Skip to main content

SaaS platform for automated categorisation and mapping of digitised documents using machine intelligence semantic extraction

Article Category

Article available in the folowing languages:

Proces rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych tak prosty jak zakupy w internecie

Proces dochodzenia roszczeń jest skomplikowany zarówno dla firm ubezpieczeniowych, jak i ich klientów. Przełomowy, oparty na chmurze pakiet produktów obniży koszty ponoszone przez ubezpieczycieli i zwiększy dokładność procedur, jednocześnie ograniczając komplikacje i poprawiając przejrzystość na każdym etapie dochodzenia odszkodowań.

Gospodarka cyfrowa

Wielu z nas posiada jakiś rodzaj ubezpieczenia, które w przyszłości pomoże pokryć ewentualne koszty związane z leczeniem czy naprawą szkody samochodowej lub mieszkaniowej. Większość zdaje sobie także sprawę, że zgłaszanie roszczenia może być dosyć skomplikowane, a sam proces aż do wypłaty odszkodowania jest mało przejrzysty. Jednocześnie roszczenia stanowią największy pojedynczy koszt dla ubezpieczycieli, którzy starają się zwiększać swoje przychody w tempie szybszym niż wzrost kosztów operacyjnych. Rynek ubezpieczeń znajduje się u progu przełomowej, opartej na technologii zmiany, a finansowany przez UE projekt OMNIUS ma w tym swój udział. Opracowane przez twórców projektu rozwiązanie SI do automatyzacji procesu dochodzenia roszczeń, które wkrótce zostanie udostępnione firmom ubezpieczeniowym w Europie i Ameryce Północnej, przynosi istotne korzyści dla klientów i ubezpieczycieli.

Coś więcej niż wprowadzanie danych

Branża ubezpieczeniowa opiera się na danych, dokumentach, formularzach i zdefiniowanych procesach decyzyjnych, co tworzy duże możliwości dla cyfryzacji i automatyzacji. Chociaż sektor ten w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wprowadził wiele cyfrowych rozwiązań, potencjał w zakresie automatyzacji wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. Cyfryzacja procesu zgłaszania i rozpatrywania roszczeń nie będzie łatwym zadaniem, a klienci się niecierpliwią. Jak mówi Davinia Stöber, kierowniczka działu zgodności i usług w firmie omni:us, która opracowała rozwiązanie typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), „klienci coraz częściej oczekują szybkiego, nieskomplikowanego i zadowalającego całodobowego procesu zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w czasie rzeczywistym, który jest równie wygodny co zakupy w internecie. Rozwiązanie tej kwestii umożliwi przyszły rozwój”.

Twój w pełni wykwalifikowany cyfrowy rzeczoznawca

Firma omni:us, która specjalizuje się w ubezpieczeniach i roszczeniach oraz posiada bogate doświadczenie w zakresie cyfryzacji, nadaje rozpęd tym działaniom. Stöber wyjaśnia: „omni:us to w pełni skalowalne rozwiązanie SaaS dla firm, które asymiluje dane i finalizuje transakcje w oparciu o algorytmy łączące modele predykcyjne i proste zasady biznesowe. Algorytmy poprawiają doświadczenie klientów i znacząco ograniczają koszty związane z utrzymaniem pracowników, błędami w procesie zarządzania roszczeniami i oszustwami ubezpieczeniowymi”. Integracja rozwiązania omni:us zajmuje mniej niż 10 dni i umożliwia niezakłóconą łączność z istniejącym oprogramowaniem, także z takimi gigantami branży jak Guidewire i Sapiens. Ogranicza to ryzyko związane z transformacją cyfrową, na jakie narażeni są ubezpieczyciele. Prostsze przypadki i proste zadania bardziej skomplikowanych roszczeń przetwarzane są automatycznie, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na ocenie szkód i rozpatrywaniu roszczeń, które wymagają indywidualnego podejścia.

Przedsiębiorcze firmy mogą wiele zyskać

Zespół omni:us przeprowadził studium przypadku w uwzględnionej w rankingu Fortune 500 firmie AmTrust Financial, która oferuje produkty ubezpieczeniowe dla małych firm. Badanie wykazało 60 % optymalizację zasobów i umiejętności oraz 25 % ograniczenie ogólnych kosztów operacyjnych. Inwestycja w rozwiązanie zwraca się już po 4 miesiącach. „Zmieniamy cały sektor, na czym skorzysta prawie każdy z nas. Ograniczenie kosztów ponoszonych przez ubezpieczycieli pozwoli na obniżenie składek i poprawę ochrony klientów, a cyfryzacja znacząco przyspiesza i usprawnia proces dochodzenia roszczeń. Firmy nie muszą już wybierać pomiędzy oszczędnością pieniędzy a zwiększaniem zadowolenia klientów”, podsumowuje Stöber.

Słowa kluczowe

OMNIUS, ubezpieczenie, cyfryzacja, oprogramowanie, cyfrowy, roszczenia, ubezpieczyciele, składki, automatyzacja, SaaS, ocena, omni:us, SI

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania