Skip to main content

Mobile pelletizing unit

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mobilna maszyna szybko przetwarza biomasę w granulat

Marnowanie biomasy oznacza straconą szansę, ponieważ jest to doskonałe źródło zielonej energii. Nowa maszyna do granulowania pozwala na szybkie przekształcanie odpadów drzewnych w tani i łatwy do transportu granulat.

Energia

Potencjał wykorzystania energii z biomasy, takiej jak odpady drzewne, jest ogromny. Jest ona powszechnie dostępna i spala się wytwarzając niewielkie ilości popiołu, co oznacza czystsze spalanie w większości pieców. Na całym świecie poszukiwane są bardziej ekologiczne źródła energii, a biomasa jest postrzegana jako jeden z obiecujących kandydatów. Tymczasem jednak ogromne ilości biomasy trafiają na wysypiska, są wyrzucane i pozostają niewykorzystane. Często wynika to z kwestii logistycznych, ponieważ biomasę trzeba często przewieźć i przetworzyć w innym miejscu. To z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami pozyskania gruntu, budową infrastruktury i uzyskaniem pozwoleń na postawienie dużych maszyn przetwórczych. W efekcie przetwarzanie biomasy jest drogie, a wielu producentów może postrzegać je jako nieopłacalne. „Ludzie nie zwracają uwagi na biomasę i nie myślą o tym, że może mieć ona jakąkolwiek wartość. Ponadto, wartość dodana biomasy drzewnej nie jest duża. Gałęzie są na przykład znacznie mniej wartościowe niż pnie”, wyjaśnia Richard Pfister, dyrektor generalny i wiceprezes firmy Proxipel (strona internetowa w języku francuskim). W ramach finansowanego przez UE projektu Proxipel opracowano szybkie, innowacyjne rozwiązanie, które może pozwolić Europie na zapoczątkowanie rewolucji w dziedzinie biomasy dzięki przekształcaniu tych niechcianych pozostałości w bardziej użyteczną i wartościową formę energii. Uczestnicy projektu Proxipel zaprojektowali mobilną maszynę do granulowania, która może przekształcać różne rodzaje biomasy, mokrą lub suchą, w łatwy do przewożenia granulat, z wydajnością wynoszącą 1 tonę na godzinę.

Mobilna maszyna do granulowania

Maszyna Proxipel jest pierwszym mobilnym urządzeniem do granulowania, które pozwala kruszyć, mielić, suszyć i prasować wiele różnych surowców odnawialnych, w tym mokre drewno. Należą do nich: twarde drewno, drewno z punktów recyklingu, gałęzie winorośli, resztki leśne, liście, słoma, siano, pył z obróbki drewna, obornik i fusy kawowe. Maszynę można łatwo przewozić na przyczepie. Wyposażono ją w agregat wytwarzający energię elektryczną oraz w suszarkę usuwającą wilgoć z masy drzewnej, co pozwala obniżyć jej poziom z 60 % do 13 %. Wymiennik ciepła przechwytuje i przetwarza część uciekającego ciepła i wprowadza je z powrotem do systemu, co przekłada się na zmniejszenie kosztów i zużycia energii. Z racji tego, że system jest w dużej mierze zautomatyzowany, do obsługi maszyny wystarczy jeden operator, którego przeszkolenie trwa zaledwie tydzień. 45 silników i 30 czujników pozwala maszynie na automatyczne dostosowanie się do rodzaju wprowadzanej biomasy i jej wilgotności. Produktem końcowym jest suchy granulat z biomasy, którego spalanie jest znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż innych form paliwa i może mieć mniejszy wpływ na zdrowie ludzkie. Pfister, koordynator projektu Proxipel, opisuje liczne zalety systemu Proxipel w porównaniu z konkurencyjnymi maszynami mobilnymi. „Jest to jedyna maszyna umożliwiająca granulowanie różnych rodzajów biomasy – inne dostępne na rynku maszyny przetwarzają wyłącznie słomę. Proxipel rozdrabnia elementy o średnicy do 30 centymetrów, podczas gdy inne urządzenia radzą sobie wyłącznie z kruchym lub wstępnie rozdrobnionym materiałem. Inne maszyny mogą przetwarzać tylko suchą biomasę, podczas gdy my umożliwiamy suszenie mokrych odpadów drzewnych”, mówi. Jednym z głównych celów projektu jest stworzenie systemu kogeneracyjnego opartego na granulacie, który zmniejszyłby wpływ na środowisko, obniżył koszty produkcji i uprościłby obsługę maszyny.

Słowa kluczowe

Proxipel, biomasa, mobilna, maszyna, granulowanie, środowisko, redukcja, węgiel, drzewny, drzewa, zmarnowane

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania