European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Towards a sustainable agro-food INDUstry: Capacity building programmes in Energy efficiency

Article Category

Article available in the following languages:

Szkolenia pracowników pomogą zmniejszyć zużycie energii w miejscu pracy

Innowacyjne podejście do zmiany zachowań w miejscu pracy udowodniło, że szkolenie pracowników w zakresie sposobów na oszczędzanie energii znacząco zmniejsza jej zużycie w przemyśle spożywczym.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne
Energia icon Energia

Oszczędzanie energii już nie polega wyłącznie na projektowaniu bardziej wydajnych budynków czy usprawnianiu procesów przemysłowych. Zespół finansowanego przez UE projektu INDUCE odkrył, że szkolenie pracowników i kierowników oraz angażowane ich w inicjatywy zachęcające do oszczędzania energii są bardziej skuteczne, ponieważ zmieniają zachowania w miejscu pracy. „Opracowaliśmy różne metody szkoleniowe, które mogą być dostosowane do każdej firmy. Chcemy w ten sposób stworzyć kulturę oszczędzania energii w firmach, co zwiększy ich wydajność energetyczną”, mówi Gema Millán Ballesteros, koordynatorka projektu i kierowniczka projektów technologicznych w centrum badań nad źródłami energii i konsumpcją CIRCE Foundation w Saragossie w Hiszpanii. W ramach projektu INDUCE powstała platforma o otwartym dostępie, na której zamieszczono materiały szkoleniowe i wykłady dla firm chcących poprawić swoją wydajność energetyczną. Jednak kluczowe znaczenie dla zwiększenia oszczędności energii w firmie mają programy szkoleniowe dla pracowników, które rozpoczynają się od oceny energetycznej każdej z firm. Zespół projektu wprowadził system szkoleniowy pozwalający na poprawę zarządzania energią i zmianę zachowań w miejscu pracy w 15 firmach objętych programem pilotażowym we Francji, Niemczech, Królestwie Niderlandów i Hiszpanii, które razem stanowią około 45 % unijnego przemysłu spożywczego stanowiącego spory sektor gospodarczy. „Przeprowadziliśmy analizę każdej firmy z osobna, ponieważ każda z nich jest inna. W programie pilotażowym wzięły udział duże i małe firmy reprezentujące różne sektory przemysłu spożywczego. Przeprowadziliśmy różne badania ankietowe i wywiady oraz ściśle współpracowaliśmy z kierownikami, aby dokładnie przeanalizować wykorzystywanie energii w firmie i zrozumieć stojące przed nią wyzwania w tej dziedzinie, co pozwoliło na indywidualne dostosowanie modułów szkoleniowych do danej firmy”, wyjaśnia Millán.

System szkoleń zorientowanych na pracowników

Szkolenia odbywają się na trzech różnych poziomach – szkolenia dyrektora generalnego, kierowników działów i wszystkich pracowników – i trwają około 20 godzin przez 2–3 dni, w zależności od dostępności pracowników. Duże znaczenie ma samo kierownictwo w firmie. Jeśli kierownik wykorzystuje uzyskaną wiedzę, by zachęcać resztę pracowników do angażowania się w inicjatywy w zakresie oszczędzania energii, firma jest w stanie odnotować duże oszczędności, mówi Millán. „Kilka firm wraz z pracownikami stworzyło plan działania obejmujący różne zmiany i poczyniło inwestycje w celu wprowadzenia środków pozwalających na oszczędzanie energii”, zauważa. Modyfikacja oświetlenia była najczęściej wprowadzaną zmianą. Kolejnym działaniem, które nie wymaga inwestycji, jest wyłączanie komputerów na koniec dnia pracy. W szkoleniach wzięło udział około 641 pracowników. Przeprowadzone zostały także szkolenia około 63 szkoleniowców – średnio 15 na jedno państwo – w zakresie metod nauczania, dzięki czemu będą mogli oni współpracować z nowymi firmami. „Szkoleniowcy to specjaliści w dziedzinie energii, dlatego musieli nauczyć się podejścia zorientowanego na pracownika”, wyjaśnia Millán, dodając: „To innowacyjne podejście i zrozumienie psychologii użytkowników na początku stanowiło dla techników spore wyzwanie”.

Większa oszczędność energii i niższa emisja

Rezultaty projektu przekroczyły początkowe oczekiwania twórców projektu. Szkolenia pozwoliły firmom objętym pilotażem zaoszczędzić około 20 milionów euro rocznie. „Uzyskanie tych samych efektów u 300 firm przełoży się na około 540 milionów euro oszczędności rocznie”, mówi Clara Lorente Almenara, kierowniczka projektu INDUCE i kierowniczka ds. rozwoju rynku w CIRCE Foundation. W ramach projektu wprowadzono 490 środków w zakresie efektywności energetycznej, co pozwoliło na zaoszczędzenie 554 gigawatów (GW) na godzinę w firmach objętych badaniem pilotażowym. Wynik ten przekracza pięciokrotnie cel projektu, jakim była oszczędność 106 GW na godzinę. Ponadto, zgodnie z szacunkami twórców projektu, przedsiębiorstwa objęte pilotażem, w których przeprowadzono szkolenia, mogą ograniczyć emisje dwutlenku węgla o około 13,5 kiloton rocznie.

Słowa kluczowe

INDUCE, energia, szkolenie, żywność i napoje, ocena energetyczna, efektywność energetyczna, oszczędzanie energii, emisje dwutlenku węgla, światło

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania