European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Physical frailty and loss of functional independence in old age : determinants and adaptations to physical activity (BETTER-AGEING)

Article Category

Article available in the following languages:

Proces starzenia a motoryka

Niedomagania funkcji nerwowo-mięśniowych i szkieletowych stanowią zagrożenie dla niezależności osób starszych. W ramach projektu Komisji Europejskiej, BETTER-AGEING, naukowcy badali rolę starzenia się układu nerwowego w procesie degeneracji układu mięśniowo-szkieletowego.

Zdrowie icon Zdrowie

Słabowitość to wróg samowystarczalności osób w podeszłym wieku. Upadki, utrata równowagi i spadek wytrzymałości mięśniowej powodują utratę aktywności i mogą wzmagać strach przed wykonywaniem zalecanych ćwiczeń. Projekt BETTER-AGEING miał na celu zbadanie źródeł degeneracji układu mięśniowo-szkieletowego, dzięki czemu możliwe byłoby opracowanie zaleceń leczniczych pozwalających zahamować postępujący spadek funkcji. Propagował on ponadto tworzenie wspólnych inicjatyw akademickich i społecznych partnerów w celu wspomagania realizacji tych celów. Partnerzy projektu z Université Libre w Brukseli skoncentrowali się na problemie utraty motoryki u osób w podeszłym wieku. Motoryka jest zależna od prawidłowego funkcjonowania szkieletu, stawów i nadzorującego układu nerwowego. Układ motoryczny bierze udział w stymulacji aktywności mięśniowej i zależy od stymulacji ze strony układu czuciowego. Naukowcy odkryli zachodzenie wyraźnych zmian w obrębie układu nerwowo-mięśniowego wraz z zachodzeniem procesu starzenia się. Przykładowo, zaobserwowano zanikanie neuronów motorycznych wraz z wiekiem, czemu towarzyszy jednak wzrost siły w każdej jednostce motorycznej. Naukowcy doszli do wniosku, że zaobserwowany spadek siły mięśniowej może być po części spowodowany spowolnieniem odruchów rdzeniowych i ponadrdzeniowych. Wskazywałoby to, że degeneracja układu czuciowego jest z wiekiem wyraźniejsza niż degeneracja układu motorycznego może być przyczyną słabowitości. Dane o tym charakterze mogą być wykorzystane do opracowania programów rehabilitacyjnych i treningowych mających na celu poprawę wydolności i siły u osób starszych. Informacje uzyskane w trakcie realizacji projektu zostały rozpowszechnione pośród szerokiego grona specjalistów zainteresowanych szczęśliwym starzeniem się. Należą do niego klinicyści, fizjoterapeuci, lekarze, organizacje charytatywne zaangażowane w problem starzenia się oraz organizacje społeczne zajmujące się osobami w podeszłym wieku.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania