European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Migrant male youth home-making in Ireland

Article Category

Article available in the following languages:

Zrozumienie znaczenia „domu” z perspektywy młodych migrantów

Finansowany ze środków UE projekt przedstawia doświadczenia uchodźców i studentów międzynarodowych w irlandzkim mieście Cork związane z prowadzeniem domu.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Zadomowienie się i praktyki związane z prowadzeniem domu odgrywają istotną rolę we wsparciu migrantów w rozwijaniu poczucia przynależności do społeczeństw, w których żyją. Choć czynniki te są ważne, badania nad postrzeganiem „domu” przez mężczyzn i procesem zadomowiania się są raczej nowością w studiach migracyjnych, pomimo tego, że młodym migrantom poświęca się uwagę w debatach publicznych i politycznych dotyczących postrzeganych problemów z integracją. Co więcej, znaczenie „domu” jako fizycznego lub wyobrażonego miejsca przynależności jest nadal przedmiotem debaty w takich dziedzinach jak socjologia. Celem finansowanego ze środków UE projektu YOUTH HOME, realizowanego przy wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA), prowadzonego przez Mastoureh Fathi, stypendystkę MSCA, oraz Caitríonę Ní Laoire, kierowniczkę projektu, było wypełnienie tej luki w wiedzy. „Staraliśmy się zrozumieć, jakie znaczenie ma »dom« dla młodych migrantów z dwóch grup: międzynarodowych studentów i uchodźców w wieku od 18 do 35 lat mieszkających w irlandzkim mieście Cork”, mówi Fathi. W tym celu w ramach projektu zebrano szczegółowe dane etnograficzne w obu grupach, wykorzystując innowacyjną metodologię obejmującą działania takie jak szybkie wywiady w Cork.

Szerszy obraz sytuacji

„Odkryliśmy, że istnieje wiele podobieństw w tym, jak młodzi mężczyźni doświadczają i rozumieją pojęcie »domu« na emigracji, niezależnie od ich statusu. Wynika to z ich widoczności i tymczasowego statusu migrantów w europejskim mieście oraz związanych z tym dyskryminacyjnych implikacji, których doświadczają”, wyjaśnia Ní Laoire. Dlatego ich doświadczenia związane z życiem w Cork mają charakter „tymczasowy i przejściowy”. „Dowiedzieliśmy się również, że ze względu na ich rozumienie »domu« przestrzenie domowe są dla nich ważniejsze niż przestrzenie publiczne”. W niedawno opublikowanym artykule opisano, w jaki sposób uczestnicy badania wykorzystują przestrzeń domową jako tymczasowe miejsce przynależności, podczas gdy znaczna część ich prac domowych skupia się na możliwościach domu, do jakiego aspirują w przyszłości. „Dodatkowo stwierdziliśmy, że młodzi migranci płci męskiej prowadzą w mieście raczej samotny tryb życia. Poruszają się pomiędzy przestrzeniami marginalnymi i centralnymi, ale ich wypowiedzi ujawniły, że ich obecność w przestrzeni publicznej ma często samotniczy, instrumentalny charakter i ograniczona jest przez okoliczności materialne”, podkreśla Fathi. W ramach badań podczas projektu opracowano koncepcję bezpieczeństwa przestrzennego – w której bezpieczeństwo wynikające z emocjonalnego przywiązania do miejsca wraz z formalnym prawem do zamieszkania dają możliwość poczucia się w danym miejscu jak w domu. „Nasze badania podkreśliły sposoby, w jakie migracja pozbawia młodych migrantów tego poczucia bezpieczeństwa przestrzennego w danym miejscu i czasie. Jednak pomimo tego w ich codziennym życiu rozwija się u nich tymczasowe przywiązanie do miasta i poprzez miasto, prezentując w ten sposób alternatywną narrację o miejskim prowadzeniu domu”, zauważa Ní Laoire.

Przemyślenie koncepcji „domu” na nowo

Projekt YOUTH-HOME przedstawił wartość skupienia się na „domu” i prowadzeniu domu w zrozumieniu realiów codziennego życia młodych mężczyzn, migrantów spoza UE, w europejskich miastach. „Podkreślił on również skutki restrykcyjnych polityk migracyjnych wraz z innymi czynnikami społecznymi w tymczasowym zapewnianiu i ograniczaniu bezpieczeństwa przestrzennego. Na pierwszy plan wysuwa codzienne miejskie historie domowe migrantów, rewolucjonizując w ten sposób dominujące narracje o miejskiej przynależności”, relacjonuje Ní Laoire. Polityki w zakresie integracji migrantów na poziomie miast mogą również skorzystać z wiedzy na temat izolujących i marginalizujących skutków tkanki społecznej miasta dla młodych samotnych migrantów spoza UE. „Dotyczy to podaży mieszkaniowej, braku publicznych przestrzeni społecznych oraz zależności od komercyjnej rekreacji i konsumpcji, a także tego, jak czynniki te nasilają się w wyniku braku bezpieczeństwa spowodowanego restrykcyjnymi systemami migracyjnymi na poziomie krajowym i unijnym”, podsumowuje Fathi.

Słowa kluczowe

YOUTH-HOME, dom, prowadzenie domu, młodzi migranci, bezpieczeństwo przestrzenne, uchodźcy, studenci zagraniczni

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania