Skip to main content
European Commission logo print header

Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science.

Article Category

Article available in the following languages:

Poticanje novih smjerova u znanosti temeljenoj na građanima

Suradničkom platformom na mreži žele se prikazati znanstveni projekti koje vode građani i sa svijetom podijeliti njihove priče i uspjehe.

Society icon Society

Inicijative građanske znanosti provode se u cijelom svijetu, od Europe do Afrike, u obje Amerike i u Aziji. Iako ti projekti mogu znatno pridonijeti društvu, često to čine radeći u vakuumu. Mnogo više može se postići ako građani znanstvenici, znanstvenici i drugi ključni dionici ujedine svoja iskustva i podijele svoje znanje kako bi stvorili istraživanja i projekte koji izravno odgovaraju na potrebe zajednica. Upravo je takvo razmišljanje okosnica projekta financiranog sredstvima EU-a InSPIRES (Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science). „Naš je cilj bio povezati socijalne interese i zahtjeve s istraživačima radi zajedničkog stvaranja istraživačkih projekata s potencijalom transformiranja znanja u djelovanje, smanjenja nejednakosti i promicanja samoodređenja i boljeg društva”, govori Anne-Sophie Gresle, koordinatorica projekta InSPIRES.

Potpora brojnim znanstvenim centrima

U središtu je projekta znanstveni centar, posrednička struktura između znanosti i društva koja pruža neovisno istraživanje temeljeno na zajednici koje se bavi zabrinutostima civilnog društva. „Za početak smo okupili stručnjake iz Europe i šire kako bismo zajednički osmislili, upravljali i provodili inovativne modele za znanstvene centre”, objašnjava Gresle. „Zatim smo razmatrali kako pružiti potporu tim participativnim projektima i procijeniti njihov učinak na različite uključene skupine.” Projektom InSPIRES pružena je potpora za ukupno 123 znanstvena centra u Boliviji, Francuskoj, Italiji, Mađarskoj, Nizozemskoj, Španjolskoj i Tunisu. Projektom je financirano još šest projekata organiziranjem natjecateljskog poziva. Djelovanje tih projekata bilo je vrlo raznoliko. Primjerice, u okviru projekta u Mađarskoj istraživalo se kako satovi joge usmjereni na znanje o traumi mogu biti korisni za dobrobit različitih skupina u nepovoljnom položaju. U Francuskoj se u okviru drugog projekta istraživalo kako odluke o urbanom planiranju mogu dovesti do gentrifikacije četvrti. Cijeli popis inicijativa koje su primile potporu u okviru projekta InSPIRES dostupan je na mreži. Iako se svaki od tih projekata bavio drugim temama i provodio u različitim zemljama, svaki je proizišao iz zabrinutosti koje su izrazile organizacije civilnog društva. „Razina sudjelovanja za svaki projekt prilagođena je u skladu s očekivanjima i potrebama civilnog društva”, napominje Gresle. „Nadalje, svi projekti obavijestili su relevantne organizacije civilnog društva o rezultatima istraživanja, što je ujedno i obavezna komponenta u okviru mehanizma znanstvenog centra.”

Otvorena platforma InSPIRES

Podaci iz različitih projekata upotrebljavali su se za uspostavljanje Otvorene platforme InSPIRES, suradničke i masovno financirane baze podataka na internetu u kojoj se nalaze znanstveni centri i inicijative u području građanske znanosti. „Otvorena platforma mjesto je gdje predstavljamo projekte i njihove rezultate”, dodaje Gresle. „Radi se o zajednici u kojoj akteri mogu pričati priče o inspirativnim iskustvima, zajedno učiti i vidjeti stvaran učinak svojeg rada.” Prema riječima Gresle, platforma pruža intuitivan i jednostavan alat za praćenje i evaluiranje koji projekti mogu upotrebljavati za mjerenje svojeg utjecaja. U okviru projekta trebaju se samo unijeti podaci i zamoliti sudionike da odgovore na jednostavne upitnike. Alat zatim automatski analizira podatke i proizvodi izvješća u stvarnom vremenu. Kao što i sam naziv govori, projektom InSPIRES želi se potaknuti na razvoj novih smjerova u znanosti temeljenoj na građanima. „Taj napor osnažio je naše uvjerenje o potrebi da u znanost uvedemo participativne postupke”, zaključuje Gresle. „Pružanjem neprestane potpore globalnoj znanstvenoj zajednici, poboljšavanjem uzajamnog učenja dijeljenjem iskustava i promicanjem najboljih praksi u građanskoj znanosti otvorena platforma InSPIRES savršen je instrument za to.”

Keywords

InSPIRES, znanost temeljena na građanima, znanost, građanska znanost, građani znanstvenici, zajedničko stvaranje, znanstveni centar

Discover other articles in the same domain of application