Skip to main content

Provision of a prediction system allowing for management and optimization of snow in Alpine ski resorts

Article Category

Article available in the folowing languages:

Narzędzie do sezonowego prognozowania pogody ułatwia kurortom narciarskim adaptowanie się do zmiany klimatu

Wyższe temperatury oznaczają cieńszą pokrywę śnieżną, szybsze nadejście wiosennych roztopów oraz krótszy sezon narciarski w kurortach zimowych. Nowe narzędzie prognozujące pogodę w trakcie całego sezonu może pomóc kurortom narciarskim mierzyć się ze zmianą klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko

Często bierzemy opady śniegu zimą za pewnik, jednak właściciele zimowych kurortów nie mogą sobie na to pozwolić, ponieważ śnieg jest kluczowy dla ich działalności i rentowności. Zjawisko globalnego ocieplenia utrudnia przewidywanie tego, ile śniegu spadnie oraz kiedy to nastąpi, a jednym ze sposobów „uniezależnienia się od pogody” jest naśnieżanie tras i stoków. To standardowe rozwiązanie umożliwia kurortom narciarskim radzenie sobie z wahaniami grubości naturalnej pokrywy śnieżnej i zapewnienie, że stoki pozostaną naśnieżone przez cały rok. Wiąże się to jednak z dużym zużyciem wody i nie oznacza wyeliminowania wszystkich problemów. Wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia dostępnych aktualnie narzędzi prognostycznych, których zdolność do przewidywania opadów śniegu w różnych horyzontach czasowych, od dni do tygodni, a nawet miesięcy, jest ograniczona. Z pomocą przychodzi finansowany ze środków UE projekt PROSNOW. „Naszą ambicją było stworzenie sprawnego narzędzia do planowania, które umożliwi zarządzanie zużyciem sztucznego śniegu odpowiednio do zmian pogody i klimatu”, mówi koordynator projektu Samuel Morin. To nowe narzędzie może zwiększyć odporność kurortów narciarskich na zmianę klimatu dzięki dokładnemu przewidywaniu sezonowych opadów śniegu i temperatur oraz dostarczaniu prognoz długoterminowych. Takie informacje z pewnością pomogłyby właścicielom w lepszym planowaniu działań w przyszłości.

Nowa usługa dla klimatu z myślą o sezonowym prognozowaniu warunków śniegowych

Narzędzie PROSNOW® to nowa usługa klimatyczna, która pomaga europejskim kurortom narciarskim w podejmowaniu lepszych decyzji. Przewiduje warunki śniegowe z wyprzedzeniem kilkudniowym (do pięciu dni) lub na przestrzeni całego sezonu. Informacje są przekazywane dla określonego segmentu stoku narciarskiego przy rozdzielczości wynoszącej przynajmniej godzinę. Zintegrowane prognozy pogodowe i sezonowe służą za dane wejściowe do modeli pokrywy śnieżnej o wysokiej rozdzielczości. Modele pokrywy śnieżnej symulują roztopy, zmiany struktury śniegu oraz wpływ użycia ratraków i naśnieżania. Narzędzie łączy wszystkie te modele z danymi pobranymi na miejscu, danymi z systemów teledetekcji o pokrywie śnieżnej oraz danymi statystycznymi z przeszłych obserwacji. PROSNOW® ułatwia podejmowanie decyzji i dostarcza dokładniejsze dane na temat pokrywy śnieżnej, dzięki czemu właściciele kurortów narciarskich mogą bardziej świadomie opracowywać strategie i taktyki zarządzania w całym sezonie zimowym. „Oferujemy sprawny system do prognozowania właściwości i grubości pokrywy śnieżnej oraz planowania strategii łączenia opadu naturalnego ze śniegiem sztucznym. Na tej podstawie operatorzy nartostrad mogą podejmować decyzje dotyczące działań koniecznych do podjęcia na stoku. Nasza usługa pomaga im również w monitorowaniu zużycia wody i energii oraz w lepszym gospodarowaniu tymi zasobami”, wyjaśnia Morin.

Rozwiązanie głównych problemów i przekraczanie oczekiwań

Nawiązanie nici porozumienia z operatorami nartostrad, którzy zwykle sceptycznie podchodzą do wszelkich innowacyjnych rozwiązań prognozowania pogody, było szczególnie satysfakcjonujące. Niektóre z wyrażanych przez tę branżę obaw wynikają z naturalnej niepewności wszelkich prognoz przygotowywanych dla regionów górskich z ponadpięciodniowym wyprzedzeniem. „Narzędzie PROSNOW świetnie się sprawdza. Nasze początkowe obawy, że projekt wybiega zbyt daleko w stosunku do naszych potrzeb okazały się nieuzasadnione. Cieszymy się, że wyniki badań teoretycznych znalazły bezpośrednie i praktyczne zastosowanie w naszych codziennych działaniach jako właścicieli kurortów narciarskich”, mówi Nicolas Briançon, kierownik utrzymania nartostrad we francuskim kurorcie La Plagne. Komercyjne wykorzystanie narzędzia PROSNOW® przyniesie olbrzymią korzyść ponad 600 alpejskim kurortom narciarskim w sezonie zimowym 2020/2021. Naukowcy pracują nad dalszym udoskonaleniem narzędzia do planowania, tak by mogło być wykorzystywane w kurortach narciarskich w całej Europie. Aktualnie twórcy projektu prowadzą cykl webinariów, których celem jest zaprezentowanie funkcjonalności nowego narzędzia szerokiej publiczności.

Słowa kluczowe

PROSNOW, kurort narciarski, pokrywa śnieżna, sztuczne naśnieżanie, narzędzie do planowania, zmiana klimatu, prognoza pogody

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania