Skip to main content

FuturePulse: Multimodal Predictive Analytics and Recommendation Services for the Music Industry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pionierska platforma analiz predykcyjnych dla branży muzycznej

Interpretacja ogromnej ilości danych opisujących wykorzystanie muzyki przestaje być żmudnym zadaniem, a staje się porywającym badaniem przyszłych trendów, które pozwala osiągać lepsze wyniki i zwiększyć przychody.

Technologie przemysłowe

Zaledwie dwadzieścia lat temu niemal cały globalny przychód przemysłu muzycznego pochodził ze sprzedaży fizycznych nośników, na przykład płyt winylowych i kompaktowych. W 2020 roku głównym źródłem dochodu jest streaming, który zanotował olbrzymi wzrost w ciągu ostatnich kilku lat, wyprzedzając sklepy z plikami do pobrania i inne cyfrowe kanały sprzedaży. Do biblioteki serwisu Spotify codziennie dodawanych jest ponad 60 000 utworów – niemal jeden na sekundę. Kwota ze sprzedaży nośników fizycznych stanowi mniej niż jedną trzecią przychodu generowanego przez streaming. Niewielki ułamek wpływów zapewniają też prawa do wykonań w związku z wydarzeniami na żywo i wykorzystaniem muzyki w filmach i grach wideo. Zespół finansowanego ze środków UE projektu FuturePulse opracował zaawansowane, multimodalne usługi w zakresie analityki predykcyjnej i rekomendacji. Mają one pomóc użytkownikom odnaleźć się w labiryncie różnych metod tworzenia, dystrybucji i wykorzystania muzyki. Usługi te przygotowano we współpracy z najważniejszymi podmiotami z branży muzycznej, by były maksymalnie przydatne i pozwalały uzyskać jak największe przychody.

Genialna rapsodia analityczna

Projekt FuturePulse skupił się na trzech obszarach: wytwórniach fonograficznych, występach na żywo i muzyce tła. Opracowane rozwiązanie, oferowane w modelu „oprogramowanie jako usługa”, gromadzi i indeksuje dane dotyczące wykorzystania muzyki. Informacje te pochodzą z różnych źródeł. Są wśród nich między innymi dostawcy usług cyfrowych, na przykład sklepy online i serwisy streamingowe, a także listy przebojów, radio, telewizja, wydarzenia na żywo oraz media społecznościowe. Zastosowanie najnowocześniejszych narzędzi do automatycznej ekstrakcji danych na potrzeby analizy dźwięku pozwala opisywać muzykę z użyciem różnych deskryptorów, takich jak nastrój i gatunek. Wskaźniki popularności utworów, wykonawców i gatunków obliczane są na podstawie aktywności w różnych usługach i serwisach, a algorytmy pozwalają prognozować przyszłe trendy. Profesjonaliści z branży muzycznej mogą korzystać ze wszystkich tych funkcji usługi FuturePulse dzięki wysoce intuicyjnemu i atrakcyjnemu wizualnie internetowemu interfejsowi użytkownika.

Najlepsze źródła przychodu rozpoznane dzięki nowatorskim, opartym na danych prognozom

Użycie tego rozwiązania może przynieść wiele korzyści we wszystkich trzech wspomnianych wyżej obszarach. Na przykład wytwórnie fonograficzne mogą szybko ocenić dotychczasowe wyniki zakontraktowanych artystów i przewidywać ich przyszły potencjał. Analizy wspomogą planowanie wydarzeń, co przełoży się na efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na działania marketingowe i wyszukiwanie nowych talentów. Dostęp do wiedzy opartej na danych sprawi, że promotorzy, organizatorzy festiwali i menedżerowie artystów nie będą już zdani wyłącznie na własny instynkt przy podejmowaniu decyzji. FuturePulse może dać naukowy wgląd w lokalne trendy dotyczące preferencji muzycznych. Wskaźnik popularności, opracowany z myślą o muzyce wykonywanej na żywo, może pomóc we wskazaniu najbardziej lubianych w danym mieście artystów i obiektów w oparciu o dane z wcześniejszych koncertów. Platformy oferujące muzykę tła zyskają zaawansowane narzędzia, które pozwolą zautomatyzować tworzenie playlist i poprawić reakcje osób odwiedzających sklepy i obiekty publiczne. Jak mówi Gonçal Calvo, dyrektor ds. innowacji w firmie BMAT Music Innovators: „Większość podmiotów działających w przemyśle muzycznym polega na prognozach, by ocenić, czy utwór lub artysta stanie się popularny albo czy na festiwal lub koncert sprzeda się wystarczająca liczba biletów. Wykorzystanie analityki predykcyjnej w przemyśle muzycznym jest nadal w powijakach, a jego potencjał jest ogromny”. Branża muzyczna potrzebuje odpowiedzi, a nie tylko większej ilości danych. Zrozumienie kontekstu jest tak samo istotne jak narzędzia, które oferuje ta platforma. FuturePulse to elastyczne rozwiązanie, które można dopasować do różnych potrzeb. Algorytmy predykcyjne, na których się ono opiera, z powodzeniem znajdą zastosowanie w branżach innych niż muzyczna. Zespół projektu z uwagą śledzi zmiany w dziedzinie nowoczesnej analizy danych, dlatego przyszłość usługi FuturePulse rysuje się w jasnych barwach.

Słowa kluczowe

FuturePulse, przemysł muzyczny, analityka predykcyjna, streaming, muzyczny, wskaźnik popularności, wytwórnie fonograficzne, prognoza, oprogramowanie jako usługa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania