Skip to main content
European Commission logo print header

Fertiliser from air by plasma treatment

Article Category

Article available in the following languages:

Wprowadzenie zrównoważonych nawozów na rynek

Niedawno opracowana innowacyjna technologia sprawia, że do wytworzenia nawozu potrzebne są tylko: powietrze, gnojowica i energia elektryczna. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem tego rozwiązania na rynek.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Nawozy chemiczne mogą powodować duże szkody w środowisku naturalnym, ponieważ ich produkcja zazwyczaj opiera się na wykorzystaniu paliw kopalnych, co powoduje wzrost emisji dwutlenku węgla. Ponadto po zastosowaniu nawozu zawarty w nim azot może ulotnić się do atmosfery lub spłynąć z pola do pobliskich cieków wodnych, powodując dalsze zanieczyszczenie środowiska. Zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu SmartNitroFarm stworzył przyjazną dla środowiska alternatywę, wykorzystując powietrze i energię elektryczną do przekształcenia gnojowicy w wysokiej jakości nawóz. Z kolei celem finansowanego ze środków UE projektu Sustainable Manure (Fertiliser from air by plasma treatment) było przeniesienie tej koncepcji na kolejny poziom gotowości rynkowej.

Wprowadzenie rozwiązania na rynek

„Projekt Sustainable Manure skupiał się na opracowaniu następnej generacji technologii plazmowej”, wyjaśnia Trond Lund, szef działu ds. rozwoju działalności biznesowej w firmie N2 Applied. Aby technologia stała się ekonomicznie opłacalna, należało udoskonalić system pod kilkoma względami. Konieczne było zmniejszenie zużycia energii na tonę przetwarzanego materiału, jak również zadbanie o niższe początkowe koszty kapitałowe systemu. Zespół projektu pracował również nad poprawą żywotności i konserwacji zużywających się elektrod plazmowych, stanowiących podstawowy element systemu wytwarzania nawozu. Dzięki realizacji projektu Sustainable Manure udało się osiągnąć poprawę wszystkich tych aspektów, a ponadto wykazano, że wyniki przeprowadzonych badań są skalowalne i można je zastosować w praktyce w komercyjnych maszynach używanych w gospodarstwach rolnych. „Osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej zostało udokumentowane w skali laboratoryjnej, oferując potencjał do zmiany sposobu dostarczania azotu na potrzeby produkcji żywności”, mówi Lund. „Następnym krokiem jest udostępnienie tego rozwiązania w pełnowymiarowych systemach dostępnych na rynku, jednak zajmie to nieco więcej czasu”, zauważa. W ramach projektu udało się opracować podstawową technologię, a także stworzyć strategię pozwalającą na obniżenie kosztu systemu plazmowego. Ponadto, w perspektywie krótko- lub średnioterminowej, jako kolejny krok planujemy wypuszczenie na rynek systemów w wersji komercyjnej. „Jeśli chodzi o opracowanie materiałów eksploatacyjnych, wyniki projektu zostały już wdrożone w powstających właśnie systemach nowej generacji, które rolnicy będą mogli zakupić w 2023 roku”.

Budowanie partnerstw strategicznych

Na fali sukcesu projektu, który umożliwił zarówno demonstrację, jak i ulepszenie technologii, zespół projektu Sustainable Manure był w stanie nawiązać współpracę z firmą GEA jako strategicznym partnerem, który pomoże wprowadzić tę technologię na rynek. Partnerstwo to ma na celu zwiększenie skali i przyspieszenie przyjęcia nowej technologii nawozowej, dzięki czemu korzyści płynące ze stosowania zrównoważonego obornika będą dostępne dla rolników na całym świecie. Pierwszymi rynkami, na których planowane jest wprowadzenie technologii do sprzedaży, są Niemcy, Niderlandy, kraje nordyckie i Zjednoczone Królestwo. „Jesteśmy bardzo dumni z tego, że udało nam się osiągnąć wyższy poziom technologiczny, co bezpośrednio wpływa na większe prawdopodobieństwo komercyjnego sukcesu technologii N2”, dodaje Lund. „Obróbka plazmowa umożliwia lokalną produkcję azotu z energii elektrycznej oraz recykling składników odżywczych w gospodarstwie, a ponadto znacząco zmniejsza ślad węglowy produktów. Dlatego też gdy widzimy, że już niedługo nasze jednostki trafią na rynek, naprawdę mamy poczucie, że światowy sektor produkcji żywności wkrótce zmieni się na lepsze”.

Słowa kluczowe

Sustainable Manure, nawóz, powietrze, gnojowica, plazma, obornik

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania