Skip to main content
European Commission logo print header

Cost-effective and resource-saving smart shower

Opis projektu

Nowy panel prysznicowy umożliwia recykling i oszczędzanie wody

Prysznic odpowiada za istotną część opłat za wodę. W typowym prysznicu zużywa się około 30–80 litrów cennej wody. W przeciętnym europejskim gospodarstwie jedna trzecia zużycia wody i jedna czwarta zużycia ogrzewania wiąże się z braniem prysznica. Finansowany przez UE projekt SmartShower umożliwi ograniczenie tych strat dzięki innowacyjnemu panelowi prysznicowemu zapewniającemu dużą oszczędność wody (do 90 %), energii (do 80 %) oraz emisji CO2 (do 80 %). Projekt panelu opiera się na czekającej na przyznanie ochrony patentowej pokrywie odpływu umożliwiającej zamontowanie zmodernizowanej instalacji, a także na unikatowym systemie cyrkulacji i samoczyszczących się filtrów. W projekcie wykorzystano standardowe, powszechnie dostępne elementy, co skutkuje otrzymaniem rozwiązania o niezwykłych zaletach środowiskowych i społeczno-gospodarczych.

Cel

Showering accounts for 36% of water and 25% of heating consumption in an average European household. In an average
8.5 minutes shower, nearly 80L of warm and relatively clean water goes down the drain wasting also 90% of the energy
used to heat the water. These figures, together with the worldwide water scarcity and energy consumption concerns created
a market, within the personal water usage segment, for showering solutions that optimise resource consumption while
improving the experience of a comfortable shower.

Flow Loop IVS aims to pursue this market opportunity by bringing to market its innovative shower panel (SmartShower)
allowing remarkable water (up to 90%), energy (up to 80%) and CO2 emissions (up to 80%) savings. SmartShower is based
on a patent pending drain cover allowing retrofit installation, a unique circulation and self-cleaning filter system using
standard “off-the-shelf” components, resulting in a solution with outstanding environmental and socio-economic benefits.

SmartShower presents remarkable economic advantages such as lower purchase (up to 50%), installation (70-95%) and
maintenance costs resulting in a reduced Total Cost of Ownership (up to 57% in a 5-year period) with a consequential lower
ROI (i.e. 3.7 years in comparison with 7.5-8.6 years) when compared to competing solutions).

SmartShower project is expected to significantly enhance Flow Loop's profitability, with expected revenue of €46M and
profits of €26M, 5 years after commercialization. Moreover, the successful achievement of SmartShower objectives is
expected to assist Europe in achieving ambitious objectives regarding water and energy savings in the household segment.

According to our Business Plan, 5 years after entering the market, SmartShower will enable an average annual saving of 3.8
billion litres of water, 105 million kWh of energy and 30 thousand tonnes in CO2 emissions.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

FLOW-LOOP APS
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
Gydevang 4
3450 Allerod
Dania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Danmark Hovedstaden Nordsjælland
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 21 429,00