CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

„Cyfrowe Bliźniaki” – zaangażowanie obywateli w działanie

Pewien finansowany ze środków UE zespół naukowców stworzył plan działania wspierający oparte na danych i współpracy podejmowanie decyzji na poziomie miast.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Współczesne miasta zmagają się z licznymi wyzwaniami związanymi z odpowiednim wykorzystywaniem swoich danych. Dane niskiej jakości, niedokładne, niekompletne lub nieaktualne oraz niskie umiejętności w zakresie wykorzystywania danych utrudniają ich prawidłową interpretację. Problem ten dodatkowo pogłębiają ograniczony dostęp do wysokiej mocy obliczeniowej, nadmierne stosowanie tradycyjnych technik analitycznych i brak etyki danych, w efekcie utrudniając rozwój procesów decyzyjnych i ustawodawstwa opartych na danych i współpracy. „Pomimo postępu w dziedzinie zbierania danych i zarządzania nimi jedynie 12 % danych pochodzących z miast wykorzystywane jest w procesach kształtowania polityki”, podają autorzy białej księgi o tytule „Change the way you see the city” („Zmień swoje postrzeganie miasta”). Opublikowana w ramach finansowanego przez UE projektu DUET biała księga określa przeszkody stojące na drodze rozwoju oraz przedstawia trzytorowe podejście do rozwiązania omawianego problemu.

Cyfrowe Bliźniaki

Pierwszy z opisywanych celów polega na udostępnianiu wymaganej mocy obliczeniowej. Zespół projektu będzie promował nowatorskie podejście oparte na współpracy, zakładające wykorzystanie wysokowydajnych systemów obliczeniowych w procesach związanych z kształtowaniem polityki i zarządzaniem miastem. Uda się to osiągnąć dzięki Cyfrowemu Bliźniakowi, czyli „stale aktualizowanej cyfrowej kopii rzeczywistych aktywów, systemów i procesów, która pozwoli poznać efekty konkretnych działań”. Dzięki zaawansowanym możliwościom technologicznym oraz w oparciu o środowisko stanowiące replikę miasta Cyfrowy Bliźniak umożliwi przeprowadzenie bezpiecznej symulacji skutków danej polityki. Jak poinformowano w białej księdze, Cyfrowy Bliźniak „stanowi bezpieczne środowisko eksperymentalne, które wskaże zainteresowanym stronom kierunek ich działań w świecie rzeczywistym [sic!], pozwalając opracować możliwie najskuteczniejsze w perspektywie długoterminowej polityki i wspierając decyzje operacyjne o znaczeniu krótkoterminowym”.

Zrozumiałe dane

Drugi cel zakłada uproszczenie udostępnianych danych. Aby obywatele ufali danym wykorzystywanym w demokratycznych procesach decyzyjnych, dane te muszą być zrozumiałe. Większość dzisiejszych platform wizualizacji danych nie spełnia jednak tego wymogu. „DUET jest pod tym względem wyjątkowy, ponieważ udostępnia zarówno trójwymiarowy interfejs dla Bliźniaków Cyfrowych, jak i produkt dwuwymiarowy”, zauważają autorzy. Dzięki temu każdy z nas będzie mógł zapoznać się z przystępnymi zestawami danych dynamicznych pochodzącymi z wielu różnych źródeł, poruszając się po wirtualnym trójwymiarowym mieście. „Na przykład jakość powietrza przedstawiona zostanie za pomocą kolorów, natężenie ruchu za pomocą kresek, miejsca wypadków za pomocą ikon itd. Ten prosty, zrozumiały sposób przedstawiania miasta za pośrednictwem licznych zintegrowanych źródeł danych pozwala poznać systemowe skutki konkretnych decyzji politycznych, umożliwiając przeprowadzanie eksperymentów dotyczących różnych scenariuszy, które pobudzają kreatywność i innowacyjność w każdym uczestniku”. Ostatnie z działań obejmuje ustanowienie etycznych zasad dotyczących procesów decyzyjnych opartych na danych. Cyfrowy Bliźniak wspierać będzie odpowiedzialne wykorzystywanie danych, umożliwiając użytkownikom zrozumienie wpływu polityki nie tylko na jedno czy dwa osiedla, ale na całe miasto. „Aby zilustrować wpływ decyzji związanych na przykład z budową dróg na mobilność, jakość powietrza i zdrowie, Cyfrowy Bliźniak zapewnia dostęp do repliki miasta, dzięki której każdy będzie mógł poznać systemowy znaczenie podejmowanych decyzji”. Opracowane w ramach projektu DUET (Digital Urban European Twins for smarter decision making) Cyfrowe Bliźniaki zostaną przetestowane w trzech miejscach: Atenach, Pilznie i Regionie Flamandzkim. Jak czytamy na stronie projektu, wdrożenie Cyfrowych Bliźniaków przybliża nas do powstania proponowanego przez autorów projektu modelu „responsywnych miast”, w których wszyscy obywatele uczestniczą w procesach decyzyjnych. Więcej informacji: strona projektu DUET

Słowa kluczowe

DUET, miasto, dane, Cyfrowe Bliźniaki, kształtowanie polityki

Powiązane artykuły