European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-18

DevelOpment of GRID Environment for InteRaCtive ApplicationS

Article Category

Article available in the following languages:

Interakcyjny grid wspomaga fizykę cząstek elementarnych

Niemal dwadzieścia lat temu fizycy z CERN-u przytłoczeni ilością danych eksperymentalnych, które należało przetworzyć, opracowali podwaliny sieci WWW. Wyniki przyszłych dużych eksperymentów będą analizowane przez nowoczesny grid komputerowy.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Laboratorium CERN w Genewie zajmuje się fizyką cząstek elementarnych. Ośrodek ten prowadzi eksperymenty wymagające dużych ilości energii za pomocą wielkich akceleratorów, czyli urządzeń przyśpieszających cząstki elementarne, takie jak protony, do prędkości bliskich prędkości światła. Zderzenia cząsteczek dostarczają odpowiedzi na fundamentalne pytania fizyki. Bliski ukończenia jest nowy akcelerator nazwany Wielkim Zderzaczem Hadronów (ang. Large Hadron Collider, LHC), w którym będą zderzane dwie przeciwbieżne wiązki protonów przyśpieszanych w kolistym tunelu o obwodzie 27 kilometrów. Uzyskiwane prędkości i energie cząstek pozwalają odtworzyć warunki, jakie występowały ułamek sekundy po Wielkim Wybuchu. Dzięki temu można racjonalnie wyjaśnić kwestie dotyczące powstania materii. W wyniku eksperymentów z zastosowaniem wielkich energii naukowcy uzyskają wiele danych, które trzeba będzie obsłużyć, przetworzyć i poddać gruntownej analizie. Z ogromną ilością danych poradzą sobie jedynie zasoby obliczeniowe wyjątkowe pod względem skali i zaawansowania technicznego. W toku projektu CROSSGRID opracowano dużą, interakcyjną i wyposażoną w rozbudowane funkcje eksploracji danych (ang. data mining) strukturę gridową zdolną do analizy uzyskiwanych w toku eksperymentów danych. Zderzenia dwóch wiązek wywołują liczne zjawiska fizyczne. Skomplikowane detektory zbierają odpowiednie informacje, które następnie są przechowywane w rozproszonych bazach danych. Opracowano techniki eksploracji danych wyłuskujące zdarzenia istotne (sygnały) z tła za pomocą działających na bieżąco filtrów i sieci neuronowych. Techniki przetwarzania rozproszonego skróciły z godzin do minut czas niezbędny do przeprowadzenia takich analiz. Partnerzy projektu CROSSGRID opracowali przyjazne dla użytkownika środowisko Migrating Desktop zintegrowane z aplikacjami i narzędziami, a wyposażone w program kliencki do obsługi obliczeń w sieci wirtualnej (ang. virtual network computing, VNC) do zastosowań interakcyjnych. Więcej informacji i samouczki można znaleźć pod adresem: http://www.crossgrid.org/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania