European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

PRO-S: The first highly energy efficient and eco-friendly bio based-photovoltaic module that works without sunlight or battery consumption for Smart buildings

Article Category

Article available in the following languages:

Jeszcze bardziej ekologiczna technologia: biopanele słoneczne dla inteligentnych budynków

Hiszpańska firma przygotowała pierwszy na świecie moduł fotowoltaiczny z materiałów pochodzenia biologicznego, który nie potrzebuje do działania światła słonecznego ani akumulatora. Ta pionierska technologia, która powstała przy wsparciu finansowym UE, przyczyni się do ogromnego wzrostu sprawności energetycznej budynków i pomoże Europie zrealizować ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Za 10 lat 32 % unijnego koszyka energetycznego powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych. Ten ambitny, wiążący cel został wyznaczony w zmienionej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii, która jest częścią unijnego pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” z 2019 roku. Oprócz zwiększenia roli energii odnawialnej pakiet ten ma doprowadzić do poprawienia charakterystyki energetycznej budynków, które odpowiadają za około 40 % zużywanej energii, co czyni je największym odbiorcą energii w Europie. Jeśli chodzi o energię odnawialną, energia słoneczna ma dziś istotny udział w unijnym koszyku energetycznym, a w 2017 roku stanowiła 3,6 % wytwarzanej energii brutto 28 państw członkowskich. Mimo ciągłego powiększania się rynku dzisiejsze technologie przetwarzania energii słonecznej, takie jak rozwiązania fotowoltaiczne w ogniwach i panelach słonecznych, wciąż mają poważne wady, które utrudniają ich masowe upowszechnienie. Oprócz tego, że takie rozwiązania do działania wymagają promieni słonecznych i akumulatora, zawierają one też niebezpieczne materiały, które czynią ich produkcję i utylizację bardziej szkodliwymi dla środowiska. Ponadto są one często duże i nieporęczne, więc trudno zastosować je w już istniejących budynkach, co ogranicza ich rynek zbytu. Hiszpańska firma Proton New Energy Future znalazła jednak odpowiedź na ten problem: PRO-S®, czyli pierwszy elastyczny moduł fotowoltaiczny, który nadaje się do recyklingu i ponownego wykorzystania.

Przełomowa technologia, która wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym

Firma zakończyła właśnie realizację finansowanego przez UE projektu PRO-S, do którego zadań należała ocena cyklu eksploatacji i możliwości recyklingu tego innowacyjnego modułu. PRO-S® bazuje na opatentowanej technologii, która za pomocą białek bakterii absorbuje światło widzialne i ultrafioletowe, co pozwala na generowanie energii elektrycznej nawet przy małej ilości promieniowania słonecznego. Dzięki temu zarówno w pochmurne, jak i słoneczne dni moduł działa z o wiele większą sprawnością niż tradycyjne panele fotowoltaiczne. Cristina Oliva, koordynatorka projektu, przyznaje, że największą innowacją, jaką wnosi na rynek technologia PRO-S®, jest możliwość ponownego wykorzystania. „Choć panele słoneczne są dziś poddawane recyklingowi, proces ten pochłania duże ilości pieniędzy i energii”, tłumaczy koordynatorka. W przeciwieństwie do innych rozwiązań fotowoltaicznych moduł PRO-S® w całości podlega recyklingowi. Zastosowana w module PRO-S® technologia białkowa sprawia, że nie są potrzebne żadne akumulatory do przechowywania energii, a to pozwala uniknąć korzystania z zasobów stosowanych do produkcji rozwiązań litowo-jonowych i charakteryzujących te surowce wahań cenowych. „Najważniejszym aspektem tego projektu jest wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym”, wyjaśnia Oliva. „To, że produkt wytwarza energię odnawialną, nie oznacza jeszcze, że jest on ekologiczny. Nie możemy zapomnieć, że choć taka energia jest zrównoważona, to sam produkt wciąż składa się z zasobów, które trzeba wytworzyć i poddać recyklingowi”. Ostatnią ważną cechą modułu jest to, że nie przepuszcza on światła i jest możliwy do zaadaptowania, co, jak podkreśla Oliva, ma kluczowe znaczenie dla jego wdrożenia i rozpowszechnienia. Jak deklaruje koordynatorka, „PRO-S® ma w pierwszej kolejności wnosić do budynków wartość dodaną, nie tylko pod względem estetycznym, ale też z powodu zdolności do generowania energii nawet w cieniu”. Po zakończeniu eksploatacji panele PRO-S® można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Po udanych studiach wykonalności, które przeprowadzono w trakcie projektu PRO-S, firma ma zamiar dalej pracować nad wprowadzeniem modułu PRO-S® na rynek. Będzie to wymagało zaplanowania testów pilotażowych w realistycznych warunkach eksploatacji, a także rozpromowania produktu i jego walorów wśród przedsiębiorstw budowlanych. Informacje zwrotne od potencjalnych klientów pozwolą ocenić, czy należy zmodyfikować strategię handlową, czy też produkt jest już gotowy do wejścia na rynek i może dać początek inspirującej transformacji w kierunku jeszcze bardziej ekologicznej energii odnawialnej.

Słowa kluczowe

PRO-S, budynki, energia odnawialna, fotowoltaika, panele słoneczne, fotowoltaiczny, gospodarka o obiegu zamkniętym, energia słoneczna, Proton New Energy Future

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania