Skip to main content
European Commission logo print header

High accuracy water leakage and apparent loss detection

Article Category

Article available in the following languages:

Sztuczna inteligencja pomaga ograniczyć straty wody w sieciach wodociągowych na całym świecie

Około 14 mld EUR – to ustalona przez Bank Światowy wartość wody, którą przedsiębiorstwa wodociągowe na całym świecie tracą co roku z różnych przyczyn. Nowo pojawiające się technologie mogą pomóc zapobiegać tak ogromnym stratom.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Woda niedochodowa to woda, która jest pompowana do sieci, a następnie tracona. Istnieją dwa rodzaje strat: wycieki, oznaczające wodę, którą pobrano ze środowiska i uzdatniono, ale której nie zużyto, oraz straty handlowe, powiązane z wodą, którą dostarczono, ale której nie ujęto w systemie wystawiania rachunków, głównie w wyniku błędnych pomiarów i oszustw. Szacuje się, że roczne koszty wycieków i strat handlowych to odpowiednio 8 mld EUR i 6 mld EUR.

Poprawa rentowności, zrównoważoności i wydajności

Finansowany ze środków UE projekt AccuWater umożliwił udoskonalenie skalowalnego, ekonomicznego, opartego na sztucznej inteligencji rozwiązania, którego zadaniem jest ograniczanie obu rodzajów strat związanych z wodą niedochodową lub zapobieganie im. Opracowane przez koordynatora projektu, firmę BuntPlanet, rozwiązanie BuntBrain pozwala zmniejszyć ilość wody niedochodowej nawet o 25 %. W przypadku niewielkiego przedsiębiorstwa wodociągowego przekłada się to na wzrost przychodów o 100 000 EUR rocznie. „W dużym mieście kwota ta proporcjonalnie wzrośnie, co może oznaczać ogromne oszczędności każdego roku”, komentuje Myriam Ocaña, dyrektor ds. finansowych tej hiszpańskiej firmy. „Takie ograniczenie ilości wody niedochodowej może wiązać się z rocznymi oszczędnościami w wysokości ponad 3 mld EUR w skali globalnej”. Rozwiązanie opracowane przez BuntPlanet miało ogromny potencjał, jednak nie można było liczyć, że rynek zaakceptuje je bez dodatkowych testów. Brakowało instalacji referencyjnych odpowiadających różnorodnym potrzebom przedsiębiorstw wodociągowych. Aby rozwiązać ten problem, zespół projektu AccuWater przygotował przypadki referencyjne. Określił i opracował też funkcje narzędzi BuntBrain, opierając się na różnych scenariuszach związanych z wodą niedochodową, opisujących rynki docelowe, na które planowała wejść firma. Rozwiązanie BuntBrain pomyślnie przetestowano i wdrożono w czterech przedsiębiorstwach wodociągowych. „Każde z nich reprezentowało kluczowe aspekty potencjalnych nowych docelowych segmentów rynku i może dziś służyć jako instalacja referencyjna promująca nasze oprogramowanie”, zauważa Ocaña. „Wprowadziliśmy setki nowych funkcji, poprawiliśmy wydajność i skalowalność, a także rozpoczęliśmy prace nad czterema nowymi modułami”. Dodatkowo inteligentne algorytmy oprogramowania BuntBrain zostały dopracowane, by wziąć pod uwagę różne zmienne, takie jak rozmiar i wiek instalacji wodociągowej, dostępność wody łatwej do uzdatnienia, poziom cyfryzacji, typ i marka wodomierzy, poprzednie działania podjęte w celu zapobieżenia utracie wody, a także priorytety ekonomiczne i regulacyjne danego przedsiębiorstwa. Firma udoskonaliła algorytmy, tak by BuntBrain można było stosować w różnych warunkach rynkowych. Usprawnienia te sprawiły, że oprogramowanie sieciowe, na którym oparto to rozwiązanie, jest w stanie zarządzać dużymi ilościami różnych danych.

Zwiększanie widoczności na rynku oraz budowanie zaufania i reputacji

Firma BuntPlanet toruje drogę do komercjalizacji swojego rozwiązania, nawiązując istotne porozumienia z nowymi klientami. Podpisano trzy umowy z dystrybutorami, w tym z firmą Siemens, w trzech różnych krajach. Ponadto zawarto cztery umowy z dostawcami usług biznesowych w czterech krajach. Firma nawiązała kontakt z 500 potencjalnymi klientami w 33 krajach. Przed uruchomieniem projektu rozwiązanie BuntBrain zostało wdrożone w trzech państwach, dziś już w dwunastu. Dzięki projektowi AccuWater firma BuntPlanet zyskała nowe fundusze. Dotychczasowi udziałowcy przeznaczyli dodatkowe środki na rozwój firmy. Zwiększyło się także zainteresowanie nowych inwestorów. Innowacyjne rozwiązanie zostało docenione w Europie. W 2019 roku firma BuntPlanet zdobyła nagrodę w kategorii „Woda / Zmiana klimatu” podczas specjalnej edycji konkursu StartUp Europe Awards powiązanej z konferencją COP25. W 2020 roku fundacja Solar Impulse Foundation przyznała firmie znak Solar Impulse Efficient Solution Label nadawany rozwiązaniom, które są jednocześnie ekologiczne i rentowne.

Słowa kluczowe

AccuWater, woda, BuntBrain, przedsiębiorstwa wodociągowe, utrata wody, wyciek, straty handlowe, woda niedochodowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania