Skip to main content
European Commission logo print header

fASt and Smart charging solutions for full size URban hEavy Duty applications

Article Category

Article available in the following languages:

Normalizacja może przyspieszyć elektryfikację pojazdów ciężarowych

Projekt finansowany przez Unię Europejską otwiera drogę do większej standaryzacji i interoperacyjności pojazdów elektrycznych i stacji ładowania, co przyspieszy wprowadzenie na szeroką skalę miejskich pojazdów elektrycznych.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Energia icon Energia

Elektryfikacja pojazdów poruszających się po miejskich drogach jest oczywistą odpowiedzią na wciąż nierozwiązane problemy współczesnych miast, do jakich należą zła jakość powietrza czy zatłoczone drogi. Pojazdy ciężkie, takie jak autobusy, ciężarówki i samochody dostawcze, mogłyby odegrać bardzo dużą rolę w zmniejszeniu lokalnych emisji poprzez zastosowanie w nich elektrycznych układów napędowych. Pomimo obserwowanej obecnie głębokiej transformacji w kierunku technologii zeroemisyjnych, zwłaszcza w obszarze transportu publicznego, wprowadzenie elektrycznych pojazdów użytkowych nadal ogranicza się głównie do małych flot.

Rozwiązanie problemu fragmentacji sieci stacji ładowania

„Zatem normy w zakresie ładowania oraz interoperacyjności stanowią klucz do upowszechnienia pojazdów elektrycznych na masową skalę. Po zapewnieniu interoperacyjności operatorzy mogliby łączyć i dowolnie dopasowywać do siebie pojazdy i ładowarki różnych marek. Dzięki temu ich integracja z sieciami transportowymi stałaby się łatwiejsza i mniej kosztowna”, zauważa Aida Abdulah, szefowa działu zajmującego się rozwiązaniami wspierającymi mobilność w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Transportu Publicznego (UITP) i liderka projektów demonstracyjnych. Finansowany przez UE projekt ASSURED powstał z myślą o wspieraniu prac organów normalizacyjnych na całym świecie. Jego celem jest przyspieszenie procesu elektryfikacji pojazdów użytkowych i ich integracji z infrastrukturą szybkiego ładowania o dużej mocy. W ramach projektu zdefiniowano zbiór norm i protokołów, które umożliwiają testowanie interoperacyjności, dzięki czemu gwarantują elastyczne i opłacalne użytkowanie autobusów elektrycznych.

Innowacje technologiczne w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych

Zespół projektu ASSURED opracował innowacyjne stacje szybkiego ładowania, dzięki którym rynek pojazdów elektrycznych ma szansę stać się bardziej zróżnicowany i elastyczny. Partnerzy projektu przetestowali różne rodzaje rozwiązań w zakresie ładowania elektrycznych autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych. W ramach działań pilotażowych odbywających się w Barcelonie (Hiszpania) i Osnabruck (Niemcy) przetestowali oni interoperacyjność między autobusami i ładowarkami różnych producentów. Testom poddano technologie ładowania takie jak pantografy montowane na dachu i pantografy montowane w infrastrukturze. W drodze demonstracji pilotażowej w Göteborgu (Szwecja) partnerzy projektu przetestowali interoperacyjność między różnymi elastycznymi technologiami ładowania i różnymi typami pojazdów ciężarowych: autobusami, ciężarówkami i samochodami dostawczymi. Oprócz pantografów o dużej mocy montowanych na dachu i w infrastrukturze przetestowano także rozwiązania w zakresie połączonych systemów ładowania typu Combined Charging System o dużej mocy (CCS2), a nawet ładowania autobusów wewnątrz budynków. Z kolei w Eindhoven (Holandia) partner projektu zwiększył istniejącą flotę z 43 do 100 e-autobusów, żeby pokazać, jak w inteligentny i opłacalny sposób można zoptymalizować działanie i ładowanie tak dużej floty, przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw energii i zapobieganiu zwiększania rozmiarów przyłącza elektrycznego. Kolejny projekt demonstracyjny miał miejsce w Jaworznie (Polska), gdzie wdrażano inteligentne narzędzia przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2 oraz TCO. Skupiono się na poprawie efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie innowacyjnych systemów magazynowania energii (np. optymalnych pakietów akumulatorów zainstalowanych w autobusach elektrycznych) oraz inteligentnych strategii zarządzania ładowaniem.

Sprawozdania jako wytyczne w zakresie interoperacyjności

W ramach projektu ASSURED opracowano dokumentację referencyjną, która wypełnia luki w normach dla pojazdów elektrycznych i ładowarek. Obejmuje ona sprawozdanie zatytułowane „ASSURED 1.1 Interoperability Reference”, którego celem jest umożliwienie interoperacyjności e-autobusów oraz przeprowadzania testów zgodności pojazdów i ładowarek. „Dokument dotyczący interoperacyjności został pierwotnie opracowany na potrzeby realizacji projektu, ale obecnie adresujemy go również do organów i operatorów odpowiedzialnych za transport publiczny, dostawców infrastruktury oraz producentów autobusów elektrycznych”, dodaje Aida Abdulah. Ponadto w sprawozdaniu zatytułowanym „ASSURED Clean Bus” przedstawiono przegląd europejskiego rynku ekologicznych autobusów i porównano dane dotyczące niskoemisyjnych pojazdów z lat 2017 i 2021. Wyniki inicjatywy ASSURED przeniosły działania normalizacyjne w tej dziedzinie na kolejny poziom, umożliwiając prawdziwy skok naprzód w kierunku zrównoważonej mobilności miejskiej.

Słowa kluczowe

ASSURED, ładowanie, interoperacyjność, pojazd elektryczny, normalizacja, pantograf, autobus elektryczny, e-autobus

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania