Skip to main content

Case-only study on the interaction of diet and genetic predisposition in the occurrence of breast cancer in young women.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rak piersi a dieta

Występowanie raka piersi może być częściowo spowodowane określonymi czynnikami genetycznymi. Predyspozycje nie są jednak jedynym istotnym czynnikiem.

Zdrowie

Codzienne zwyczaje mają również istotny wpływ na występowanie raka piersi, szczególnie u osób młodych. Finansowane przez UE badanie przypadków to projekt polegający na analizie wpływu diety na powstanie nowotworu piersi. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział około 5000 pacjentów z nowotworem piersi, u których chorobę zdiagnozowano przed 40 rokiem życia. Analizowano interakcję pomiędzy genami zwiększającymi predyspozycje do nowotworu piersi BRCA 1 i BRCA2 i nawykami żywieniowymi. Od dawna wiadomo, że mutacje w wymienionych genach mogą zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworu piersi u ich nosicieli. Zmniejszenie tego ryzyka jest prawdziwym wyzwaniem; w wielu wypadkach może oznaczać profilaktyczną obustronną mastektomię i wycięcie jajników. Badanie wykazało, że nawyki żywieniowe rzeczywiście mogą odgrywać znaczącą rolę w zmniejszaniu ryzyka związanego z mutacjami genu BRCA. Korzystne może się okazać zwiększenie spożycia warzyw z rodziny kapustowatych, takich jak brokuły, kapusta, kalafior i brukselka. Podobne działanie profilaktyczne przypisano wyeliminowaniu z diety krowiego mleka.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022