European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Citizen science: Inspirerende eksempler på socialt engagement i Horisont Europa

Citizen science, hvor borgere samarbejder med forskere om forskning og innovation, rummer potentialet til at kunne forbedre kvaliteten og virkningerne af forskningen og styrke forholdet mellem videnskab og samfund. Denne Results Pack sætter spotlys på 12 EU-finansierede projekter, som udvikler god praksis og opbygger de kapaciteter og netværk, der er nødvendige for at fremme vellykkede samarbejder med borgere i hele Europa.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Health icon Health

En politisk prioritet i det fornyede europæiske forskningsrum er at forbedre interaktionen mellem forskningsverdenen og samfundet som helhed. Pagten for forskning og innovation i Europa, som blev vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union i november 2021, fastlagde samfundsansvar som et af kerneprincipperne. Inddragelse af borgere i udformning og gennemførelse af forsknings- og innovationspolitikker kan forbedre kvaliteten af forskningsresultaterne og virkningerne af finansieringen, og i sidste ende er dette med til at opbygge tillid og forståelse mellem videnskab og samfund.

Samarbejde og fælles skabelse

Før i tiden støttede Videnskab med og for samfundet under Horisont 2020 socialt engagement og citizen science. Via denne del af programmet modtog 25 projekter 65 mio. EUR. Disse projekter sigtede mod at flytte grænserne for inddragelse af borgere i »at lave videnskab og innovation«, og de opbyggede dokumentation for positive virkninger og satte pejlemærker for praksis. Projekterne havde deltagelse af borgere i alle faser af forskning og innovation, lige fra udarbejdelse af dagsordener og metoder over indsamling og analysering af data og til overvågning og evaluering af aktiviteter. I dag er Horisont Europa et kvantespring mod samarbejde inden for forskning og innovation: Programmet prioriterer fælles udformning og fælles skabelse og forventer at skabe virkninger gennem fælles skabelse med borgere og slutbrugere. Ansøgere opfordres til at overveje at anvende open science og indtænke inddragelse af borgere og samfundet i deres metodik, da dette aspekt er en del af evalueringsprocessen. Der er specifik vejledning om samfundsinddragelse i programvejledningen til Horisont Europa. Desuden er inddragelse af borgere og samfundet integreret på tværs af Horisont Europas »klynger« og EU-missioner, der arbejder med globale udfordringer ved at sætte borgernes behov i centrum for forskningsmål. Dette afspejler anerkendelse af, at gode forskningsresultater i Europa afhænger af en omfattende inddragelse af høj kvalitet og optimal udnyttelse af samfundets kompetencer og intelligens. Derfor er det afgørende at udbrede kendskabet til god praksis, netværk af fagfolk og kilder til viden. Denne Results Pack indeholder oplysninger om 12 inspirerende projekter om inddragelse af borgere og samfundet, som har fået støtte under Horisont 2020, og den viser, hvordan inddragelse af borgere og samfundet kan bidrage til Horisont Europa på forskellige måder. De udvalgte projekter viser bredden af fagområder og innovationstemaer, hvor denne forskningsmåde kan spille en rolle og samtidig inspirere dem, der gerne vil ansøge om tilskud under Horisont Europa. Projekterne i denne Results Pack omfatter ACTION, CitieS-Health og D-NOSES, som udviklede værktøjer og metoder til at hjælpe borgere med at bekæmpe større former for forurening eller klimaændringer generelt i deres lokalområder. InSPIRES udviklede modeller, som inddrager interessenter i projekter med forskning og innovation på en lang række områder via science shops, mens andre var mere domænespecifikke, navnlig CHERRIES med fokus på sundhedspleje og GRECO om solenergi. DITOs skiller sig ud ved sit omfattende opsøgende arbejde via den tilpassede tilgang til inddragelse, mens WeCount inddrog borgere i at indsamle trafikdata med henblik på at udforme nye transportpolitikker. SCALINGS undersøgte, hvordan praksis med fælles skabelse varierer fra by til by og fra land til land, og under hvilke betingelser offentlig deltagelse kan opskaleres. MICS handler om at måle virkningerne af citizen science. I brochuren kan du også læse mere om EU-Citizen.Science-platformen som er et knudepunkt for viden og fællesskab til udveksling af citizen science af høj kvalitet, og hvordan WeObserve-projektet forbedrer koordinationen mellem eksisterende Citizen Observatories og tilknyttede regionale, europæiske og internationale aktiviteter.