Skip to main content
European Commission logo print header

Wearable Cardiorespiratory Monitor

Article Category

Article available in the following languages:

Opaska do noszenia na ciele daje nowy wgląd w sprawy sercowe

Monitorowanie elektrokardiogramu (EKG) jest tradycyjnie stosowane w badaniach przesiewowych pacjentów cierpiących na chorobę układu sercowo-naczyniowego lub u których zachodzi ryzyko jej rozwinięcia. W ramach projektu WECARMON opracowano wygodną opaskę na ramię umożliwiającą nieinwazyjne monitorowanie pracy serca i układu oddechowego przez długi czas.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zdrowie icon Zdrowie

Pacjenci cierpiący na przewlekłe choroby zapalne płuc, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), z powodu zastoju powietrza w płucach są bardziej narażeni na występowanie problemów z sercem. Ponadto zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), związany z nieprawidłowym oddychaniem w nocy, może również prowadzić do chorób układu krążenia. Oba te stany są uleczalne pod warunkiem szybkiego postawienia diagnozy. Badanie przesiewowe w kierunku OBS obejmuje badanie snu w nocy, tak zwaną polisomnografię, podczas którego rejestruje się różne parametry fizjologiczne, w tym natężenie fal mózgowych, poziom tlenu we krwi, tętno i oddech. Nie można go jednak wykonywać przez dłuższy czas i jest niewygodne dla pacjenta.

Opaska do noszenia na ciele a długotrwałe monitorowanie EKG

W ramach projektu WECARMON, przy wsparciu z działań „Maria Skłodowska-Curie”, opracowano nowatorski system monitorowania, który dostarcza informacji o układzie krążenia i autonomicznym układzie nerwowym. „Podstawą systemu jest opaska, którą można założyć na ramię i która wykonuje badanie EKG. Może ona też prowadzić – za pomocą specjalnych algorytmów – odczyt niektórych funkcji życiowych układu sercowo-oddechowego”, wyjaśnia koordynator projektu Pablo Laguna. Monitorowanie funkcji życiowych może pomóc lekarzom rozpoznać charakterystyczne wzorce zaostrzenia przewlekłej choroby układu oddechowego i dzięki temu szybko wykryć POChP. Urządzenie WECARMON zostało przetestowane na zdrowych ochotnikach w ich życiu codziennym. Podczas tych badań rejestrowało sygnały EKG o wystarczającej jakości, aby ustalić tętno w niemal 84 % przypadków. To znacznie lepszy wynik niż w przypadku urządzeń dostępnych na rynku, które zwykle bazują na technologii optycznej – ich skuteczność nie przekracza 55 %. Naukowcy przewidują, że urządzenie wykaże się wyższą skutecznością u pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, ponieważ prowadzą oni mniej aktywny tryb życia, przez co spadnie liczba błędów związanych z ruchem. Równie dokładne i wiarygodne jest szacowanie częstości oddechów na podstawie sygnałów EKG uzyskanych z opaski WECARMON. Jest ono też skorelowane z ilością powietrza przemieszczanego w cyklu oddechowym, nazywaną objętością oddechową.

Zalety opaski WECARMON

Konwencjonalne monitory EKG odstraszają liczbą uciążliwych odprowadzeń lub koniecznością stosowania elektrod hydrożelowych, które często powodują podrażnienia skóry. Podobne środki klejące są stosowane w plastrach i monitorach Holtera, umożliwiających krótkotrwałe monitorowanie stanu pacjenta. Opaska WECARMON używa suchych elektrod bezklejowych, co zapobiega podrażnieniom skóry. Co ważne, opaska jest wygodna, dostarcza informacji o krążeniu i oddychaniu, a przede wszystkim może być stosowana do codziennego monitorowania stanu pacjentów. Jest to szczególnie wygodne w przypadkach, takich jak przewlekłe choroby układu oddechowego, badania snu czy padaczka, gdy nie można zastosować konwencjonalnych monitorów oddechu. „Jednym z głównych celów projektu WECARMON jest ułatwienie wczesnego wykrywania zaostrzenia POChP oraz astmy i poprawienie rokowania pacjenta przy jednoczesnym obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej”, podkreśla drugi z badaczy, Jesús Lázaro. Ponadto możliwość długoterminowego monitorowania pacjenta za pomocą tej opaski da się wykorzystać do oceny skuteczności leczenia i odpowiedniego dostosowania go do konkretnego przypadku. Dzięki temu opaska pozwoli na stosowanie spersonalizowanych metod leczenia. Badacze planują też wprowadzenie do użytku urządzenia WECARMON do monitorowania stresu i arytmii serca, a także opracowanie aplikacji na smartfony, która pozwoli rejestrować informacje fizjologiczne pacjenta w chmurze.

Słowa kluczowe

WECARMON, monitorowanie, EKG, opaska na ramię, sercowo-oddechowy, funkcje życiowe, POChP, OBS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania