Skip to main content
European Commission logo print header

High-Tech development of game-changing innovation for food waste reduction

Article Category

Article available in the following languages:

Przenośne urządzenie pomoże ograniczyć odpady mięsne i rybne

Pewne rozwiązanie nanotechnologiczne pozwala na błyskawiczne i bardziej precyzyjne określanie daty przydatności do spożycia produktów mięsnych i rybnych. Łatwe w obsłudze urządzenie może zapobiec marnowaniu wielu ton niezepsutych produktów spożywczych oraz ograniczyć ślad węglowy związany z ich produkcją i utylizacją.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Według szacunków każdego roku w UE marnuje się 173 kg żywności na osobę, co generuje emisję 170 mln ton CO2. Duża część tych zanieczyszczeń pochodzi z wytwarzania produktów mięsnych i rybnych: „10 % wytwarzanego mięsa i 50 % ryb jest wyrzucanych ze względu na wątpliwości co do ich świeżości lub nieprawidłowe określenie ich przydatności do spożycia przez producentów”, mówi Jeanette Hvam, dyrektor generalna z duńskiego start-upu w dziedzinie zaawansowanych technologii AmiNIC.

Ograniczanie błędu ludzkiego

Firma AmiNIC opracowała zaskakująco proste rozwiązanie na to globalne wyzwanie. Obecnie określanie daty przydatności do spożycia opiera się na ocenie zmysłowej lub ogólnych danych dotyczących drobnoustrojów. Proponowane przez AmiNIC ręczne urządzenie mierzy świeżość i bardziej precyzyjnie ustala datę ważności mięsa i ryb w ciągu zaledwie kilku sekund. Urządzenie składa się z opatentowanego rozwiązania nanotechnologicznego wykorzystującego mikrobelkę pełniącą rolę czujnika. Mierzy ona stężenie kadaweryny, organicznego związku chemicznego powstającego w rozkładającej się tkance zwierzęcej. „Drgania belki zmieniają się, kiedy wykryta zostanie obecność kadaweryny. Zmiana ta jest proporcjonalna do świeżości mięsa lub ryby”, wyjaśnia Hvam. Porównując pomiary z krzywymi prognozowania terminów przydatności w bazie danych, urządzenie określa dokładną datę ważności.

Wysoka precyzja

Finansowany przez UE projekt Food waste reduction pozwolił firmie AmiNIC powiększyć i wzmocnić zespół dzięki zaangażowaniu kluczowych specjalistów. W rezultacie naukowcy mogli dopracować dostosowany do potrzeb mikroczujnik, znacząco poprawiając sygnał wyjściowy urządzenia. „Byliśmy w stanie zwiększyć czułość i rozdzielczość, które są niezbędne do osiągnięcia wymaganej precyzji, szybkości i wiarygodności pomiarów”, mówi Hvam. „Dodatkowo w ramach projektu wygenerowano dużą wartość dodaną i zgromadzono możliwą do opatentowania wiedzę, co zwiększyło nasz potencjał eksploatacyjny”.

Istotny wpływ

Zespołowi udało się poczynić znaczące kroki w celu wprowadzenia technologii na rynek. W ramach projektu przeprowadzono badanie skuteczności prototypu, w którym udział wzięli klienci z różnych sektorów, między innymi restauracje i firmy zajmujące się przetwarzaniem żywności. „Wielu użytkowników i potencjalnych klientów wyraża duże zainteresowanie naszym rozwiązaniem i już sprzedaliśmy pierwsze sztuki w ramach sprzedaży pilotażowej”, dodaje Hvam. Wprowadzenie tego rozwiązania w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą mięsa i ryb może mieć nie tylko ogromne znaczenie gospodarcze, ale także znacząco ograniczyć ślad węglowy. „Marnowanie mięsa i ryb ma szczególnie dotkliwy wpływ na środowisko, ponieważ ich produkcja generuje średnio siedmiokrotnie więcej zanieczyszczeń niż w przypadku innych produktów spożywczych”, wyjaśnia Hvam. „Wdrożenie na poziomie 40 % w segmentach docelowych potencjalnie ograniczy nasz ślad węglowy generowany przez odpady żywnościowe o 6 %”.

Słowa kluczowe

Food waste reduction, mięso, odpady rybne, przenośne urządzenie, nanotechnologia, data przydatności do spożycia, ślad węglowy, mikrobelka, czujnik

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania