Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Oto projekt NEWBIE, który wprowadza przedsiębiorczość i innowacyjne nowe modele biznesowe do europejskiego rolnictwa

Europejskie rolnictwo wymaga stałego napływu nowych podmiotów do sektora, aby rozwijać się i rosnąć w siłę. Podmioty wchodzące na rynek napotykają jednak często sporo przeszkód na drodze do tworzenia zrównoważonych przedsiębiorstw rolnych. Zespół projektu NEWBIE przedstawił dedykowany zestaw narzędzi, który ma im pomóc. Badacze stworzyli także dedykowane sieci wsparcia w celu promowania innowacyjnych modeli biznesowych i strategii wejścia na rynek, aby umożliwić przedsiębiorcom łatwy start.

Żywność i zasoby naturalne

Aby przemysł lub sektor gospodarczy odpowiednio funkcjonował i rozwijał się, niezbędne są właściwa stymulacja, świeże pomysły oraz innowacje pochodzące od nowych przedsiębiorców. Rolnictwo nie jest tu wyjątkiem, a ci, którzy chcieliby zacząć pracę w tym sektorze na pełen etat lub dorywczo, już na początku muszą pokonać kilka przeszkód, niezależnie od tego, czy stawiają dopiero pierwsze kroki, czy mają już doświadczenie.

Najpierw wyzwania, potem rozwiązania od NEWBIE

Zapewnienie dostępu do gruntów jest trudne ze względu na rosnące ceny kupna oraz dzierżawy, zwłaszcza w regionach, w których nowicjusze będą konkurować z doświadczonymi rolnikami. Niestety dostęp do kapitału potrzebnego na rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia jest często utrudniony przez konieczność wcześniejszego nabycia ziemi. Nowe podmioty mogą również napotkać trudności w dostępie do niezbędnych informacji związanych z rozpoczęciem działalności, a także w wejściu na ustabilizowane rynki i we włączeniu się w istniejący łańcuch dostaw. Celem projektu NEWBIE (New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture) była odpowiedź na te wyzwania. Zespół tego czteroletniego projektu finansowanego ze środków UE postawił sobie za zadanie pomóc nowym podmiotom wchodzącym na rynek rolny w pokonaniu tych przeszkód i w zakładaniu zrównoważonych przedsiębiorstw rolnych. W ramach projektu dokonano pełnej oceny ograniczeń związanych z wejściem na rynek w dziewięciu krajach europejskich, a jednym z jego najważniejszych ustaleń była potrzeba dostępu do nowoczesnego, aktualnego i zorientowanego na praktykę kształcenia rolniczego, które będzie regularnie dostosowywane do potrzeb. Zespół pracował również nad łatwo dostępnym zestawem opisów praktyk, które ułatwią nowym podmiotom wejście na rynek rolny. Stworzono także wielojęzyczny zestaw narzędzi dla każdego objętego projektem kraju, który stanowi wspólną wirtualną przestrzeń podzieloną na sekcje, między którymi łatwo się poruszać. Gromadzone są tam przydatne informacje, które mają pomóc nowym przedsiębiorcom w realizacji ich pomysłów i usprawniać rozwój biznesowy.

Świętowanie sukcesów projektu NEWBIE

W ramach projektu udzielono wsparcia wielu nowym podmiotom. Jednym z przykładów jest działalność młodej farmerki, znanej jako „Snowdonia Shepherdess” („Pasterka ze Snowdonii”), która otrzymała wsparcie z unikalnego programu stypendialnego przy wejściu na rynek rolniczy, co umożliwiło jej zawarcie umowy najmu zabytkowej posiadłości na wyżynach walijskich. Kolejnym świetnym studium przypadku jest historia 22-letniego bułgarskiego rolnika, który został wyróżniony przez projekt NEWBIE z uwagi na udany model biznesowy skoncentrowany na wzmacnianiu marki oraz sklep internetowy, który ułatwia dostęp do rozległego rynku UE. Natomiast dobrze prosperująca działalność dwóch irlandzkich rolników biorących udział w projekcie NEWBIE niedawno zdobyła wyróżnienia w ramach konkursu „Irish Country Living, Women in Agriculture Awards 2020”. Zespół projektu NEWBIE wręczył również własne nagrody, po jednej w każdym uczestniczącym kraju. Projekt ma się zakończyć w grudniu 2021 roku, a zespół rozpoczął właśnie ostatni etap prac, którym jest konsolidacja ostatecznych wyników badań. W ramach projektu NEWBIE opracowano przydatne narzędzia i materiały, które niewątpliwie pomogą wielu nowym podmiotom na rynku rolnym spełniać swoje ambicje.

Słowa kluczowe

NEWBIE, rolnictwo, nowe podmioty, innowacje, zrównoważone rolnictwo