Skip to main content
European Commission logo print header

Screening for and promotion of health related quality of life in children an adolescents - a european public health perspective

Article Category

Article available in the following languages:

Kwestionariusz służy polepszeniu stanu zdrowia dzieci

W celu określenia jakości życia dzieci cierpiących na choroby przewlekłe w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu KIDSCREEN opracowano środki, dzięki którym możliwe jest otrzymanie dokładniejszych i bardziej pewnych informacji. Zwrócenie się do dzieci i poproszenie ich o udzielenie informacji o własnym stanie zdrowia pozwoliło na uzyskanie bardziej wartościowych informacji. Użyty kwestionariusz stanowił bardziej precyzyjne i ustandaryzowane narzędzie badawcze.

Zdrowie icon Zdrowie

Dzięki komputeryzacji kwestionariusza jest on dostępny dla kadry zarządzającej szpitalami, epidemiologów i pracowników innych dziedzin związanych ze zdrowiem publicznym i medycyną. Powodem opracowania kwestionariusza była chęć stworzenia standaryzowanego narzędzia badawczego. Kwestionariusz, opracowany także z myślą o działaniach profilaktycznych, może pomóc w identyfikacji dzieci zagrożonych. W oparciu o ich subiektywne doznania można zidentyfikować zagrożenia dla zdrowia i zaproponować wczesne środki zaradcze. Koncepcja pełnej ochrony pozwala zapewnić także stosowne środki dla opiekunów i rodziców. Kwestionariusz jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 18 lat i pozwala zbadać wiele czynników zdrowotnych związanych z jakością życia. Na przykład zawiera on pięć pozycji dotyczących samopoczucia fizycznego, sześć pozycji związanych z samopoczuciem psychicznym i kolejne pięć pozycji odnoszących się do odbioru samego siebie. Pytania kwestionariusza dotyczą także środowiska szkolnego, wsparcia domowego i rówieśników, a także akceptacji społecznej. W skład kwestionariusza KIDSCREEN wchodzą trzy moduły, wypełnienie każdego zajmuje 10-20 minut. Punktacja pozwala określić wartości T i poziomy procentowe w zależności od kraju, regionu, wieku, a nawet płci. Kwestionariusz KIDSCREEN istniał w postaci papierowej, ale w ramach projektu został opracowany w formie elektronicznej w celu jego upowszechnienia. Chociaż kwestionariusz KIDSCREEN został przetestowany, zweryfikowany i ogólnie daje satysfakcjonujące wyniki, dalsze prace pozwolą na jego udoskonalenie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania