CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

AI-based video compression for emerging technologies

Article Category

Article available in the following languages:

Jak sztuczna inteligencja zmienia dziedzinę kompresji wideo?

Finansowany ze środków UE projekt wprowadza na rynek kompresję opartą na sztucznej inteligencji, która zwiększy przepustowość Internetu i znacznie zmniejszy zużycie energii.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Dane obrazowe i wideo stanowią większość informacji przesyłanych w Internecie. Przewiduje się, że ich ilość znacząco wzrośnie w nadchodzących latach. W rezultacie podaż przepustowości jest wykorzystywana w niezrównoważonym tempie. Ilość energii zużywanej i CO2 emitowanego przez materiały wideo online stanowią poważny problem, jako że zwiększają potrzebę opracowania wydajnych metod kompresji obrazu i wideo w celu utrzymania stabilności komunikacji. Deep Render, start-up badawczo-rozwojowy specjalizujący się w technologiach kompresji wideo i obrazu opartych na sztucznej inteligencji (SI), opracował nowatorskie podejście do kompresji wideo. Firma łączy SI, uczenie maszynowe, statystykę i teorię informacji w nieliniowym podejściu do kompresji wideo, które odzwierciedla neurologiczne przetwarzanie obrazu przez ludzkie oko. „W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu AISTREAM zamierzaliśmy kontynuować rozwój technologii kompresji opartej na SI. Naszym celem było udowodnienie, że technologia ta jest gotowa na kolejny etap – wejście na rynek”, wyjaśnia Chri Besenbruch, koordynator projektu i współzałożyciel Deep Render.

Wprowadzenie na rynek kompresji opartej na sztucznej inteligencji

„Po latach ciężkiej pracy i wyjątkowych osiągnięć w zakresie badań i rozwoju technologia ta jest wreszcie dostępna. Może przyczynić się do masowego wzrostu wydajności kompresji i zapoczątkowania rewolucji na globalnych rynkach kompresji. Przeszła całą drogę od «powstającej» technologii do rozwiązania «gotowego do użytku»”, potwierdza Besenbruch. Ekosystem również jest gotowy. „Ekosystem akceleratora SI osiągnął punkt krytyczny i umożliwia teraz wykorzystywanie SI do obróbki wideo na urządzeniach mobilnych / brzegowych”, dodaje Besenbruch. Co więcej, rozszerzenie kompresji opartej na SI na egzotyczne typy danych (wideo w formie rzeczywistości wirtualnej, dane medyczne, dane satelitarne) jest zupełnie proste. Po raz pierwszy istnieje możliwość stworzenia technologii kompresji właściwej dla danego rynku/danych. Zespół projektu potwierdza również, że klienci są podekscytowani możliwością kompresji bazującej na SI. „Chcą spróbować wdrożyć to rozwiązanie tak szybko, jak to możliwe. Jednakże, aby możliwe było wprowadzenie technologii na etap produkcji lub testów beta, konieczne jest uzupełnienie jej o kilka brakujących funkcji związanych ze streamingiem”, podkreśla Besenbruch.

Wkład w łagodzenie skutków zmiany klimatu w Unii Europejskiej

W dłuższej perspektywie prace projektowe – lepsza technologia kompresji i jej zastosowanie w nowych technologiach – wpływają na trzy kluczowe obszary. Po pierwsze, odblokowują innowacje poprzez ulepszanie istniejących produktów i umożliwianie tworzenia nowych, co jest celem UE. Wpływają również na zrównoważony rozwój poprzez wydłużenie okresu eksploatacji istniejącej infrastruktury. „Lepsza kompresja skutkuje zmniejszeniem rozmiaru pliku, dzięki czemu istniejąca infrastruktura może obsługiwać więcej danych. Sprawniejsza kompresja działa de facto jako mnożnik istniejącej infrastruktury światłowodowej. W związku z tym pięciokrotnie lepsza kompresja generuje około 15 bilionów dolarów wartości dla społeczeństwa i minimalizuje dystrybucje do środowiska związane z infrastrukturą”, mówi Besenbruch. Co więcej, użytkownicy często nie zdają sobie sprawy ze śladu węglowego konsumpcji wideo online. Emisje filmów online są skorelowane z rozmiarem pliku. Większe rozmiary plików oznaczają konieczność przechowywania i magazynowania większej ilości danych (a tym samym zwiększone nakłady na chłodzenie czy energię elektryczną), więcej transmisji danych (zużycie energii elektrycznej) oraz większe potrzeby w zakresie infrastruktury (dystrybucja do środowiska). „Sprawniej działająca technologia kompresji zmniejsza rozmiar pliku, zmniejszając w ten sposób emisje liniowo. Pięciokrotnie lepsza kompresja oznacza redukcję emisji do 20 procent”, podkreśla Besenbruch. Przyczynia się to do łagodzenia skutków zmiany klimatu w UE poprzez zmniejszenie emisji CO2 i pomaga w przekształceniu sektora wideo na żądanie w ekologiczną gospodarkę poprzez znaczne zmniejszenie jego śladu energetycznego i węglowego. Dodatkowo istnieje silna korelacja między wzrostem gospodarczym a wzrostem podaży przepustowości, ponieważ nowsze usługi cyfrowe zazwyczaj wymagają większej przepustowości. „Lepsza kompresja znacznie zwiększa przepustowość, oferując nowe możliwości i przyczyniając się do wzrostu gospodarczego”, podsumowuje Besenbruch.

Słowa kluczowe

AISTREAM, sztuczna inteligencja, SI, kompresja wideo, podaż przepustowości, emisja CO2, powstające technologie, globalne rynki kompresji, sektor wideo na żądanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania