Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Ograniczanie zanieczyszczenia plastikiem na Karaibach

Wykorzystując prezentacje szkolne i akcje sprzątania plaż, pewna organizacja pozarządowa ogranicza zanieczyszczenia plastikiem na niderlandzkiej wyspie wchodzącej w skład Karaibów – Sint Maarten.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W 2016 roku Sint Maarten – będąca częścią Królestwa Niderlandów wyspa na Karaibach – generowała 9,7 kg komunalnych odpadów stałych per capita dziennie, czyli więcej niż jakakolwiek inna karaibska wyspa. Dziś sytuacja wcale nie wygląda lepiej. Na wyspie wciąż znajduje się alarmująca ilość plastiku, szczególnie przy drodze Zagersgut Road biegnącej wzdłuż północnego brzegu Fresh Pond, 14-hektarowego zbiornika wodnego będącego ważnym siedliskiem ptaków na Sint Maarten. Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego opublikowanego na stronie organizacji pozarządowej Nature Foundation St. Maarten, plastik i inne śmieci zostały zdmuchnięte przez wiatr do małego kanału zbiornika Fresh Pond, zanieczyszczając wodę oraz zakłócając spokój rodzimych gatunków ptaków i ryb. Sint Maarten to popularna destynacja wśród urlopowiczów, która nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą gospodarowania odpadami, a mieszkańcy i turyści wytwarzają ogromne ilości plastikowych zanieczyszczeń. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że na brzeg wyspy woda wyrzuca plastik i śmieci, które dryfują z prądem morskim z innych krajów. Jako uczestnik finansowanego przez UE projektu In-No-Plastic, Nature Foundation wprowadza różne strategie społeczne zorientowane na ograniczanie wykorzystywania plastiku na Sint Maarten. Alice Manley, koordynatorka projektu, tak skwitowała widok ogromnej ilości plastiku w jednym miejscu: „to przerażające”. Następnie wyjaśniła powagę sytuacji: „Widziałam, jak młode żółwie z gatunku Trachemys wspinały się na góry plastiku i przepływały pod nimi, co oznacza, że całą powierzchnię wody pokrywała warstwa plastiku”. Od momentu jego rozpoczęcia w 2020 roku projekt In-No-Plastic skupia się na innowacyjnych metodach zapobiegania zaśmiecaniu mórz, a także usuwania i ponownego wykorzystywania plastikowych odpadów morskich. Wśród strategii społecznych wprowadzonych przez zespoły Nature Foundation i In-No-Plastic na wyspie Sint Maarten znalazły się między innymi różne platformy społeczne przekazujące informacje lokalnym studentom i mieszkańcom.

Prezentacje szkolne i akcje sprzątania plaży

Nature Foundation wygłosiło już prezentacje w lokalnych szkołach i zorganizowało akcje sprzątania czterech plaż na Sint Maarten – Kim Sha, Mullet Bay, Belair i Great Bay – w których uczestniczyły małe grupy uczniów. Tematem prezentacji był wpływ plastiku na ekosystem wyspy oraz sposoby ograniczania wykorzystania tego tworzywa sztucznego. Na przestrzeni 3 tygodni zorganizowano 5 akcji sprzątania plaży, podczas których zebrano 407 kg śmieci. „Sprzątanie plaży z uczniami daje dużo satysfakcji”, zauważa Alice Manley w innym komunikacie prasowym opublikowanym na stronie Nature Foundation. „Im wcześniej zaczniemy edukować uczniów w tej dziedzinie, tym więcej będą wiedzieć na temat śmieci i ich negatywnego wpływu na środowisko. To z kolei pozwoli im zainteresować się tym tematem i pomóc w poszukiwaniu sposobów na usuwanie odpadów z naszego środowiska”. Wody oceanu i laguny wyspy będą monitorowane i co 6 miesięcy sprawdzane pod kątem obecności mikroplastiku, co pozwoli ocenić, czy poziom mikroplastiku spada w takim samym tempie, jak ilość plastikowych śmieci usuwanych podczas społecznych akcji sprzątania.

Wyzwanie dla studentów

Partnerzy projektu In-No-Plastic (Innovative approaches towards prevention, removal and reuse of marine plastic litter) – BlueXPRT i Sensum – nie ograniczyli swoich działań tylko do Sint Maarten. Koordynowali także rozwój programu Master Challenge, który zachęca niderlandzkich studentów ze starszych roczników do wymyślania innowacyjnych rozwiązań środowiskowych. Program łączy uniwersytety i przemysł, dając studentom możliwość rozwiązywania prawdziwych problemów, z jakimi zmagają się firmy. Zadaniem uczestników jest opracowanie programu zachęt społecznych, które będą motywować mieszkańców do usuwania śmieci ze środowisk wodnych, co pomoże w budowaniu zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Więcej informacji: strona projektu In-No-Plastic

Słowa kluczowe

In-No-Plastic, plastik, śmieci, Sint Maarten, Karaiby, zanieczyszczenia

Powiązane artykuły