European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

Target specific delivery systems for gene therapy based on cell penetrating peptides

Article Category

Article available in the following languages:

Synteza peptydów penetrujących komórkę jako wektorów dostarczających geny

Biolodzy molekularni poszukiwali sposobów dostarczania materiału genetycznego do komórki innych niż z wykorzystaniem wirusów. W poszukiwaniu wektorów niewirusowych badali oni mechanizmy działania peptydów penetrujących komórkę (ang. CPP, cell penetrating peptide).

Zdrowie icon Zdrowie

Naukowcy biorący udział w projekcie CPP zaprojektowali, stworzyli i zbadali niewirusowy sposób dostarczania genów oparty na peptydach penetrujących komórkę. Peptydy penetrujące komórkę ułatwiają pobieranie do wnętrza komórki peptydów i białek, które je zawierają. Naukowcy badali strukturę peptydów CPP poprzez syntezę peptydów, które wykazywały systematyczne zmiany w swojej strukturze, ładunku i rozmiarze. Wytworzono zmodyfikowane peptydy pochodzące od apoliproteiny E (ApoE) i zbadano ich pobieranie do wnętrza komórki. Nowa metodologia opracowana w ramach projektu CPP była bardzo pomocna w przygotowaniu wyjątkowo czystych i dobrze scharakteryzowanych koniugatów. Podczas badania wychwytu koniugatów przenoszonej cząsteczki z peptydem CPP przy wykorzystaniu różnych kultur komórkowych i narzędzi analitycznych wykazano ich znaczne nagromadzenie w komórce. Stężenie to nie zależy jednak tylko od wychwytu przez komórkę, ale również od jej zdolności do transportowania na zewnątrz substancji takich jak peptydy o kwaśnym charakterze. Natomiast peptydy silnie zasadowe i peptydy amfipatyczne, wykazujące właściwości zarówno hydrofilowe, jak i hydrofobowe, są zatrzymywane we wnętrzu komórki. Jest to prawdopodobnie skutkiem ich przyłączania się wewnątrz komórki do białek lub oligonukleotydów, czyli krótkich fragmentów DNA lub RNA. Zespół badawczy ocenił również wpływ innowacyjnych koniugatów peptydów CPP na aktywność biologiczną peptydowych kwasów nukleinowych (ang. PNA, peptide nucleic acid) - sztucznie zsyntetyzowanych polimerów naśladujących DNA i RNA.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania