Skip to main content

LaserTrain

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lasery umożliwiają usuwanie zanieczyszczeń z torów kolejowych

Urządzenie LaserTrain wykorzystuje technologię laserową do efektywnego usuwania liści i innych niebezpiecznych zanieczyszczeń z torów kolejowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo kolei.

Transport i mobilność

Spadające z drzew liście oznaczają początek jesieni. Dla ruchu kolejowego stanowią one jednak poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Po upadnięciu na tory liście mogą spowodować, że hamujący pociąg wpadnie w poślizg. „W samym Zjednoczonym Królestwie w pobliżu torów kolejowych znajduje się ponad 10 milionów drzew, więc na tory spadają tysiące ton liści”, mówi Ben Medendorp, szef działu finansów i handlu w firmie Laser Precision Solutions (LPS). „Jeśli pomnożymy to przez setki tysięcy kilometrów torów kolejowych w całej Europie, zrozumiemy, że skala problemu jest ogromna”. Zespół z holenderskiej firmy LPS opracował wykorzystującą lasery metodę usuwania liści z torów kolejowych przy dużych prędkościach. Dzięki finansowaniu ze środków UE innowacyjne rozwiązanie LaserTrain jest o krok bliżej wejścia na dochodowy europejski rynek kolejowy.

Rozwiązanie starego problemu

Technologia laserowa LaserTrain jest wbudowywana w istniejący wagon lub mocowana w osobnym wagonie, które są ciągnięte przez lokomotywę. Kiedy pociąg porusza się po torze, LaserTrain wykorzystuje impulsy laserowe o dużej intensywności do odparowania śliskiej warstwy wierzchniej. Poprzez usunięcie tej warstwy można utrzymać tarcie na optymalnym poziomie przez cały rok, zmniejszając tym samym ryzyko poślizgu i zwiększając ogólne bezpieczeństwo. „Spadające liście, rdza, olej i śmieci tworzą na torach śliską warstwę, przez co siła tarcia między kołami pociągu a szyną jest mniejsza”, wyjaśnia Medendorp. „Usuwając tę śliską warstwę, rozwiązaliśmy problem, który trapił przemysł kolejowy od początku XIX wieku”. Po 2 latach prototypowania tej technologii przy udziale Long Island Rail Road w Nowym Jorku, technologia LaserTrain może obecnie działać przez 18 godzin dziennie przy prędkości 40 km/h. W 2019 roku dzięki prototypowi w ciągu pierwszych 12 godzin po czyszczeniu technologią LaserTrain poślizg był o 90 % mniejszy, a po 24 godzinach – o 67 %. „Spowodowało to wzrost punktualności pociągów o 2 % i znacznie poprawiło bezpieczeństwo przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości prac konserwacyjnych”, zauważa Medendorp.

Prosta droga do Europy

Dzięki wsparciu z funduszy UE, przed LPS prosta droga do wprowadzenia technologii LaserTrain pracującej przy jeszcze większych prędkościach na europejski rynek, czyli na największy rynek kolejowy na świecie. „Pracujący przy prędkościach do 120 kilometrów na godzinę LaserTrain może być wykorzystywany do efektywnego czyszczenia każdej europejskiej trasy kolejowej”, dodaje Medendorp. „Ten projekt nie tylko zwiększył nasze szanse na sprzedaż naszego pierwszego w Europie urządzenia LaserTrain działającego przy dużej prędkości, ale także dał nam elastyczność finansową, mocne ramy prawne i pozwolił nam lepiej zrozumieć prawa własności intelektualnej”. Medendorp i jego zespół są przekonani, że LaserTrain zdoła wejść na rynek, nawet przy zmniejszonym budżecie przeznaczonym na koleje, który jest spowodowany recesją wywołaną pandemią COVID-19. „Jedną z naszych kluczowych zalet jest to, że nie tylko zwiększamy bezpieczeństwo i efektywność, ale także obniżamy całkowity koszt posiadania w branży kolejowej”, zauważa Medendorp. „Analiza danych zebranych w ciągu 2 lat laserowego czyszczenia torów w Nowym Jorku jest na to dowodem, a klienci doceniają te dane”. Wielu operatorów kolejowych rozważa wprowadzenie technologii LaserTrain, a firma jest obecnie w trakcie oficjalnych rozmów na temat wykorzystania prototypu LaserTrain przy prędkościach powyżej 100 km/h. Jeśli testy zakończą się powodzeniem, technologia zostanie wdrożona jesienią 2021 roku.

Słowa kluczowe

LT, LaserTrain, kolej, liście, tory, pociągi, bezpieczeństwo, COVID-19

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania