Skip to main content

Global Science Communication and Perception

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dzienniki ukazują rzeczywistość globalnej komunikacji naukowej

Zespół projektu GlobalSCAPE zaprasza do dyskusji mniej słyszalne głosy w komunikacji naukowej, poprzez mapowanie różnorodnych działań na całym świecie, skupiając się na krajach, które zmagają się ze szczególnymi wyzwaniami.

Społeczeństwo

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie roli, jaką nauka odgrywa w codziennym życiu ludzi na całym świecie, wpływając między innymi na decyzje w sektorach ochrony zdrowia, energii, rolnictwa i przemysłu, umiejętność wyjaśniania zasad i procedur naukowych ma kluczowe znaczenie dla pozyskiwania wsparcia publicznego. Pomimo globalnego wpływu przedsięwzięć naukowych, większość szeroko zakrojonych badań nad komunikacją naukową skupiała się na Stanach Zjednoczonych i Europie, które wnoszą znaczny wkład w tę dziedzinę. „To sprawia, że komunikacja naukowa nie jest przedstawiana w sposób obiektywny, pomimo niesamowitej pracy wykonywanej na całym świecie”, mówi Joseph Roche, koordynator projektu z Trinity College Dublin w Irlandii, uczelni będącej gospodarzem projektu. „W ramach projektu GlobalSCAPE (Global Science Communication and Perception) skupialiśmy się na tych regionach na świecie, którym do tej pory poświęcano mniej uwagi w badaniach nad komunikacją naukową, szczególnie Globalnym Południu”. Prace nad projektem wciąż trwają, a zaangażowało się w nie już ponad 1 000 specjalistów od komunikacji naukowej z całego świata.

Badania dzienników

Obrana przez zespół metodologia opiera się na badaniu dzienników. W trakcie trwającego przez rok działania uczestnicy są zachęcani do przesyłania co tydzień krótkich przemyśleń na temat wyzwań i możliwości, z którymi mają do czynienia jako specjaliści zajmujący się komunikacją naukową. „Więkość realizowanych w tej dziedzinie badań ma charakter przekrojowy, co ukazuje jedynie zarys tego, co dzieje się w danym momencie. Badania dzienników dostarczają bardziej drobiazgowych danych w znacznie dłuższym okresie, odzwierciedlając szczegóły i wzorce w czasie”, wyjaśnia Roche. Dane zostały zebrane przy użyciu autorskiego oprogramowania partnera projektu Qualia Analytics. Uczestnicy rejestrowali się na dedykowanej platformie, dostępnej w języku angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim i włoskim, która automatycznie przypominała o przesłaniu cotygodniowych refleksji. „Badanie dzienników jest nową metodologią dla tej dziedziny. Duża część uczestników stosowała się do instrukcji, niewielu z nich się wycofało oraz niewielu zgłosiło jakieś trudności lub pytania, więc możemy polecić tę metodę”, mówi Roche. „Wciąż zbieramy dane, dlatego dopiero teraz zaczynamy zauważać jakieś wzorce. Przede wszystkim w oczy rzuca się ogromna różnorodność w tej dziedzinie i to, że chociaż niektóre indywidualne wyzwania są lokalnie lub charakterystyczne dla danej kultury, niektóre większe wyzwania, takie jak COVID-19 i finansowanie, mają wpływ na wszystkich zajmujących się komunikacją naukową”, dodaje Roche. Zespół współpracował również z siecią na rzecz komunikacji publicznej w zakresie nauki i technologii (PCST), aby zmapować komunikację naukową w szkolnictwie wyższym na świecie. „Chcieliśmy zarówno zaprezentować zakres oferowanych kursów, jak i przeanalizować ich wyniki, aby zrozumieć rozkład ofert i specjalizacji. Wyniki opublikujemy wkrótce!”, wyjaśnia Roche. Moduły komunikacji naukowej dla kierunków ścisłych, oparte na ustaleniach projektu, zostały również opracowane na dwóch uczelniach partnerskich: Trinity College Dublin i Uniwersytecie w Lejdzie w Królestwie Niderlandów. Ponadto z pomocą globalnych partnerów – Ecsite, SciDev.Net i Springer Nature – w ramach projektu GlobalSCAPE zorganizowano sześć warsztatów szkoleniowych w różnych regionach świata, a niektóre także online. Aby zagwarantować integrację, projekt wykorzystał swoje zasoby do sfinansowania programu mobilności, który pozwolił specjalistom od komunikacji naukowej uczestniczyć w tych warsztatach.

Rozwój dziedziny

Zrozumienie wyzwań i możliwości, jakie stoją przed specjalistami od komunikacji naukowej z całego świata, jest kluczem do budowania zaufania między nauką a społeczeństwem, co stanowi główny cel Unii Europejskiej. „Praca zespołu projektu GlobalSCAPE w celu lepszego przedstawienia zakresu technik komunikacji naukowej na całym świecie pozwoli praktykom na uczenie się od siebie nawzajem i wymianę najlepszych praktyk, prowadząc do bogatszej i bardziej adaptacyjnej komunikacji naukowej”, podsumowuje Roche. Wyniki dotyczące najlepszych praktyk, wraz z innymi wynikami projektu, zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu „Journal of Science Communication” w 2023 roku. Wraz z siedmioma innymi projektami SwafS-19, GlobalSCAPE dołączy także do zbliżającego się projektu Horyzont Europa, COALESCE, którego celem jest utworzenie Europejskiego Centrum Komunikacji Naukowej.

Słowa kluczowe

GlobalSCAPE, komunikacja naukowa, dziennik, Globalne Południe, różnorodność, włączenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Społeczeństwo

21 Kwietnia 2017