Skip to main content

Establishing cryopreservation methods for conserving european plant germplasm collections

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona komórek roślinnych podczas krio-obróbki

Kriokonserwacja może być szczególnie korzystna w przypadku długoterminowego przechowywania komórek i tkanek. Może ona również okazać się pomocna w zadaniu zachowania środowiska, umożliwiając przechowywanie plazmy zarodkowej zagrożonych gatunków roślinnych w kontrolowanych warunkach.

Zdrowie

W ramach finansowanego przez WE projektu CRYMCEPT badano wpływ kriokonserwacji na integralność komórek i szukano sposobów opracowania metodologii, które poprawiłyby protokoły kriokonserwacji. Partner projektu, Katolicki Uniwersytet Leuven, skupił się na roli poliamin i amin aromatycznych w komórkach i tkankach. Zasugerowano, że poliaminy wraz z aminami aromatycznymi odgrywają rolę ochronną podczas procesu kriokonserwacji. Jako polikationy związki te wykazują silne powinowactwo do wiązania kluczowych polianionów komórkowych, takich jak DNA i RNA. Uważa się, że wiązanie to chroni podwójne nici DNA od uszkodzeń wywołanych podczas procesu kriokonserwacji. Badania wykazały, że wstępna obróbka komórek za pomocą cukrów takich jak sacharoza miała pozytywny wpływ na ogólne wytwarzanie poliamin, z czego (prawdopodobnie) wynika lepsza zdolność do przetrwania kriokonserwacji. Dlatego też sugeruje się, że dodanie poliamin i/lub wstępna obróbka sacharozą mogłyby również poprawić regenerację po odtajaniu. Te informacje mogłyby dostarczyć cennego wglądu w długoterminowe przechowywanie komórek roślinnych, ale mogłyby również utworzyć punkt początkowy do badań w innych rodzajach komórek.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania