Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Inteligentna platforma umożliwiająca prognozowanie obciążenia systemów opieki zdrowotnej w związku z COVID-19

W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano inteligentną platformę wymiany danych, która pomaga naukowcom przewidywać zapotrzebowanie na oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM) podczas pandemii koronawirusa.

Gospodarka cyfrowa

Przeciążone w związku z pandemią COVID-19 systemy opieki zdrowotnej na całym świecie mają problem z prognozowaniem liczby dodatkowych OIOM-ów potrzebnych w związku z rozprzestrzenianiem się tej choroby. Dzięki wsparciu finansowanego ze środków UE projektu EXCELLERAT opracowano inteligentną platformę wymiany danych, która ma pomóc w przewidywaniu wywołanego pandemią zapotrzebowania na OIOM-y. Stosując tę platformę, zespół projektu EXCELLERAT chce przygotowywać realistyczne prognozy w oparciu o symulacje rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i obciążenia OIOM-ów. Inteligentna platforma wymiany danych została opracowana na potrzeby niemieckiego Instytutu Badań Demograficznych (BiB), a za jej powstanie odpowiadają dwaj partnerzy projektu: firma SSC-Services i Centrum Komputerów Dużej Mocy w Stuttgarcie (HLRS). HLRS udostępnia swój nowy superkomputer Hawk, który zapewnia moc obliczeniową wymaganą do przeprowadzania symulacji, a SSC-Services przygotowała platformę umożliwiającą wymianę i przesył danych.

Łatwy dostęp dzięki wysoce zautomatyzowanemu rozwiązaniu

Używając tej platformy, BiB może przesyłać dane, uruchamiać symulacje i pobierać wyniki. Zastosowanie wysoce zautomatyzowanego rozwiązania sprawia, że nawet niedoświadczeni użytkownicy mogą korzystać z komputerów o wysokiej wydajności (HPC). „Obecnie kwestie związane z obliczeniami HPC, samą technologią HPC, a nawet dostępem do zasobów HPC nastręczają organizacjom wielu różnych problemów”, powiedział Janik Schüssler z firmy SSC-Services w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie projektu EXCELLERAT. „W wielu przypadkach obliczenia są zbyt złożone, a użytkownicy nie posiadają wymaganej wiedzy w zakresie technologii HPC. Firma SSC postanowiła rozwiązać ten problem. Sposób, w jaki badacze z BiB planowali użyć superkomputera Hawk należącego do HLRS, był niezwykle skomplikowany. Dzięki naszej nowej platformie mogą łatwo uzyskać dostęp do systemu Hawk z dowolnego miejsca i zdalne przeprowadzać symulacje”. Według komunikatu prasowego opublikowanego na stronie internetowej firmy SSC-Services zespół projektu testuje obecnie platformę w ramach pilotażowej współpracy z różnymi partnerami, udoskonalając to rozwiązanie na podstawie uzyskanych opinii. „Współpraca z BiB jest częścią tych działań, a ze względu na bieżącą sytuację kooperacja ta stała się niezwykle istotna i przynosi korzyści obu stronom”, stwierdził Schüssler w komunikacie. Celem projektu EXCELLERAT (The European Centre of Excellence for Engineering Applications) jest wspieranie branży technicznej w Europie przy wdrażaniu technologii obliczeń eksaskalowych oraz zapewnienie jednego punktu dostępu do usług i wiedzy dla wszystkich zainteresowanych stron. „Platforma ta nie tylko obsługuje symulacje na potrzeby procesów technologicznych, ale też udostępnia użytkownikom środki umożliwiające optymalizację ich pracy. Takie podejście wynika z ogólnej strategii i metod opracowywania narzędzi przyjętych w EXCELLERAT”, skomentował Bastian Koller z HLRS w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie projektu EXCELLERAT. „Rozszerzanie obszaru zastosowań platformy poza branżę inżynieryjną jest niezwykle korzystne i zwiększa wagę prac prowadzonych w ramach projektu EXCELLERAT”. Więcej informacji: strona projektu EXCELLERAT

Słowa kluczowe

EXCELLERAT, COVID-19, koronawirus, obliczenia o wysokiej wydajności, HPC, dane, platforma

Powiązane artykuły