Skip to main content
European Commission logo print header

Case-only study on the interaction of diet and genetic predisposition in the occurrence of breast cancer in young women.

Article Category

Article available in the following languages:

Rak piersi a dieta

Występowanie raka piersi może być częściowo spowodowane określonymi czynnikami genetycznymi. Predyspozycje nie są jednak jedynym istotnym czynnikiem.

Zdrowie icon Zdrowie

Codzienne zwyczaje mają również istotny wpływ na występowanie raka piersi, szczególnie u osób młodych. Finansowane przez UE badanie przypadków to projekt polegający na analizie wpływu diety na powstanie nowotworu piersi. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział około 5000 pacjentów z nowotworem piersi, u których chorobę zdiagnozowano przed 40 rokiem życia. Analizowano interakcję pomiędzy genami zwiększającymi predyspozycje do nowotworu piersi BRCA 1 i BRCA2 i nawykami żywieniowymi. Od dawna wiadomo, że mutacje w wymienionych genach mogą zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworu piersi u ich nosicieli. Zmniejszenie tego ryzyka jest prawdziwym wyzwaniem; w wielu wypadkach może oznaczać profilaktyczną obustronną mastektomię i wycięcie jajników. Badanie wykazało, że nawyki żywieniowe rzeczywiście mogą odgrywać znaczącą rolę w zmniejszaniu ryzyka związanego z mutacjami genu BRCA. Korzystne może się okazać zwiększenie spożycia warzyw z rodziny kapustowatych, takich jak brokuły, kapusta, kalafior i brukselka. Podobne działanie profilaktyczne przypisano wyeliminowaniu z diety krowiego mleka.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania