CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Projekt miesiąca: Nowy model umożliwia dokładne przewidzenie suszy w Amazonii z 18-miesięcznym wyprzedzeniem!

Projekt TiPES rozpoczął się we wrześniu 2019 r., a jego głównym celem jest skuteczniejsza kwantyfikacja elementów krytycznych w systemie klimatycznym oraz uwzględnienie ich w obliczeniach wykonywanych na potrzeby prognoz klimatycznych. Uczestnicy projektu są w ostatnim czasie bardzo aktywni i opublikowali kilka fascynujących badań, w tym pracę, według której susze w amazońskiej puszczy można przewidzieć z nawet 18 miesięcznym wyprzedzeniem.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Susze dotykają milionów ludzi na całym świecie, w tym mieszkańców dorzecza Amazonki, w którym znajdują się ekosystemy należące do najbardziej zagrożonych przez zmianę klimatu na Ziemi. Nowe badanie TiPES (Tipping Points in the Earth System), opublikowane w czasopiśmie „Environmental Research Letters”, opisuje, w jaki sposób temperatury powierzchni w dwóch połączonych obszarach zwrotnikowej części Oceanu Atlantyckiego mogą posłużyć do przewidywania susz w Amazonii. Analiza wykazała, że gdy te dwa obszary Atlantyku, położone na północ i na południe względem siebie zaczynają być przesunięte w fazie (tzn. gdy temperatura rośnie w jednym a spada w drugim), prawdopodobne jest, że w ciągu 1–1,5 roku w Amazonii wystąpi silna susza. Zbadanie tego zjawiska i możliwość tak dokładnego prognozowania susz pomogłoby w złagodzeniu ich poważnych skutków, odczuwanych przez miliony ludzi mieszkających w rejonie Amazonii i czerpiących z jej ekosystemów środki niezbędne do życia. Więcej informacji: Ogólnodostępny artykuł na temat badania „Po raz pierwszy jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć susze w obszarach zwrotnikowych Ameryki Południowej nawet z 18-miesięcznym wyprzedzeniem. Kluczowe dla tego badania było wybranie dokładnych i istotnych lokalizacji na Oceanie Atlantyckim oraz zaobserwowanie, że korelację między północnym i południowym regionem oceanu można wykorzystać do prognozowania susz”. Jeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany w rubryce „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Słowa kluczowe

TiPES