Skip to main content

Perceptually Oriented Ego-Motion Simulation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Uzyskiwanie dostrzeganej obecności przestrzennej i ruchu obserwatora

Po patronatem projektu POEMS opracowano wyrafinowane i wydajne modele komputerowe i oprogramowanie symulacyjne w celu uzyskania prostej, eleganckiej i niedrogiej rzeczywistości wirtualnej.

Gospodarka cyfrowa

W projekcie POEMS skupiono się na użytkowniku — na aspektach poznawczych i postrzegawczych — w celu poprawienia realizacji zadań przestrzennych w środowiskach wirtualnych. Na podstawie potrzeb i doświadczeń użytkowników opracowano wiarygodne, wielopoziomowe metody pomiarowe służące do określania dostrzeganej obecności przestrzennej i ruchu obserwatora. Dzięki tym metodom uzyskano i wymodelowano optymalne parametry wielomodalne i synergistyczne oddziaływania międzymodalne. W nowym środowisku wirtualnym możliwa jest symulacja ruchów obserwatora dzięki połączeniu sygnałów słuchowych, wzrokowych i wibracyjnych zamiast rzeczywistego przemieszczania osoby. Na Wydziale Akustyki Stosowanej uniwersytetu Chalmers University of Technology w Szwecji opracowano dwa rodzaje wizualnych modeli komputerowych. W jednym wykorzystuje się pełne modele geometryczne umożliwiające eksplorację środowiska wirtualnego w czasie rzeczywistym, a drugi składa się z panoramicznych zdjęć rzeczywistych miejsc (zdjęć panoramicznych obejmujących widok 360°). Modele ze zdjęciami panoramicznymi są bardzo zróżnicowane, od otwartych przestrzeni po wnętrza, i charakteryzują się bardzo wysoką wiernością graficzną przy małym stopniu skomplikowania, co sprawia, że nie wymagają one dużej liczby obliczeń. W przeciwieństwie do modeli ze zdjęciami panoramicznymi, modele geometryczne charakteryzują się większą złożonością, umożliwiając w zamian nieograniczone przemieszczanie po dużym obszarze. Korzystając z bazy danych modeli POEMS, wizualne modele komputerowe można skorelować z modelami akustycznymi, takimi jak model HeadScape i Binscape. Model HeadScape o dużej wierności akustycznej można zastosować tylko w połączeniu z wizualnymi modelami ze zdjęciami panoramicznymi, ponieważ jest on związany z ruchami obrotowymi. Z kolei modele BinScape charakteryzują się mniejszą wiernością akustyczną, ale obsługują dowolny rodzaj ruchów. Gdy nie jest wymagana pełna interakcja ze strony użytkownika lub wymagane są symulacje dźwiękowe o wysokiej wierności, narzędzie „Walkthrough convolver” umożliwia użytkownikowi utworzenie dźwiękowych ścieżek przejść w trybie offline. Utworzono też nowe narzędzie, aby zbadać istotność specyficznych wskazówek dźwiękowych związanych z głową w dźwiękowej symulacji ruchu. System i oprogramowanie do określania funkcji przenoszenia głowy (HRTF, Head Related Transfer Functions) umożliwia uzyskanie bardziej spersonalizowanych scenariuszy symulacji, niż te oparte na ruchu. System oferuje duży stopień kontroli zarówno czasu, jak i uproszczenia funkcji, i nadaje się do przeprowadzenia doświadczeń psychofizycznych na potrzeby projektu. Więcej informacji na temat projektu: http://www.poems-project.info/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania