrowego nauczyciela Memorix działającego w oparciu o sztuczną inteligencję. Pozna on wzorce uczenia się użytkownika i jego preferencje, dzięki czemu będzie mógł wskazać najbardziej efektywny sposób nauczenia się informacji, które użytkownik będzie starał się zapamiętać. Będzie on korzystać z dużej biblioteki treści, która jest w trakcie opracowywania”, wyjaśnia Kudlich. Firma współpracuje obecnie z ośrodkami innowacji w celu testowego wprowadzenia produktu na rynek w Danii, Niemczech i Korei Południowej.

Słowa kluczowe

Memorix, pamięć, egzaminy, sztuczna inteligencja, rozwiązywanie problemów, uczenie się, nauczyciel cyfrowy, 3D

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania