Skip to main content
pdf-header

Non-Invasive Technology for Intracranial Pressure (ICP) Measurement

Article Category

Article available in the following languages:

Nieinwazyjna alternatywa dla pomiarów ciśnienia śródczaszkowego

Zamiast wiercenia otworu w czaszce w celu zmniejszenia ciśnienia w jej wnętrzu nowe urządzenie dokonuje pomiarów ciśnienia śródczaszkowego, nagrywając wnętrze oka.

Zdrowie Zdrowie

Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe jest niebezpiecznym i krytycznym stanem spowodowanym chorobą lub urazem mózgu. Problem z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym polega na tym, że choć wymaga ono natychmiastowego leczenia, to często bywa trudne do wykrycia. Po wypadkach komunikacyjnych, na przykład, lekarze często skupiają się na widocznych urazach, takich jak krwawienie, złamania i skaleczenia. Urazy „niewidoczne”, takie jak te w mózgu, są rozpoznawane dopiero później. Niestety w przypadku wzrostu ciśnienia śródczaszkowego później może być już za późno. „Ocena wewnętrznych uszkodzeń i wzrostu ciśnienia śródczaszkowego ma kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o otoczeniu pacjenta natychmiastową opieką i zapewnieniu mu skutecznej rehabilitacji”, mówi Kathrine Céline Friis, kierowniczka ds. komunikacji administracyjnej w StatuManu ICP, duńskiej firmie z sektora technologii medycznych. Aby wypełnić tę lukę w zakresie leczenia, firma opracowała nieinwazyjną alternatywę dla pomiarów ciśnienia śródczaszkowego. Innowacyjne rozwiązanie o nazwie „ICP Instant” wykorzystuje technologię obrazowania, precyzyjną i zaawansowaną optykę, sztuczną inteligencję oraz algorytmy głębokiego uczenia w celu natychmiastowej oceny i ciągłego monitorowania zmian w ciśnieniu śródczaszkowym. Dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi ICPstatu ten przełomowy wyrób medyczny może niebawem znaleźć się na rynku.

Wyznaczanie nowego standardu

Urządzenie ICP Instant zaprojektowano tak, aby było przyjazne dla użytkownika. Zamiast wiercenia otworu w czaszce pacjenta system może wykonać pomiar ciśnienia śródczaszkowego poprzez wykonanie nagrania wideo wnętrza oka. Następnie dwa takie nagrania wideo są porównywane w celu określenia możliwych zmian ciśnienia. Dane te są potem analizowane przez program oparty na uczeniu maszynowym, który podaje wyniki w czasie nieprzekraczającym 1 minuty. Celem projektu ICPstatu jest uczynienie rozwiązania ICP Instant standardowym narzędziem do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego i śledzenia zmian w jego wartościach – jest to ambitny cel, który wymaga przeprowadzenia rozległych badań i testów klinicznych. W tym celu firma StatuManu ICP zwróciła się do zespołu neurochirurgicznego ze Szpitala Uniwersyteckiego w Odense (ang. Odense University Hospital, OUH). „Rozpoczęliśmy badanie kliniczne w OUH, aby porównać nasze rozwiązanie z obecnie stosowanym złotym standardem w tej dziedzinie i potwierdzić jego działanie”, wyjaśnia Friis. „Badanie to jest niezbędne do udokumentowania bezpieczeństwa i skuteczności rozwiązania – dane te mają kluczowe znaczenie dla uzyskania oznaczenia CE”. Mimo że badanie kliniczne wciąż trwa, przeprowadzono już testy z udziałem 26 pacjentów i wykonano 300 nagrań wideo. „Te nagrania posłużą do dalszego rozwoju i ulepszania modelu stosowanego podczas analizy obrazu”, dodaje Friis.

Gotowość do ratowania istnień ludzkich

Jak sądzi Friis, ta wyjątkowa współpraca pomiędzy środowiskiem przemysłowym i akademickim była kluczowa dla rozwoju oprogramowania do monitorowania ciśnienia śródczaszkowego. Zaowocowała ona również opublikowaniem artykułu na temat nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia śródczaszkowego na łamach czasopisma „Nature”. „Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z OUH, mając na celu poprawę metody leczenia i ogólnych wyników pacjentów”, zauważa Friis. „Jednym z momentów, które napełniły nas największą dumą, było otrzymanie pierwszych wyników wstępnego badania klinicznego, które potwierdziły nasze założenia”. Dzięki wsparciu finansowemu UE rozwiązanie ICP Instant jest na dobrej drodze, by zacząć ratować ludzkie życia. „Projekt ten pomoże ocalić czynność mózgu i życie ludzi – co jest motywacją dla wszystkiego, co robimy”, podsumowuje Friis. Firma ma na celu uzyskać oznaczenie CE w 2022 roku. Aby to osiągnąć, ubiega się o dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój swojej koncepcji do kompletnego rozwiązania.

Słowa kluczowe

ICPstatu, ciśnienie śródczaszkowe, ICP, uraz mózgu, technologia obrazowania, sztuczna inteligencja, głębokie uczenie, wyrób medyczny, uczenie maszynowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania