Skip to main content
European Commission logo print header

PATHWAYS TO INCLUSIVE LABOUR MARKETS

Opis projektu

Bardziej integracyjne rynki pracy

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu PILLARS chcą dokonać oceny obecnych polityk rynku pracy i pomóc w opracowaniu przyszłych. Projektem pokieruje zespół czołowych uczonych, obejmujący partnerów z Ameryki Łacińskiej i Chin, międzynarodowy i multidyscyplinarny panel interesariuszy oraz najwyższej klasy akademicki komitet doradczy. Trzy główne czynniki ukształtowały europejskie rynki pracy, a trend ten będzie prawdopodobnie utrzymywać się w przyszłości. Są to: zmiany technologiczne, handel międzynarodowy i transformacja przemysłu. Zespół projektu dostarczy także kompleksowych, empirycznych i solidnych informacji na temat ogólnego wpływu tych czynników na unijne rynki pracy, co pozwoli na systematyczną ocenę obecnych polityk, która umożliwi rozpoznanie skutecznych rozwiązań oraz kierunków wymagających środków łagodzących.

Cel

PILLARS offers a three-pillars framework that includes:
(1) A comprehensive and empirically solid account of the combined effect of (i) past waves of automation technologies, (ii) recent trends of international fragmentation of production in Global Value Chains (GVCs) and (iii) industrial transformation of European regions on EU labour markets, in terms of employment reconfiguration, skill mismatch and migration.
(2) A comprehensive set of forecasting scenarios based on the impact assessment in (1) and projection of (i) industries’ future exposure to emerging automation technologies; (ii) EU regional industrial transformation and (de)specialisation; and (iii) functional reallocation of workers along GVC and migration flows; and (iv) potential skill mismatch resulting from projections of skill demand and supply.
(3) A systematic evaluation of current labour market policies, based on smart specialisation, and training policies that allows identifying areas of success and directions to be mitigated. This will lead to proposing a coherent and cohesive policy roadmap that includes a battery of action in different policy areas (innovation, trade, education and training) to achieve Pathways to Inclusive Labour Markets.
PILLARS’ ambition to contribute to assess current labour market policies and co-design a new generation of policies for the future of work will be fulfilled by a consortium of top scholars, including partners from Latin America and China; an enthusiastic, international, multidisciplinary stakeholder support to the potential of PILLARS; and a top notch academic advisory board.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020

æ

Koordynator

IFO INSTITUT LEIBNIZ INSTITUT FUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG AN DER UNIVERSITAT MUNCHEN EV
Wkład UE netto
€ 875 987,50
Adres
Poschinger strasse 5
81679 Muenchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (10)