Skip to main content

A unique noninvasive diagnostic test based on endometrium tissue analysis, which assesses the presence or absence of endometriosis without surgery, helping the physician to make his diagnosis rapidly

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szybsze i łatwiejsze diagnozy dla kobiet cierpiących na endometriozę

Postawienie prawidłowej diagnozy endometriozy zajmuje obecnie średnio aż 9 lat. Nowatorskie rozwiązanie diagnostyczne może okazać się przełomem w leczeniu endometriozy, umożliwiając jej wczesne wykrywanie za pomocą nieinwazyjnej procedury.

Zdrowie

Endometrioza jest przewlekłą chorobą ginekologiczną, która dotyka około 10 % kobiet w wieku rozrodczym. Wiąże się z uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie bólem miednicy oraz niepłodnością i wciąż jest niedostatecznie diagnozowana. „Średnie opóźnienie między rozpoczęciem choroby i diagnozą wynosi 9 lat”, twierdzi Cécile Réal, dyrektorka generalna francuskiego start-upu biotechnologicznego Endodiag. Jak wyjaśnia, obecnym standardem w diagnozowaniu endometriozy jest laparoskopia – inwazyjny zabieg chirurgiczny, który jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Firma Réal opracowała produkt EndoSearch – niezawodne i nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwoli na wcześniejsze postawienie diagnozy i znacząco usprawni opiekę nad pacjentkami. Zespół realizował finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt EndoSearch, aby podjąć kluczowe kroki w kierunku weryfikacji swojego rozwiązania. „Nasze badanie pomoże lekarzom w podejmowaniu decyzji dotyczących najwłaściwszego sposobu postępowania z pacjentkami oraz poprawi jakość życia milionów kobiet na całym świecie, jednocześnie znacząco obniżając koszty leczenia endometriozy”, zauważa Réal.

Bardziej inteligentna metoda

Endometrioza sprawia, że tkanka przypominająca wyściółkę macicy rozprzestrzenia się na inne narządy wewnętrzne. Rozwiązanie EndoSearch umożliwia zbieranie i analizę próbek tkanek w celu diagnozowania tej choroby u pacjentek w oparciu o zestaw biomarkerów. Próbkę do badań może pobrać lekarz ginekolog przy pomocy nieinwazyjnej procedury. Następnie jest ona przesyłana do laboratorium, gdzie biomarkery są wykrywane poprzez połączenie rutynowego badania immunohistochemicznego oraz zestawu do diagnostyki in vitro EndoSearch. Diagnozę uzyskuje się poprzez zastosowanie algorytmu do otrzymanych wyników. „Projekt przełożył się na uzyskanie interesujących wyników dotyczących wyboru i kwantyfikacji biomarkerów, a także pozwolił nam udoskonalić opracowaną przez nas technologię”, mówi Réal. Projekt EndoSearch, w którym wzięło udział aż 20 międzynarodowych ośrodków klinicznych oraz przeszło 1 000 pacjentek, był jednym z największych badań dotyczących tej dziedziny medycyny. Dzięki temu zespół zgromadził nieprzebrane ilości danych i zbudował na ich podstawie rozległą bazę wiedzy na temat wielu obszarów, w tym logistyki, przepisów oraz harmonizacji procedur pobierania próbek. Wszystkie te działania przełożą się na dalsze kroki, dzięki którym rozwiązanie EndoSearch trafi do lekarzy i pacjentów. „Obecnie finalizujemy analizy danych, a następnie zamierzamy skupić się na projektowaniu i wstępnych testach zestawów przed produkcją na skalę przemysłową”. Ostatnie kroki w ramach prac obejmą wprowadzenie zestawu do produkcji przemysłowej, uzyskanie oznaczenia CE i złożenie wniosku o refundację kosztów badań.

Lepsze perspektywy

Réal uważa, że opracowane rozwiązanie będzie stanowiło prawdziwy przełom zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentek, umożliwiając im wcześniejsze diagnozowanie choroby oraz skuteczniejsze leczenie jej skutków. „Wczesna diagnoza doprowadzi do wcześniejszego leczenia choroby, co pozwoli na zapobieganie jej postępom oraz uszkodzeniom innych narządów, a także zwiększy szanse na skuteczne zapłodnienie in vitro”. Jak ostrzega badaczka, wciąż trzeba wiele pracy, by skutecznie poprawić wyniki leczenia. „Endometrioza nadal jest złożoną i zróżnicowaną chorobą. Bez lepszego zrozumienia samego schorzenia, nie będziemy w stanie zapewnić pacjentkom lepszego leczenia. Potrzebne są inicjatywy na szeroką skalę oraz międzynarodowa współpraca między światem nauki, lekarzami i pacjentami, które będą kluczem do lepszego wspierania pacjentek”.

Słowa kluczowe

EndoSearch, endometrioza, diagnoza, diagnostyka, nieinwazyjna, opieka zdrowotna, biomarkery

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania