Skip to main content

SELECT for Cities (Standardized, opEn, data-driven, service-oriented user-centric pLatform Enabling large-scale Co-creation, Testing validation of IoE services for Cities)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Internetowa platforma umożliwi wspólne projektowanie i rozwój bardziej inteligentnych usług miejskich

Koncepcja internetu wszystkiego (ang.Internet of Everything, IoE) jest nierozerwalnie związana z rozwojem inteligentnych miast, jednak szereg przeszkód i barier utrudnia realizację jej założeń. W ramach pewnego unijnego projektu powstała platforma internetowa pozwalająca na rozwiązywanie problemów oraz zwiększanie innowacyjności.

Gospodarka cyfrowa

Internet wszystkiego jest jedną z koncepcji będących głównym motorem zmian dotyczących życia na obszarach miejskich, obejmującą fizyczne przestrzenie oraz obiekty. Tego rodzaju podejście stanowi doskonałą szansę na tworzenie nowych inteligentnych usług i przedsiębiorstw, zwłaszcza w sektorach takich jak logistyka, transport, środowisko, bezpieczeństwo czy zapewnianie dobrostanu mieszkańcom. Brak jednolitych norm i standardów, fragmentacja rynku oraz brak sposobów na systematyczne testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań przyczynia się jednak do niższej niż zakładana popularności tej koncepcji. W związku z tym zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SELECT for Cities zajął się opracowaniem zakrojonej na szeroką skalę miejskiej platformy IoE w celu umożliwienia współpracy i otwartego dostępu do innowacji. Platforma umożliwia współpracę między wydziałami i miastami, umożliwiając również testowanie usług IoE. Co więcej, rozwiązanie wykorzystuje otwarte i modułowe podejście, a dodatkowo pozwala także na przeprowadzanie testów w chmurze.

Rozwój innowacji dzięki nowatorskim podejściom do zamówień publicznych

Zespół projektu SELECT for Cities zastosował system przedkomercyjnych zamówień publicznych w celu stymulowania innowacyjności miast, a także badań i rozwoju. Procedura umożliwia miastom zamawianie konkurencyjnych usług badawczo-rozwojowych związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami od wielu dostawców na podstawie trzyetapowej procedury konkursowej. „To nowy rodzaj zamówień, który różni się od tradycyjnych metod – główną różnicą jest to, że obejmuje trzy etapy konkursowe”, wyjaśnia koordynator projektu Hugo Gonçalves. Wraz z oceną rezultatów każdego etapu zmniejsza się liczba uczestniczących w procesie organizacji przy jednoczesnym wzroście poziomu finansowania. Kolejne etapy są poświęcone projektowaniu, opracowywaniu prototypu oraz testowaniu rozwiązania. „Tego rodzaju podejście oparte na zasadach konkurencji oferuje odbiorcom z sektora publicznego możliwość zgłoszenia partnerom przemysłowym zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania, a przy tym umożliwia im porównanie dostępnych możliwości, aby w ten sposób wybrać najlepsze rozwiązanie, które jest w stanie dostarczyć rynek”. Innowacyjny proces zamówienia przedkomercyjnego doprowadził do powstania produktów, które stanowiły realną odpowiedź na potrzeby miast. W ramach przygotowań do procedury 10 przedsiębiorstw i konsorcjów przystąpiło do pierwszego etapu, który odbył się po udostępnieniu globalnego zaproszenia do składania ofert. Uczestnicy przedstawili sprawozdania dotyczące zakresu potencjalnych rozwiązań na potrzeby nowej platformy. Pięć projektów przeszło do drugiego etapu zamówienia dzięki zbudowaniu prototypów platform opartych na otwartych standardach, pozwalających na wizualizację i analizowanie danych z miast w celu generowania użytecznych wniosków. Trzy prototypowe rozwiązania trafiły do trzeciego i ostatniego etapu, w ramach którego zostały przetestowane w rzeczywistych warunkach w Antwerpii i Helsinkach. „Opracowane rozwiązania znacznie przewyższyły nasze oczekiwania, ponieważ spełniały nie tylko wyśrubowane normy i wymagania techniczne, ale też rozmaite potrzeby użytkowników końcowych”, zauważa Gonçalves. Rozwiązania opracowane przez wszystkich trzech dostawców są obecnie wprowadzane na rynek w Europie i Ameryce Południowej. „To bardzo wyraźnie pokazuje, jak wiele korzyści dla miast i dostawców niesie ze sobą stosowanie innowacyjnych procedur zamówień publicznych”.

Budowanie miejskich laboratoriów innowacji

Zamówienie przedkomercyjne realizowane w ramach projektu SELECT for Cities było pierwszą w historii procedurą skupiającą się na platformie IoE wspomagającej miasta w integracji rozproszonych inteligentnych systemów informatycznych. Ponadto pozwoliła ona także podmiotom zewnętrznym na opracowanie innowacyjnych usług wykorzystujących SI i inne innowacyjne technologie, opartych na inteligentnej infrastrukturze miejskiej, danych, czujnikach internetu rzeczy, sieciach oraz interfejsach. Opublikowany podręcznik pozwala zapoznać się z rezultatami, wyciągniętymi wnioskami i materiałami dotyczącymi projektu, dzięki czemu miasta mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak czerpać korzyści z zamówień przedkomercyjnych. „Projekt SELECT for Cities pomaga miastom współpracować z partnerami w zrównoważony, niewykluczający i sprawiedliwy sposób”, podsumowuje Gonçalves. „Warto zrozumieć proces zamówień przedkomercyjnych, ponieważ jest to doskonałe narzędzie, które można łatwo powielać i wykorzystywać w wielu domenach”.

Słowa kluczowe

SELECT for Cities, miasto, zamówienie przedkomercyjne, zamówienie, platforma IoE, internet wszystkiego, inteligentne miasto, sektor publiczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania