Skip to main content

VECMAP IPM, a one-stop-shop for the sustainable prevention of urban pests of public health Importance

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zintegrowane i zrównoważone rozwiązanie do walki ze zwiększonym zagrożeniem ze strony miejskich szkodników

Choroby wektorowe, takie jak choroby wywoływane przez wirus chikungunya, denga i zika, stanowią poważne, niespotykane dotąd zagrożenie dla zdrowia. Europejscy badacze opracowali przełomowe oprogramowanie, które stanowi ekologiczną alternatywę dla użycia środków chemicznych.

Zdrowie

Różne owady, takie jak komary i kleszcze, są wektorami przenoszącymi czynniki zakaźne ze zwierząt na ludzi lub między ludźmi. Co niepokojące, mogą roznosić poważne choroby wywoływane przez wirusy (gorączka denga, gorączka Zachodniego Nilu), bakterie (borelioza) lub pasożyty (malaria). Choć odsetek zachorowań na choroby wektorowe jest wyższy na obszarach tropikalnych i subtropikalnych, zwiększenie mobilności globalnej populacji, a także zmiana klimatu, ludzkich zachowań i ekologii mogą przyczynić się do rozprzestrzenienia się tych chorób zakaźnych. Na przykład poważna epidemia wirusa chikungunya wybuchła we Włoszech w 2007 roku, a wirus zika zaatakował w Brazylii w czasie igrzysk olimpijskich w 2016 roku. Stosowane obecnie środki, na przykład masowe opryski pestycydami przeprowadzane na obszarach występowania komarów, mają na celu wytępienie szkodników. Jednak w związku ze zwiększoną opornością szkodników na środki chemiczne, rosnącą świadomością ekologiczną i naciskami ze strony organów regulacyjnych konieczne jest opracowanie doskonalszych i bardziej proaktywnych metod.

Oprogramowanie do mapowania ryzyka chorób wektorowych

Zespół finansowanego ze środków UE projektu VECMAP IPM zamierza ograniczyć rozprzestrzenianie się szkodników poprzez wdrożenie przełomowego pakietu oprogramowania, który ma ułatwić mapowanie wektorów, patogenów i gospodarzy. „Przede wszystkim zależało nam na tym, by publiczne i prywatne służby zwalczania szkodników mogły planować i wdrażać strategie obniżania ryzyka chorób wektorowych w sposób przyjazny dla środowiska”, wyjaśnia Guy Hendrickx, dyrektor generalny firmy Avia-GIS i koordynator projektu. Początkowo badacze opracowali oprogramowanie VECMAP® służące do gromadzenia danych i mapowania ryzyka, które równocześnie pozwala przekształcać dane w przydatne informacje. Rozwiązanie VECMAP® wypełniło lukę między badaniami naukowymi i procesem podejmowania decyzji, dając badaczom i interesariuszom możliwość podejmowania działań przyjaznych środowisku oraz planowania kampanii informacyjnych, zapobiegawczych lub ograniczających ryzyko. Instytut medycy tropikalnej w Antwerpii wykorzystał oprogramowanie VECMAP® do przetworzenia danych terenowych z obserwacji egzotycznych komarów, które trafiają do Belgii z roślinami ozdobnymi i używanymi oponami. Dzięki temu badacze mogli monitorować prawdopodobne punkty wprowadzania tych owadów (przenoszących choroby wywoływane przez wirus chikungunya, denga i zika) do tego kraju. Następnym krokiem było opracowanie oprogramowania SMARTSENZ®, które – w przeciwieństwie do swojego poprzednika, systemu VECMAP® – jest przeznaczone dla sektora zwalczania szkodników. Celem był dalszy rozwój koncepcji zintegrowanego zwalczania szkodników i eliminowanie ryzyka chorób wektorowych poprzez działania proaktywne. Na przykład identyfikując biotopy komarów, można dokładniej przewidywać miejsce ich występowania i zwalczać je w bardziej ukierunkowany sposób.

Wdrożenie rozwiązania SMARTSENZ® i perspektywy na przyszłość

Techniki zintegrowanego zwalczania szkodników wymagają dogłębnej wiedzy o biologii i cyklu życia każdego szkodnika, w tym informacji o jego siedliskach i zwyczajach związanych z żerowaniem i rozmnażaniem. W oprogramowaniu SMARTSENZ® można połączyć takie informacje, opisując wszystkie miejskie szkodniki. Ponadto umożliwia ono mapowanie ryzyka na terenie miast, a nie tylko szerokoobszarowe odwzorowanie danych. „W perspektywie długoterminowej chcieliśmy wspomóc miejskie firmy zwalczające szkodniki i władze lokalne w znacznym ograniczeniu stosowania środków chemicznych, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia obywateli”, podkreśla Hendrickx. Choć wprowadzenie oprogramowania SMARTSENZ® na globalny rynek zostało przełożone na styczeń 2022 r., innowacyjne koncepcje opracowane przez zespół są już testowane w miastach, w przemyśle rolno-spożywczym, w szpitalach oraz w mieszkalnictwie socjalnym we Francji. Co więcej, nowe rozwiązania techniczne wykorzystane w tym systemie pozwoliły badaczom utrzymać przewagę nad konkurencją i oferować oprogramowanie SMARTSENZ® jako usługę w sektorze hotelarsko-gastronomicznym w Republice Południowej Afryki.

Słowa kluczowe

VECMAP IPM, choroba wektorowa, środek chemiczny, zwalczanie szkodników, oprogramowanie SMARTSENZ®, oprogramowanie VECMAP®

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania