Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wyścig zbrojeń w dziedzinie medycyny: zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Organizmy oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe są w natarciu, zaś nasze starania, by je pokonać przy pomocy nowych substancji, przypominają wyścig zbrojeń. Tymczasem, jeśli chcemy zwiększyć nasze szanse, musimy zacząć bardziej racjonalnie używać tych środków, które wciąż są skuteczne.

Zdrowie

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to złożony problem, który dotyka ludzi, zwierzęta, rośliny, a także środowisko. W rolnictwie środki zwalczające drobnoustroje odgrywają kluczową rolę: mikroorganizmy oporne mogą rozwijać się w całym łańcuchu pokarmowym, wędrując między zwierzętami, ludźmi i środowiskiem. Niepokojąco brzmią prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która szacuje, że użycie środków przeciwdrobnoustrojowych w samym tylko sektorze hodowli zwierząt wzrośnie do 2030 roku o 67 %, osiągając poziom 105 596 ton. Konieczność uświadomienia ludziom zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego stosowania antybiotyków i innych środków przeciwdrobnoustrojowych była impulsem do podjęcia inicjatywy, jaką jest organizowany corocznie przez WHO Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Wydanie specjalne tego odcinka CORDIScovery zbiegło się w czasie z obchodami Tygodnia, dlatego zaprosiliśmy troje gości, którzy opowiedzą o prowadzonych przez siebie badaniach zwiększających nasze szanse w walce z drobnoustrojami lekoopornymi. Jak wziąć na celownik te bakterie, które należy wyeliminować, nie siejąc przy tym spustoszenia wśród kolonii pożytecznych bakterii będących gwarantem naszego zdrowia? A jeśli taka bakteria wykształciła mechanizm ochraniający ją przed działaniem antybiotyku, to czy można wykorzystać zachodzące między drobnoustrojem a antybiotykiem reakcje chemiczne, by pozbawić bakterię jej płaszcza ochronnego? Fredrik Almqvist, współzałożyciel QureTech Bio AB, opowiada nam o pracach realizowanych w ramach projektu QTB4AMR, których celem jest wpłynięcie na reakcje chemiczne zachodzące między antybiotykiem i stanowiącą jego cel bakterią. Przedziwny i cudowny świat mikroorganizmów glebowych, ich związki z korzeniami roślin i wzajemna komunikacja mogą dać początek nowej generacji biopestycydów. Ana Bejarano wyjaśnia, jak jej prace w ramach projektu RhizoTalk przyczyniają się do zwiększenia w tym zakresie naszych szans. Odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego rolnictwo systemowo uzależniło się od antybiotyków i czy jest już za późno, by ten trend odwrócić, poszukamy wraz z Nicolasem Fortaném, koordynatorem projektu ROADMAP, który przygląda się temu problemowi z perspektywy nauk społecznych. „Szerzymy wiedzę, zwalczamy oporność” – tak brzmi temat przewodni tegorocznego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach. Posłuchaj, jak nasi goście wdrażają ten plan w życie!

Skąd pobrać nasz podcast?

Nowy odcinek jest dostępny do wysłuchania i pobrania na Anchor.fm Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify i innych platformach. Informacje o wszystkich naszych podcastach można też znaleźć w serwisie CORDIS pod adresem cordis.europa.eu/podcast. Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią na temat naszych podcastów, napisz do nas! Wszelkie komentarze, pytania lub sugestie (oby nie skargi!) prosimy przesyłać na adres editorial@cordis.europa.eu.

Słowa kluczowe

CORDIScovery, CORDIS, QTB4AMR, RhizoTalk, ROADMAP, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, rolnictwo, Światowa Organizacja Zdrowia, bakterie, pestycydy