European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Treating the Chronic Pain Patient earlier in the Pathway

Article Category

Article available in the following languages:

Przełom w opiece medycznej

Minimalnie inwazyjna platforma neurostymulacji ma na celu przedefiniowanie sposobu łagodzenia i leczenia przewlekłego bólu.

Zdrowie icon Zdrowie

Choć u większości osób sposobem na wyleczenie choroby i bólu jest operacja, to u blisko 1 % wszystkich pacjentów poddawanych operacjom są one przyczyną utrzymującego się bólu. „Problemem jest to, że stosowanie większości leków przeciwbólowych pociąga za sobą znaczne skutki uboczne, w tym nudności i uzależnienie”, mówi Fergal Ward, dyrektor generalny i założyciel firmy Capri Medical. Według Warda istnieje jeszcze jedna opcja: neurostymulacja, czyli celowe modulowanie aktywności układu nerwowego, na przykład poprzez elektrostymulację. Jednak neurostymulacja często wymaga poddania pacjenta inwazyjnemu zabiegowi chirurgicznemu w celu wprowadzenia wyrobu medycznego do ciała. Ponieważ może to skutkować zakażeniem, koniecznością przeprowadzenia powtórnych operacji, a nawet dodatkowym bólem, neurostymulację stosuje się zazwyczaj w ostateczności. „Zastosowanie u pacjenta leczenia neurostymulacyjnego rozważa się dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości leczenia”, wyjaśnia Ward. „Oznacza to, że zwykle opcja ta nie pojawia się w rozmowach nawet przez pierwsze 5–7 lat od zdiagnozowania u pacjenta przewlekłego bólu lub różnych innych zaburzeń neurologicznych”. Przy wsparciu finansowanego ze środków UE projektu CAPRI firma Capri Medical opracowała nową, minimalnie inwazyjną metodę neurostymulacji. „Naszą wizją jest zrewolucjonizowanie standardu opieki i kolejności procedur poprzez stworzenie bardziej efektywnego rozwiązania, które zmniejsza koszty i ryzyko oraz zwiększa dostępność dla większej liczby lekarzy i pacjentów”, dodaje Ward.

Pojedyncze wstrzyknięcie w znieczuleniu miejscowym

Chociaż rozwiązanie firmy Capri Medical ma postać urządzenia elektronicznego, wykorzystanie w nim bioelektroniki pozwala na wprowadzenie go poprzez minimalnie inwazyjne wstrzyknięcie, a nie inwazyjny zabieg chirurgiczny. „Urządzenie to najbardziej wyróżnia fakt, że do wprowadzenia go wymagane jest zaledwie jedno wstrzyknięcie w znieczuleniu miejscowym”, zauważa Ward. „Dzięki temu pacjent może zostać wypisany do domu bezpośrednio po zabiegu”. Rozwiązanie składa się z wszczepialnego urządzenia do neurostymulacji, które wstrzykiwane jest przez cewnik, co minimalizuje uraz tkanki i zmniejsza potrzebę specjalnego przeszkolenia lekarzy. Urządzenie do neurostymulacji jest zasilane przez noszone na ciele urządzenie, a do sterowania nim służy aplikacja mobilna.

Odpowiedź na potrzebę stworzenia nowego, innowacyjnego rozwiązania

Jak wyjaśnia Ward, projekt umożliwił firmie Capri Medical opracowanie technologii, na której opiera się ten system. „Finansowanie pozwoliło nam na stworzenie prototypów technologii wspomagających, w tym krzemowych, bezprzewodowych systemów zasilania, wraz z technologiami wprowadzania, co zmniejszyło ryzyko dla naszych inwestorów”, mówi Ward. Ponadto firma wykorzystała wsparcie UE do opracowania kompleksowej strategii wejścia na rynek i zbadania wielu rynków. „Chociaż skuteczność leczenia z wykorzystaniem produktów do neurostymulacji sięga nawet 80 %, są one przeznaczone do stymulacji rdzenia kręgowego, a nie nerwu obwodowego, co skutkuje wysokim wskaźnikiem ponownych operacji”, wyjaśnia Ward. „To sprawia, że pacjenci i lekarze pilnie potrzebują nowego, innowacyjnego rozwiązania”.

Skupienie na rozwoju produktu

Ward uważa, że projekt CAPRI doprowadził do nowych możliwości finansowania, w tym finansowanego ze środków UE projektu TARA, wraz z nowymi inwestycjami. W ramach projektu zgłoszono też siedem rodzin patentowych, a w toku jest przygotowywanie kilku dodatkowych. „Jesteśmy w pełni skoncentrowani na rozwoju produktu, po którym przystąpimy do badań klinicznych i wprowadzenia produktu na rynek”, podsumowuje Ward.

Słowa kluczowe

CAPRI, neurostymulacja, przewlekły ból, zabieg, choroba, ból, leki przeciwbólowe, elektrostymulacja, wyrób medyczny, zaburzenia neurologiczne, bioelektronika

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania