Skip to main content
European Commission logo print header

Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science.

Article Category

Article available in the following languages:

Inspiration til nye retninger i borgerbaseret videnskab

En samarbejdsplatform på internettet søger at fremvise borgerstyrede videnskabsprojekter og fortælle deres historier — og succeser — til verden.

Society icon Society

Citizen science-initiativer er under opsejling over hele verden, fra Europa til Afrika, og fra Amerika til Asien. Disse projekter kan give betydelige bidrag til samfundet, men de gør det ofte i et vakuum. Der kan opnås så meget mere, hvis borgere, der deltager i citizen science, videnskabsfolk og andre vigtige interessenter samlede deres erfaringer og udvekslede viden for at skabe forskning og projekter, som direkte reaktion på lokalsamfundenes behov. Det er netop denne tankegang, der ligger bag det EU-finansierede projekt InSPIRES (Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science). »Vores mål var at forbinde samfundsmæssige bekymringer og krav med forskere for i fællesskab af skabe forskningsprojekter med potentiale til at omsætte viden til handling, reducere uligheder og fremme selvbestemmelse og et bedre samfund,« siger Anne-Sophie Gresle, projektkoordinator for InSPIRES.

Støtte til adskillige science-shops

I centrum af projektet er science-shoppen, som er en konstruktion, der forbinder videnskaben og samfundet ved at tilvejebringe uafhængig forskning forankret i lokalsamfundet, som omhandler civilsamfundets bekymringer. »Til at starte med samlede vi fagfolk og eksperter i og uden for Europa, så de i fællesskab kunne udforme, afprøve og implementere innovative science-shop-modeller,« forklarer Gresle. »Derefter gik vi i gang med at støtte disse deltagelsesprojekter og evaluere deres indvirkning på de forskellige involverede grupper.« InSPIRES ydede støtte til i alt 123 science-shops i Bolivia, Frankrig, Italien, Nederlandene, Spanien, Tunesien og Ungarn. Projektet finansierede desuden yderligere seks projekter gennem afholdelse af en forslagskonkurrence. Arbejdet i disse projekter var meget varieret. For eksempel undersøgte et projekt i Ungarn, hvordan brug af traumebevidste yogaklasser kan gavne forskellige udsatte gruppers velbefindende. I Frankrig undersøgte et andet projekt, hvordan beslutninger i byplanlægning kan føre til gentrificering af bydele. En komplet liste over de initiativer, som InSPIRES støttede, findes online. Selvom disse projekter omhandlede forskellige emner og foregik i forskellige lande, blev de alle undfanget på grund af en bekymring, som en civilsamfundsorganisation havde givet udtryk for. »Niveauet af deltagelse i de enkelte projekter blev tilpasset efter civilsamfundets forventninger og behov,« bemærker Gresle. »Desuden formidlede alle projekter deres forskningsresultater til den pågældende civilsamfundsorganisation; dette er en obligatorisk del af science-shop-mekanismen.«

InSPIRES åben platform

Oplysninger fra alle de forskellige projekter blev derefter brugt til at opbygge InSPIRES åben platform, som er en samarbejdsbaseret og crowdsourcet database på internettet med science-shops og citizen science-initiativer. »Den åbne platform er der, hvor vi udstiller projekterne og deres resultater,« tilføjer Gresle. »Det er et fællesskab, hvor aktører kan fortælle historier med inspirerende oplevelser, lære af hinanden og forstå deres arbejdes faktiske indvirkning.« Ifølge Gresle tilbyder platformen et intuitivt og brugervenligt overvågnings- og evalueringsværktøj, som projekterne kan bruge til at måle deres virkning. Man skal blot indtaste oplysninger om projektet og bede deltagerne om at besvare enkle spørgeskemaer. Værktøjet analyserer så automatisk dataene og genererer rapporter i realtid. Som navnet antyder handlede InSPIRES-projektet om at inspirere nye retninger inden for borgerbaseret videnskab. »Dette arbejde har bekræftet vores overbevisning om behovet for at udbrede videnskab med deltagelsesprocesser,« konkluderer Gresle. »Ved at tilbyde løbende støtte til det globale videnskabsfællesskab, styrke gensidig læring via udveksling af erfaringer og fremme bedste praksis inden for citizen science er det lige præcis det, som InSPIRES åben platform kan.«

Keywords

InSPIRES, videnskab, borgerbaseret videnskab, citizen science, deltagere i citizen science, skabe i fællesskab, science-shop

Discover other articles in the same domain of application