Skip to main content

A disruptive multi-sensor chip for fast and effective management of Sepsis at the point of Care

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szybka przyłóżkowa diagnostyka sepsy

Nowa przyłóżkowa technologia przyspieszy diagnozę i leczenie sepsy, a to wszystko za jedynie ułamek obecnych kosztów.

Zdrowie

Sepsa to potencjalnie zagrażający życiu stan wywołany reakcją organizmu na zakażenie, który dotyka przeszło 49 milionów ludzi rocznie. Niepokojący jest ponadto fakt, że doprowadza ona do śmierci większej liczby ludzi niż jakakolwiek choroba, nawet rak czy choroba niedokrwienna serca. Leczenie sepsy za pomocą środków przeciwdrobnoustrojowych decyduje o przeżyciu pacjenta, ale kluczowe znaczenie ma wczesna i precyzyjna diagnoza. Badania naukowe potwierdzają, że z każdą godziną szanse na wyzdrowienie maleją o 7,6 %. Niestety brakuje odpowiednich rozwiązań przyłóżkowych umożliwiających szybkie, niedrogie i skuteczne leczenie sepsy. „Klinicyści nie mają obecnie dostępu do technologii pozwalającej na przeprowadzenie multipleksowych i w pełni ilościowych przyłóżkowych badań diagnostycznych charakteryzujących się wysoką czułością”, mówi Dimitris Tsiokos, badacz z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach oraz założyciel i dyrektor wykonawczy cypryjskiego start-upu bialoom, który projektuje przyłóżkowe narzędzia diagnostyczne oparte na chipach optycznych. Tsiokos kierował zespołem naukowców zdeterminowanych, by wypełnić tę lukę technologiczną. Dzięki wsparciu uzyskanemu z finansowanego przez UE projektu SepsiCare, firma bialoom opracowała przystępne, w pełni ilościowe i multipleksowe narzędzie diagnostyczne, które może przyspieszyć diagnozę i leczenie sepsy w miejscu opieki nad pacjentem, znacząco ograniczając koszty badania. „Nasze rozwiązanie opiera się na nowatorskim biochipie łączącym krzemowe układy fotonowe, falowody plazmoniczne i mikrofluidykę, które jednocześnie mierzą serię kluczowych wskaźników chorobowych na podstawie niewielkiej ilości krwi”, wyjaśnia Tsiokos. „Świadczeniodawcy opieki zdrowotnej zyskują w tej sposób natychmiastowy dostęp do istotnych wyników badania za przystępną cenę, co znacząco przyspiesza diagnozę sepsy, wybór terapii i ocenę leczenia, a wszystko to odbywa się na miejscu i zajmuje zaledwie kilka minut”.

Pilna potrzeba

Głównym celem zespołu projektu SepsiCare było dokładniejsze poznanie zapotrzebowania na narzędzia do diagnostyki sepsy, zbadanie jego wykonalności komercyjnej i odpowiednia optymalizacja. Aby to osiągnąć, naukowcy przeprowadzili dogłębną analizę konkurencji, potrzeb zainteresowanych stron i użytkowników końcowych oraz wszystkich rozporządzeń związanych z komercjalizacją wyrobu medycznego, a także stworzyli prognozę kosztów i przepływów pieniężnych. „Rezultaty tych prac udowodniły złożoność problemu, jakim jest sepsa, wynikającą z ograniczonych możliwości diagnostyki i monitorowania, a także potwierdziły, że koncepcja SepsiCare stanowi krok we właściwym kierunku”, dodaje Tsiokos.

Gotowość do ratowania istnień ludzkich

Dzięki unijnemu finansowaniu wyrób medyczny SepsiCare może przyspieszyć diagnostykę i leczenie sepsy, a w efekcie pomóc w ratowaniu istnień ludzkich. Pomimo trudności wynikających z pandemii COVID-19 naukowcom udało się uzyskać walidację i akceptację nabywców z trzech państw w Europie. „Jesteśmy przekonani, że nasza technologia bioczujników fotonicznych może nie tylko pomóc w diagnozie i leczeniu sepsy, ale także służyć do wykrywania prawie wszystkich biocząsteczek z nią związanych”, podsumowuje Tsiokos. Naukowcy gromadzą obecnie dodatkowe dane techniczne i przedkliniczne stanowiące dowody na skuteczność koncepcji SepsiCare. Z pomocą specjalistów klinicznych i kluczowych liderów opinii przeprojektowano prototyp rozwiązania, aby lepiej spełniał potrzeby użytkowników końcowych. Chcąc uzyskać wsparcie dla realizowanych działań, zespół badawczy ubiega się o finansowanie z programu „Akcelerator” EIC i kapitału podwyższonego ryzyka. Udało mu się już zdobyć dodatkowe 500 000 euro w ramach finansowania zalążkowego przyznanego przez Cypryjską Fundację Badań i Innowacji.

Słowa kluczowe

SepsiCare, sepsa, przyłóżkowa, środki przeciwdrobnoustrojowe, badania diagnostyczne, biochip, wyrób medyczny, bioczujnik fotoniczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania