CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

Accompanying measure on critical technology selection and conference for renewable energy recovery from biomass generated within the european leather sector - (MOND)

Article Category

Article available in the following languages:

Macierz oceny technologii energii odnawialnej

Przemysł skórzany na terenie Unii Europejskiej jest gotowy do wdrożenia technologii systemów energii odnawialnej (RES, Renewable Energy Systems). W celu określenia, jaki konkretny typ technologii jest najbardziej odpowiedni dla tego sektora, użyto macierzy decyzyjnej.

Energia icon Energia

W garbarniach powstaje więcej materiałów odpadowych niż produktów skórzanych. Wraz z tymi odpadami, określanymi jako biomasa, zakład pozbywa się dużej ilości energii. W rzeczywistości w ten sposób traci się więcej energii, niż zużywa się do wyrobu produktów skórzanych. W ramach projektu MOND zbadano najlepsze technologie mające na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez wykorzystanie tej energii w zrównoważony sposób. Do wybrania technologii najbardziej odpowiednich dla przemysłu skórzanego wykorzystano kryteria ilościowe. Obejmowały one zastosowanie oceny liczbowej, opartej na macierzy decyzyjnej. Standardy, takie jak emisje/przetworzone tony, oceniono w skali od 1 do 10 dla każdego z czterech kryteriów głównych: ekonomii, efektywności energetycznej, logistyki i bezpieczeństwa. Wyniki przedstawiono w formie macierzy. Każdy z ocenianych czynników musiał osiągnąć co najmniej minimalną wartość progową. Nieosiągnięcie wyniku minimalnego przez którekolwiek z kryteriów powodowało, że proces był odrzucany. Dlatego do wdrożenia zalecano tylko te technologie, które spełniały wszystkie wymagania. Jednak w macierzy wzięto też pod uwagę postęp w rozwoju technologii i wszelkie związane z nim oczekiwane korzyści. Po wybraniu różnych technologii uszeregowano je odpowiednio do użyteczności w przemyśle skórzanym. Każdej technologii przyznano ocenę w zakresie od najlepszej do najgorszej. Informacje te wykorzystano także w celu dopasowania odpowiednich technologii do określonych zastosowań w przemyśle odpowiednio do regionu geograficznego, wymogów prawnych i specyficznych wymagań krajowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania