Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

New market niches for the Pulp and Paper Industry waste based on circular economy approaches

Article Category

Article available in the following languages:

Nowy zastosowania odpadów papierowych

Zespół pewnego finansowanego przez UE projektu opracował innowacyjne rozwiązania przekształcające odpady generowane przez przemysł celulozowo-papierniczy w wartościowe dla innych sektorów surowce.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Pierwsze zapowiedzi przyszłości bez papieru pojawiły się już kilkadziesiąt lat temu, ale mimo to materiał ten wciąż jest powszechnie wykorzystywany w naszym codziennym życiu. W samej tylko Europie każdego roku produkuje się około 130 milionów ton pulpy i papieru. Przemysł ten generuje rocznie przychód w wysokości 180 miliardów euro i zapewnia pracę dla około 180 000 osób w Europie. Nie jest on jednak obojętny dla środowiska, jako że pochłania ogromne ilości surowców i wytwarza 11 milionów ton odpadów rocznie. Chcąc rozwiązać ten problem, zespół finansowanego przez UE projektu PAPERCHAIN opracował innowacyjne rozwiązania, które opierają się na przekształcaniu odpadów w surowce wykorzystywane w innych sektorach, co pomoże ograniczyć ilość odpadów trafiających na wysypiska, chronić zasoby naturalne i ograniczyć emisje dwutlenku węgla. Proponowane przez uczestników projektu rozwiązania bazują na modelach gospodarki o obiegu zamkniętym, które umożliwiają ponowne wykorzystanie odpadów i zostały przetestowane w ramach szeroko zakrojonych badań w czterech krajach UE (Hiszpanii, Portugalii, Słowenii i Szwecji). „Udało nam się zademonstrować nowe rozwiązania w rzeczywistych warunkach operacyjnych z uwzględnieniem lokalnych norm i przepisów, a także ocenić ryzyko środowiskowe i wydajność ekonomiczną”, mówi Juan José Cepriá, kierownik ds. badań i rozwoju w firmie Acciona Construction będącej gospodarzem projektu.

Powstanie z popiołów

W przemyśle budowlanym odpady mogą być wykorzystywane jako surowce wtórne. Na przykład popiół ze spalania odpadów papierowych może zastąpić spoiwo cementowe wykorzystywane do budowy niektórych dróg. „Zbudowaliśmy 1 km odcinek drogi w Saragossie w Hiszpanii, wykorzystując popiół ze spalania odpadów papierowych zamiast cementu, co było tańsze niż zastosowanie standardowych materiałów i spełniało wszystkie wymagania techniczne. Po dwóch latach od zakończenia prac na drodze jeszcze nie pojawiły się żadne uszkodzenia, a okoliczne gleby, zbiorniki wodne i roślinność nie wskazują na obecność zanieczyszczeń”, podkreśla Cepriá. Cement to surowiec, którego produkcja generuje duże ilości dwutlenku węgla, dlatego zastąpienie go popiołem ze spalania papieru może znacznie ograniczyć ślad węglowy budownictwa drogowego, obniżając emisje nawet o 93 % w przypadku niektórych warstw dróg. Kolejne z proponowanych rozwiązań dla przemysłu budowlanego obejmuje recykling osadu ługu zielonego i grysu, czyli odpadów z produkcji papieru i pulpy, które zazwyczaj trafiają na wysypiska. Zastosowanie ich w warstwach dróg asfaltowych, gdzie częściowo zastępują wypełniacze wapienne i drobne kruszywa, pozwoliło zespołowi PAPERCHAIN opracować rozwiązanie, które w znacznym stopniu może zmniejszyć ilość odpadów na wysypiskach, przyczyniając się jednocześnie do ochrony zasobów naturalnych. W ramach projektu powstało także rozwiązanie dla sektora chemicznego opierające się na wykorzystaniu odpadów w postaci włókiennych osadów generowanych przez przemysł celulozowy do produkcji bioetanolu.

Dwa problemy z odpadami, jedno rozwiązanie

Zespół PAPERCHAIN stworzył także rozwiązanie dedykowane dla przemysłu górniczego, które polega na zabezpieczeniu potencjalnie toksycznych odpadów kopalnianych za pomocą innego rodzaju odpadów. „W ramach badań w Szwecji wykazaliśmy, że osad zielonego ługu dzięki swoim bardzo dobrym zdolnościom zatrzymywania wody i właściwościom uszczelniającym może zastąpić importowany bentonit do budowy pokryw na odpady kopalniane”, wyjaśnia Cepriá. Wprowadzenie niektórych rozwiązań było całkiem proste, z kolei inne wymagały przekształcenia całego procesu produkcyjnego. Decydujący wpływ na powodzenie projektu miało zaangażowanie całego łańcucha wartości dla każdego scenariusza, od właścicieli odpadów po użytkowników końcowych, mówi Cepriá. Partnerzy projektu kontynuują współpracę, by upewnić się, że rozwiązania przez nich opracowane zostaną wprowadzone na rynek. Obecnie realizowane prace obejmują podpisywanie umów eksploatacyjnych, składanie wniosków o deklasyfikację odpadów oraz prowadzenie dalszych badań nad niektórymi aspektami technicznymi rozwiązań.

Słowa kluczowe

PAPERCHAIN, pulpa i papier, odpady, wysypiska śmieci, emisje dwutlenku węgla, gospodarka o obiegu zamkniętym, surowce wtórne, przemysł budowlany, toksyczne odpady kopalniane

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania