CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Cost-effective and resource-saving smart shower

Article Category

Article available in the following languages:

Inteligentny prysznic pomoże w dbaniu o higienę i ekologię w Europie

Standardowe prysznice zużywają i marnują olbrzymie ilości wody. Problem ten rozwiązuje – dzięki jej recyklingowi i zmniejszeniu zużycia energii – zaawansowany i nowoczesny panel prysznicowy.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W przypadku przeciętnego europejskiego gospodarstwa domowego kąpiele pod prysznicem odpowiadają za przeszło jedną trzecią zużycia wody i 25 % wykorzystania ogrzewania. Podczas zwykłego prysznica zużywamy około 30–80 litrów ciepłej i stosunkowo czystej wody, która spływa prosto do kanalizacji. Jednocześnie tracimy blisko 90 % energii zużywanej do jej ogrzania. W świecie, w którym musimy aktywnie stawiać czoła problemom, takim jak niedobór wody i nadmierne zużycie energii, nowoczesne i sprawniejsze rozwiązanie na potrzeby kąpieli pod prysznicem może przynieść ogromne korzyści, jednocześnie usprawniając samo dbanie o higienę. Projekt SmartShower, realizowany przez duńską firmę Flow Loop, doprowadził do powstania innowacyjnego panelu prysznicowego Eco Loop – zbudowanego na bazie standardowych elementów rozwiązania, które umożliwia recykling wody i energii. Rozwiązanie Eco Loop opiera się na zgłoszonej do opatentowania inteligentnej pokrywie odpływu, dzięki której możliwy jest proces recyklingu. „Założeniem firmy Flow Loop jest ograniczenie zużycia wody i energii w czasie kąpieli pod prysznicem, a co ważniejsze, dokonanie tego bez uszczerbku dla przyjemności czerpanej z tego doświadczenia. Recykling wody w czasie kąpieli umożliwia zaoszczędzenie nawet 75–85 % wykorzystywanej wody i energii”, wyjaśnia Troels Grene, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Flow Loop, która realizowała wspierany przez Unię Europejską projekt. Według planu biznesowego firmy Flow Loop w ciągu pięciu lat od wprowadzenia rozwiązania Eco Loop na rynek europejski przyczyni się ono do zaoszczędzenia 4,2 miliarda litrów wody i 109 milionów kWh energii rocznie. Innowacyjne rozwiązanie może również przynieść ogromne korzyści z punktu widzenia ekologii, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 o 24 000 ton.

Inteligentny panel

Opracowany przez firmę panel ma dwa główne tryby pracy. W normalnym trybie woda wypływa z przyłącza, jak w przypadku zwykłego prysznica. Przełączenie urządzenia w tryb recyklingu sprawia, że woda jest pobierana z podłogi prysznica, a następnie przepuszczana przez szereg filtrów i oczyszczana przy pomocy promieniowania ultrafioletowego, zabijającego bakterie i patogeny. Poddana w ten sposób recyklingowi woda jest mieszana z ciepłą wodą z wodociągu w celu utrzymania zadanej temperatury. Zarówno przed kąpielą, jak i po niej urządzenie uruchamia cykl płukania systemu w celu oczyszczenia filtrów i zapewnienia, że kolejna osoba nie będzie używać wody po poprzednim użytkowniku.

Przewaga nad innymi rozwiązaniami

Eco Loop ma jedną przewagę w starciu z dostępnymi na rynku konkurencyjnymi rozwiązaniami – nowatorskie urządzenie może zostać zainstalowane w miejsce standardowego prysznica. Dzięki temu montaż nie nastręcza zbyt wielu trudności i przypomina w praktyce montaż nowej zmywarki. Co więcej, dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się szybszym zwrotem z inwestycji w porównaniu z konkurencyjnymi urządzeniami wymagającymi przebudowy łazienki. „Szybszy i łatwiejszy montaż naszego urządzenia jest zdecydowanie kluczowym czynnikiem, podobnie jak nasze samoczyszczące filtry, które pozwalają zadbać o ograniczenie prac konserwacyjnych do absolutnego minimum”, dodaje Grene. Nowatorski produkt musi konkurować na rynku z głowicami prysznicowymi oszczędzającymi wodę oraz rozwiązaniami zachęcającymi ludzi do zużywania mniejszej ilości wody. „Oczywiście istnieją tańsze alternatywy, jednak oferują ograniczone możliwości oszczędzania wody, a w dodatku wszystkie oszczędności odbywają się kosztem przyjemności brania prysznica. Rozwiązanie firmy Flow Loop zapewnia pełną przyjemność z brania prysznica, zwiększając ciśnienie wody o 50 % względem innych rozwiązań oszczędzających wodę. Co więcej, pomimo tego wykorzystuje zaledwie niewielką część wody i energii w porównaniu z innymi urządzeniami”, wyjaśnia Grene.

Poszukiwanie finansowania

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że otrzymaliśmy wsparcie ze strony Unii Europejskiej i oczywiście bardzo za nie wdzięczni – mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać dodatkowe fundusze unijne na finalizację prac rozwojowych”, dodaje. Zespół poszukuje dodatkowych źródeł finansowania na dalszy rozwój produktu i wprowadzenie go na rynek. Pieniądze ze wsparcia przekazanego przez Unię Europejską zostały wykorzystane w celu przeprowadzenia badań wykonalności oraz analiz rynkowych. „Rynek potrzebuje naszego rozwiązania. Cały świat skupia się obecnie na poszukiwaniu rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia wody i energii”, wspomina Greene.

Słowa kluczowe

SmartShower, prysznic, inteligentny, środowisko, recykling, woda, energia, oszczędzanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania