Skip to main content

Development of adaptive abrasive water jet removal method for hard coatings to replace environmentally dangerous chemical stripping

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usuwanie twardych powłok przy użyciu strumienia wody ze ścierniwem

Technologię cięcia ze ścierniwem zaprojektowano w celu kontrolowanego usuwania twardych powłok.

Technologie przemysłowe

Tę opracowaną przez specjalistów pracujących przy projekcie ABRADE technikę można zastosować w konwencjonalnym robocie przemysłowym lub manipulatorze. Technika wykorzystuje robota przemysłowego lub prosty manipulator XY, do którego przymocowany jest uchwyt służący do cięcia przy użyciu wody. Uchwyt jest wyposażony w dyszę wyrzucającą strumień wody, czujnik służący do pomiaru grubości powłoki, system rotacji wody oraz moduł do generowania bardzo wysokiego ciśnienia i moduł ścierny. System umożliwia kombinację różnych uchwytów, dysz i czujników, co pozwala na jego dostosowanie do różnorodnych zadań i powłok. Proces jest sterowany za pośrednictwem robota. Do sterowania wykorzystywane są dane uzyskane podczas pomiaru grubości powłoki. Informacje zwrotne można także uzyskać w oparciu o strategię oddzielania powłoki. Do dodatkowych narzędzi i urządzeń należą pompa wysokociśnieniowa, wysokociśnieniowe rury, zawory oraz otwory odpływowe, kabina robocza wyposażona w zabezpieczenia oraz urządzenie służące do instalowania i obsługi uchwytu. Moduł ABRADE pozwala na usuwanie powłok z elementów o skomplikowanych kształtach przy mniejszym nakładzie pracy. Dzięki ulepszeniu urządzenia służącego do pomiaru na bieżąco grubości powłoki możliwe jest uniknięcie niepożądanego uszkodzenia materiału bazowego wskutek działania strumienia wody. Usuwanie twardych powłok tą metodą jest przyjazne dla środowiska i niedrogie w porównaniu z metodą chemiczną.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania