Skip to main content

The first holistic & preventive monitoring system of dairy cows’ health

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przez żołądek do... zdrowia, czyli połykalny czujnik do monitorowania zdrowia krów

Jednym z wyzwań dla hodowców bydła mlecznego są choroby zwierząt, które powodują ogromne straty w stadach, dochodzące nawet do połowy wszystkich osobników. Dzięki połykalnemu czujnikowi hodowcy mogą na bieżąco kontrolować stan zdrowia zwierząt, tym samym zmniejszając koszty i poprawiając dobrostan krów.

Żywność i zasoby naturalne

Mimo że na wolności krowy mogą przeżyć nawet dwadzieścia lat, krowy mleczne hodowane w gospodarstwach komercyjnych żyją średnio tylko 5,4 roku. Choroby powiązane z laktacją i ciążą powodują przedwczesną śmierć nawet do 40 % osobników w stadzie, co wiąże się z ogromnymi stratami finansowymi oraz wysokimi kosztami związanymi z ochroną środowiska oraz dbaniem o dobrostan zwierząt. Zespół finansowanego przez UE projektu rumicon przeprowadził ocenę potencjału rynkowego połykalnego czujnika, dzięki któremu hodowcy będą mogli wykrywać różne choroby krów w ich wczesnym stadium. „Obecnie większość hodowców zauważa, że coś jest nie tak, gdy krowa zaczyna dawać mniej mleka”, mówi Lars Abraham, koordynator projektu. „Niestety przeważnie jest to objaw późnego stadium wielu chorób bydła, zatem czujniki są niezwykle potrzebne”.

Sygnał radiowy

Firma Abrahama, dropnostix, oferuje hodowcom wykonany z tworzyw sztucznych czujnik o tej samej nazwie, który po połknięciu przez krowę trafia do czepca, czyli drugiej z czterech komór żołądka krów. Urządzenie monitoruje temperaturę, ruchy i skurcze żwacza, czyli kluczowe wskaźniki stanu zdrowia zwierząt wykorzystywane przez weterynarzy. Nadajnik radiowy zamontowany w oborze, o zasięgu wynoszącym nawet do 40 metrów, komunikuje się bezprzewodowo z czujnikiem i gromadzi dane co godzinę lub częściej w przypadku sytuacji wymagających szczególnej uwagi, takich jak ciąża czy cielenie się. Dane są przekazywane hodowcy, który na ich podstawie decyduje, jakie działania powinien podjąć.

Nietypowe zachowania zwierząt

Opatentowany czujnik dropnostix jest w stanie zasygnalizować pierwsze objawy gorączki, a także wskazać te osobniki, które zachowują się nietypowo, np. w zakresie pobierania pokarmu czy picia wody. „Nie możemy mówić hodowcom, jak powinni zajmować się swoimi krowami – to wyłącznie ich decyzja”, mówi Abraham i dodaje: „Ale możemy im powiedzieć: »to zwierzę zachowuje się nietypowo, być może jest to oznaka choroby«. Gdy stado składa się z 1 000 krów, taka pomoc jest nieoceniona, bo pozwala hodowcy szybko zająć się tymi zwierzętami, których stan zdrowia ulega pogorszeniu. Jak wyjaśnia Abraham, czujnik jest wielkości pięści, podobnie jak typowe bolusy wapniowe podawane krowom w ramach leczenia, co stanowi standardową czynność wykonywaną przez hodowców. Żołądek krowy nie jest w stanie strawić czujnika, zatem pozostaje on w czepcu do czasu uboju. Z tego powodu urządzenie jest wyposażone w akumulator, który wystarcza nawet na 5 lat działania.

Najpierw podbój Europy, potem Ameryki Łacińskiej

Urządzenie dropnostix można kupić w formie pakietu obejmującego jednorazową opłatę instalacyjną dla sprzętu radiowego, opłatę serwisową za strumień danych oraz opłatę sprzętową za każdy zamówiony czujnik. Abraham mówi, że firma podpisała umowy z hodowcami do 2021 roku i do tej pory przekazała ponad 100 czujników, a kolejne 1 500 zostanie dostarczonych klientom, gdy zniesione zostaną ograniczenia w poruszaniu się wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Projekt rumicon był finansowany w ramach unijnego programu „Horyzont 2020”. „Dzięki wsparciu mogliśmy nawiązać współpracę z mentorem ze Szwajcarii”, mówi Abraham, wspominając, że firma zamierza ubiegać się o dofinansowanie na drugą fazę projektu. „Teraz potrzebujemy funduszy na realizację kolejnego etapu prac. Hodowcy z Ameryki Łacińskiej pytają nas, kiedy będziemy gotowi na wprowadzenie naszego produktu na tamten rynek – i to jest nasz główny cel: sprawić, by dropnostix, odnosząca sukcesy firma europejska, stała się firmą o zasięgu globalnym”.

Słowa kluczowe

rumicon, krowa, żwacz, czujnik, przewód pokarmowy, żołądek, czepiec, choroba, stado, mleczny, hodowca, COVID-19

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania