Skip to main content

Foraging Behavior in children: A new way to understand attentional development

Article Category

Article available in the folowing languages:

Gry rzucają światło na rozwój funkcji poznawczych

Angażujące gry wideo zawierające zadania związane z przeszukiwaniem pomagają naukowcom uzyskać pełny obraz zdolności dziecka do planowania i rozwiązywania problemów oraz ukazują, jak umiejętności te rozwijają się w różnym wieku.

Badania podstawowe
Zdrowie

Funkcje wykonawcze umożliwiają nam planowanie, organizację, wyznaczenie celów, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i koncentrowanie uwagi. Chociaż to dzięki tym umiejętnościom zyskujemy niezależność, nie rodzimy się z nimi, ale rozwijamy je już od lat dziecięcych. „Niestety wciąż niewiele wiemy na temat sposobu, w jaki dzieci rozwijają funkcje wykonawcze”, mówi Beatriz Gil-Gómez de Liaño, profesor nadzwyczajna na Autonomicznym Uniwersytecie w Madrycie. Dzięki wsparciu finansowanego przez UE projektu FORAGEKID i we współpracy z Jeremym Wolfem, profesorem na uczelni BWH-Harvard Medical, i Fernandem Maestú, profesorem na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, Gil-Gómez de Liaño zamierza wypełnić tę lukę w wiedzy. Opracowane przez nią rozwiązanie opiera się na przeszukiwaniu – rodzaju zadania polegającego na poszukiwaniu wzrokowym, które dzieci często wykorzystują, na przykład kiedy szukają odpowiednich klocków LEGO do stworzenia budowli. „Przeszukiwanie angażuje różne umiejętności wykonawcze w ramach jednego zadania, dlatego stanowi dobre narzędzie do oceny ogólnych funkcji wykonawczych dziecka”, wyjaśnia badaczka. Gil-Gómez de Liaño prowadziła prace badawcze dzięki wsparciu udzielonemu w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”.

Wykorzystanie zadań opartych na plądrowaniu w grach wideo

Do tej pory funkcje wykonawcze u dzieci badano między innymi z wykorzystaniem standardowych zadań polegających na poszukiwaniu wzrokowym, które zostały opracowane z myślą o osobach dorosłych. „Dla dziecka takie zadania są nudne”, dodaje. „Zamiast precyzyjnie oceniać funkcje wykonawcze dziecka, często wystawiają na próbę jego cierpliwość”. Gil-Gómez de Liaño postanowiła obrać inne podejście. „Opracowaliśmy angażujące, hybrydowe gry wideo, które zawierają zadania oparte na przeszukiwaniu pozwalające nam zbadać funkcje wykonawcze”, podkreśla. Jak dowiadujemy się od Gil-Gómez de Liaño, jedna z gier polega na przeszukiwaniu animowanej dżungli w celu znalezienia znanych dziecku zabawek, inna z kolei wymaga od gracza podejmowania decyzji związanych z różnymi kolorowymi kształtami. „Dzieci uwielbiają rozwiązywać te ciekawe zadania”, dodaje. Oczywiście celem tych gier jest nie tylko angażowanie uwagi dziecka, ale także dostarczenie naukowcom nowych informacji na temat rozwoju poznawczego. „Nasze gry pozwoliły nam uzyskać prawie kompletny obraz funkcji wykonawczych, a także zrozumieć ich rozwój u dzieci w różnym wieku i na różnym poziomie rozwoju umiejętności poznawczych”, zauważa Gil-Gómez de Liaño. Projekt potwierdził na przykład, że zadania polegające na przeszukiwaniu mogą pomóc badaczom zrozumieć typowe procesy uwagi i kontroli, a także podejmowanie decyzji, elastyczność poznawczą, stosowanie strategii poznawczych i proces pamięci roboczej. Gry dowiodły również, że funkcje wykonawcze u dzieci są znacznie bardziej zaawansowane, niż wcześniej sądzono. „Gra polegająca na przeszukiwaniu pozwala dzieciom dostosować swoje zdolności koncentracji uwagi, dzięki czemu mogą lepiej skupić się na wykonywanym zadaniu”, mówi badaczka. „To ważne, bo pokazuje, że dzieci mogą wyćwiczyć te funkcje, by móc zastosować je w innych kontekstach”.

Nauka funkcji wykonawczych

Gry polegające na przeszukiwaniu mogą także pomoc w nauce funkcji wykonawczych. Zdaniem Gil-Gómez de Liaño może to być szczególnie przydatne w przypadku dzieci, u których zdolności wykonawcze nie rozwijają się w sposób naturalny, takich jak dzieci z trudnościami w nauce lub zaburzeniami uwagi albo dzieci ze spektrum autyzmu. „Mamy nadzieję, że nasze ustalenia będą wspierać rozwój funkcji wykonawczych u tych dzieci, a jednocześnie pomogą społeczności naukowej lepiej zrozumieć deficyty poznawcze związane z zaburzeniami rozwojowymi”, podsumowuje badaczka.

Słowa kluczowe

FORAGEKID, gamifikacja, funkcje wykonawcze, zadania polegające na przeszukiwaniu, zdolności poznawcze, poszukiwanie wzrokowe, trudności w nauce

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania