Skip to main content

Automatized Design of Injection Molds

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zautomatyzowane formowanie kształtuje przyszłość przemysłu

Wykorzystanie algorytmów do projektowania form wtryskowych ma pozwolić na zmniejszenie kosztów produkcji i skrócenie czasu projektowania produktów. Zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do technologii tworzenia form wtryskowych po przystępnych cenach będzie także sprzyjać ich innowacyjności.

Technologie przemysłowe

Formy są niezbędne do wytwarzania części z tworzyw sztucznych, zarówno mikrosoczewek o rozmiarach nieprzekraczających milimetra, jak i pełnowymiarowych paneli karoserii samochodów. „Dla każdego komponentu trzeba zaprojektować i zbudować formę”, wyjaśnia koordynator projektu AUTOMOLD, Thomas Auzinger, badacz ze stopniem doktora pracujący w austriackim Instytucie Nauki i Technologii. „Ta forma pozwala następnie na produkcję części w maszynie do formowania wtryskowego”. Projektowanie form nadal odbywa się w dużej mierze w sposób niezautomatyzowany, początkowe koszty tego procesu bywają zaporowe, szczególnie w przypadku wytwarzania niewielkich partii elementów. Zwiększenie automatyzacji projektowania form wtryskowych mogłoby znacząco pomóc w obniżeniu tej bariery kosztowej.

Duże zainteresowanie ze strony przemysłu

Ideą przyświecającą pomysłodawcom projektu AUTOMOLD było przybliżenie zautomatyzowanego projektowania form wtryskowych do komercjalizacji. Projekt opiera się na wcześniejszych pracach finansowanych przez UE, w ramach których powstały podstawy dla tej technologii. „Jeden z głównych obszarów badań, jakimi zajmujemy się w IST Austria, dotyczy tego, jak nowe algorytmy komputerowe mogą pomóc w projektowaniu funkcjonalnych elementów, od nanostruktur po szyby do drapaczy chmur”, mówi kierownik techniczny projektu Ruslan Guseinov. „Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że takie zautomatyzowane metody projektowania można również zastosować do samej produkcji”. Dzięki grantowi z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zespół postanowił sprawdzić, czy nowoczesne metody algorytmiczne mogą wspomóc i usprawnić produkcję narzędzi do formowania wtryskowego. Opracowano nowe techniki algorytmiczne do zautomatyzowanego projektowania form wtryskowych. Wyniki prac opublikowano w renomowanych czasopismach naukowych i zaprezentowano na konferencjach poświęconych postępom w dziedzinie obliczeń wizualnych. Co więcej, metody te zostały opatentowane. „Po otrzymaniu pozytywnych informacji zwrotnych od przedstawicieli przemysłu zaczęliśmy szukać praktycznych zastosowań dla wyników naszych badań”, dodaje Auzinger. „Owocem tych starań jest nasz najnowszy projekt unijny”. W ramach projektu MATERIALIZABLE Auzinger i Guseinov opracowali prototyp przemysłowy oparty na zautomatyzowanym projektowaniu form. Równocześnie podjęli pierwsze kroki w celu komercjalizacji tej metody. „Określenie potrzeb rynkowych jest kluczowe dla skutecznej komercjalizacji wyników badań”, mówi Auzinger. „Dlatego przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania rynku i skontaktowaliśmy się z wieloma firmami z całego łańcucha wartości branży formowania wtryskowego”.

Zautomatyzowana technologia dla wszystkich

Auzinger i Guseinov dostrzegają duży potencjał w automatyzacji projektowania form. Technologia ta pozwoli zmniejszyć koszty związane z wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, przyspieszy proces projektowania i pozwoli na budowę niedrogich narzędzi do formowania w linii produkcyjnej. Potencjalnymi klientami są firmy działające w branży produkcji form, Auzinger i Guseinov chcą jednak także udostępnić narzędzia do profesjonalnej produkcji przemysłowej szerszemu gronu odbiorców. Ograniczenie kosztów i obniżenie bariery wiedzy związanej z formowaniem wtryskowym mogłoby przynieść korzyści początkującym przedsiębiorcom i entuzjastom, którzy zyskaliby możliwość wykonywania projektów w realistyczny i skalowalny sposób. „Obecnie opracowujemy przypadki użycia istotne z przemysłowego punktu widzenia dla różnych typów form wtryskowych”, mówi Guseinov. „Staną się one podstawą dla dalszych działań marketingowych. Pozytywne opinie naszych partnerów przemysłowych pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze, by w przyszłym roku wprowadzić nasze rozwiązanie na rynek”. Zespół AUTOMOLD opracowuje obecnie pierwsze zastosowania przemysłowe wspólnie z partnerami przemysłowymi, a w najbliższych miesiącach założona zostanie spółka spin-off.

Słowa kluczowe

AUTOMOLD, tworzywa sztuczne, formowanie, algorytmy, przemysłowy, zautomatyzowany, wtrysk

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania